Konkursy 08/2017

Fotoforum Award Landschaften 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.08.2017

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace w kilku kategoriach: życie krajobraz, góry, pola (uprawy), sceny wodne. Każdy uczestnik może nadesłać zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk.

Terminarz:
obrady jury: 14.08.2017
werdykt jury: 8.11.2017
wystawa: 3-30.11.2017
zwrot prac: 8.11.2017

adres: Fotoforum, Martin Breutman Ludwig-Wolker-Strasse 37D-48157 Monachium, Niemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: m.breutmann@fotoforum.de. Strona organizatora: http://www.fotoforum-award.de
————————————————————————————
DPW SUMMER CIRCUIT 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.08.2017