Konkursy 08/2017

18th International Exhibition of Photography 2017 – Sri Lanka (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 25.08.2017

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby nie związane profesjonalnie z fotografią. Należy zgłosić tylko cz-b lub barwne zdjęcia cyfrowe, tematem przewodnim konkursu jest „natura”. Opłata za udział w konkursie wynosi: do 12 do 18 euro.Otwarcie wystawy odbędzie się 16.09.2017.

adres: The National Photographic Art Society of Sri Lanka, Uditha Gayashan Gunasekara, Sri Lanka, http://www.npasslanka.org. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: npas.fiap.acct@gmail.com
————————————————————————————
Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Góry – moje miejsce na ziemi”.

data nadsyłania: 25.08.2017

Celem konkursu jest przedstawienie piękna gór, oraz ich flory i fauny. Na laureatów oczekują nagrody o łącznej wartości 3300 zł, zdjęcia zostaną w trzech kategoriach: 1 – poniżej osiemnastego roku życia, 2 – powyżej osiemnastego roku życia, 3 – „Nagroda Publiczności”.

Każdy uczestnik może nadesłać do trzech fotografii, lub trzech serii zdjęć powiązanych tematycznie. Pliki nie mogą być większe niż 25 MB, natomiast w przypadku zgłoszenia zestawów 50 MB. Fotografie wraz z danymi autora należy przesłać na adres mailowy: konkurs@zyciepisanegorami.pl.
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Europa w moim regionie” 2017

data nadsyłania: 27.08.2017

Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska, przedsięwzięcie ma na celu ukazanie wpływu funduszy unijnych na życie obywateli. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział mieszkańcy Unii Europejskiej powyżej 18 roku życia. Nagrodą będzie dwudniowy wyjazd do Brukseli dla dwóch osób (z pokryciem kosztów podróży i zakwaterowania9, oraz udział w warsztatach fotograficznych.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy sfotografować projekt, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Niezbędnymi i wyraźnie widocznymi elementami zdjęcia muszą być informacja o dofinansowaniu ze środków unijnych oraz flaga UE. Prace konkursowe – składające się maksymalnie z 3 fotografii – należy przesyłać poprzez stronę https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/, zwycięzcy zostaną ogłoszeni 15 września 2017 r.
————————————————————————————
52nd Sydney International Exhibition of Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 28.08.2017

Organizatorzy będą przyjmowali tylko zdjęcia cyfrowe. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP. Ponadto, zdobywcy pierwszego miejsca w każdej kategorii odbiorą z rąk organizatora specjalne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu fotograficznego. Prace będą oceniane w następujących kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, kreacja”, „dzika przyroda” Zdjęcia cyfrowe muszą być odpowiednio oznaczone: Imięnazwisko-tytuł.jpg (np.: SMITHJohn-Th esea.jpg). Prace należy zapisać na płytę CD/DVD w 2 katalogach. Pierwszy powinien zawierać zdjęcia do przeglądania i oceny. W drugim katalogu powinno być umieszczone zdjęcie o większych parametrach. Opłata za udział w konkursie wynosi 15, 22, 29, 36 dolarów australijskich.

Terminarz:
obrady jury: 10.09.2017
werdykt jury: 23.09.2017
wystawa: 25.10.2017
zwrot prac: 24.11.2017

adres: Photographic Exhibitions of Australia, Len D. Brown PO Box 226 Springwood NSW, 2777, Australia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: president@siep.org.au. Strona organizatora: http://www.siep.org.au
————————————————————————————
The Photo Journey (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 28.08.2017

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Każdy uczestnik może nadesłać pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej, organizatorzy ustanowili kilka kategorii tematycznych; „temat dowolny – prace cz-b”, „temat dowolny-kolor”, „natura”, „zdjęcia podróżnicze”. Opłata za udział w konkursie za pierwszą kategorię wynosi 15 euro.

Terminarz:
obrady jury: 2.09.2017
werdykt jury: 7.09.2017
wystawa: 1-03.10.2017
zwrot prac: 31.10.2017

adres: PhotoArt magazine Stejskalova Kristina Vlasimska 5 10100 Praga, Czechy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: salon@photoart.cz, strona organizatora konkursu: http://www.journey.photosalon.cz.
————————————————————————————
10th International Contest of Photography NARAVA 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 29.08.2017

Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. Odbywa się w trzech grupach tematycznych – „dowolny-kolor”, „natura”, „krajobraz”. Materiałem wyjściowym może być tradycyjna fotografia. Opłata wstępna wynosi 25 euro. Laureaci otrzymają medale PSA, FIAP (złoty, srebrny, brązowy), wyróżnienia oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy odbędzie się 30.09.2017.

adres: Fotografsko društvo Grča Kočevje, Marjan Artnak, Gorenje, 88SI-1332 Stara Cerkev, Słowenia, strona organizatora konkursu: http://www.fotodrustvo-grca.si/narava.html. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: narava@fotodrustvo-grca.si
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „ „Świątynie Lublina – Miasta Zgody Religijnej”

data nadsyłania: 31.08.2017

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, towarzyszy on Międzynarodowemu Kongresowi Ekumenicznemu- „Lublin- Miasto Zgody Religijnej”, odbywającemu się od 29 do 31 października 2017r. Zamierzeniem konkursu jest prezentacja osiągnięć twórczych w fotografii ukazującej piękno architektury, rzeźby, malarstwa świątyń lubelskich a także tradycję i liturgię trzech wyznań chrześcijańskich : katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, prezentowanych podczas kongresu.

Konkurs ma charakter otwarty, każdy uczestnik może nadesłać maksimum 5 zdjęć. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD, format min 20×30 cm 300dpi – tif lub jpg), dopuszczalne są zdjęcia na papierze w formacie min. 20×30 cm. Technika prac jest dowolna. Płyta CD/DVD lub odbitka powinna być czytelnie podpisana godłem. Do przesyłki należy dołączyć podpisaną godłem zamkniętą kopertę zawierająca kartę zgłoszenia. Udział w konkursie jest bezpłatny

O werdykcie jury każdy uczestnik konkursu powiadomiony zostanie do 5 września. Na uczestników konkursu czekają: aparat fotograficzny w cenie do 2000 zł (1 miejsce), aparat kompaktowy w cenie do 1000 zł (2 miejsce), dysk zewnętrzny w cenie do 500 zł (3 miejsce), oraz trzy albumy fotograficzne i inne drobne upominki. Prace wybrane do ekspozycji prezentowane będą na Placu Litewskim w Lublinie od 26 października do 7 listopada 2017r. na specjalnych tablicach ekspozycyjnych. Autorzy tych prac będą proszeni o przysłanie zdjęć w najwyższej możliwej jakości. Oficjalne otwarcie wystawy i wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 29 października o godz. 14,45.

adres: Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
————————————————————————————
International Mountain Summit Photo Contest 2017

data nadsyłania: 31.08.2017

Konkurs, którego tematem są góry, jest organizowany przez Salem-Frucht GmbH & Co. Celem przedsięwzięcia ma być popularyzacja fotografii górskiej i utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu górskiego. Zdjęcia można zgłaszać w następujących kategoriach: Mountain Nature, Mountain Action, Mountain Water, Team Spirit, Mountain Mobile, Mountain Faces.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć wszystkie osoby powyżej 14. roku życia. Zdjęcia będą przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej http://www.imsphotocontest.com. W każdy kategorii można nadesłać tylko jedną pracę, zdjęcia muszą spełniać pewne warunki techniczne: format TIF lub JPEG, minimalna długość boku wynosi 2300 pikseli (ex.20x30cm przy 300 dpi). Plik nie powinien być większy niż 10 MB. Uczestnictwo w konkursie jest płatne i wynosi 10 euro za pojedyncze zgłoszenie. Pula nagród finansowych przekracza 18500 euro.

http://www.imsphotocontest.com/
————————————————————————————
11th Penang International Photo Salon 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.08.2017

Organizatorem konkursu jest The Photographic Society of Penang, zdjęcia zostana ocenione w kilku kategoriach: natura, „temat dowolny” – kolor, „temat dowolny” – fotografie cz-b, podróże. W każdej kategorii uczestnik może nadesłać do 4 prac w formie cyfrowej. Przesyłki z zagranicy muszą być wyra¦nie oznaczone „Photographs for Exhibition only. No commerce value. To be returned to sender”, do kompletu należy dołączyć kartę uczestnictwa. Opłata za udział w konkursie wynosi 32 USD. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 17.11.2017.

adres: The Photographic Society of Penang, Sek Min Khor, 4 44 Tingkat Tembaga, Green Lane, 11600 Penana, Malezja. Strona organizatora: www,pspsalon.com. Dodatkowe informacje udzielane sa pod adresem secretary@pspsalon.com
————————————————————————————
Malmo International Exhibition of Photography 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.08.2017

Prace będą przyjmowane tylko w jednej kategorii: „temat dowolny – kolor „. Można nadsyłać maksymalnie 4 zdjęcia wykonane techniką cyfrową. Pliki cyfrowe należy przesłać uwzględniając następującą specyfikację: format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość), kolory w standardzie: RGB, rozdzielczość: 300 dpi (1024 768 pikseli). Każde zdjęcie musi być dokładnie opisane z podaniem kategorii nazwiska, tytułu, nazwiska. Przewidziano nagrody i medale FIAP, oraz honorowe wyróżnienia. Opłata za uczestnictwo wynosi 17 euro.

Terminarz:
obrady jury: 9.09.2017
werdykt jury: 20.09.2017
wystawa: październik 2017
zwrot prac: 17.11.2017

adres: Malmo International Photo Society, Nils-Erik Jerlemar Langhallagatan 17 SE-212 30 Malmo, Szwecja. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem: scandintphoto@gmail.com. Strona organizatora http://www.swipa.dinstudio.se,
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Oko w Oko z PARKIEM”

data nadsyłania: 31.08.2017

Organizatorem konkursu jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, celem konkursu jest pokazanie piękna i różnorodności krakowskich parków. Zdjęcia będą przyjmowane w kilku kategoriach: Odkrywca, Gospodarz, oraz Mistrz. W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie po 2 zdjęcia
w wersji elektronicznej. Prace należy zapisać na płycie CD lub DVD w oryginalnej rozdzielczości w postaci plików JPG (bez kompresji) lub TIFF. Wielkość pliku powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę (rozdzielczość minimum 3000 pikseli po dłuższym boku). Zestawy zdjęć powinny znajdować się w odrębnych katalogach. Płyta CD/DVD musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, nazwą kategorii, a każde zdjęcie w nazwie pliku cyfrowego musi zawierać imię i nazwisko autora oraz nazwę parku. Wypełniony formularz zgłoszenia udziału w konkursie należy załączyć w dodatkowej zaklejonej kopercie, opisanej na zewnątrz wyłącznie imieniem i nazwiskiem autora i wybraną kategorią.

W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody w formie voucherów do wykorzystania w sklepie Foto Plus: „Odkrywca” – 1000, 600, 300 zł, „Gospodarz” – 800, 400, 200 zł, „Mistrz” – 1500, 1000, 500 zł.

adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, z zaznaczeniem „Konkurs fotograficzny ”Oko w oko z parkiem”. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: sekretariat@zzm.krakow.pl
————————————————————————————
21. Biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu REMIS 2017

data nadsyłania: 31.08.2017

Konkurs, którego organizatorem jest Ostrowskie Centrum Kultury, ma na celu prezentację technik fotograficznych uznawanych za „szlachetne” oraz pokazanie możliwości kreacji obrazu fotograficznego metodą cyfrową. Zdobywca Grand Prix otrzyma 1200 zł, będzie miał możliwość zorganizowania wystawy indywidualnej w Galerii PIK w przyszłym roku. Przewidziane są też cztery równorzędne wyróżnienia po 900 zł.

Fotografie będą przyjmowane w dwóch kategoriach. 1 – techniki „szlachetne”, 2 – cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego. W każdej, można nadesłać maksymalnie 5 prac. Mogą one być zgłaszane jako zdjęcia pojedyncze oraz jako zestawy (składające się z maksymalnie pięciu fotografii). Wszystkie powinny mieć format: w pierwszej kategorii od 18 x 24 cm do 100 x 70 cm, w drugiej kategorii od 20×30 cm w postaci wydruku na papierze. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie znaczonej godłem, wypełnioną kartę zgłoszeniową, dowód wpłaty w wysokości 40 złotych, płytę DVD z zapisanymi zdjęciami (w formacie TIFF i rozdzielczości 300 dpi).

adres: Ostrowskie Centrum Kultury ul. Wolności 2 63 – 400 Ostrów Wielkopolski (z dopiskiem „REMIS”). Dodatkowych informcji udziela komisarz wystawy Andrzej Staszok (e-mail:andrzej.staszok@wp.pl).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s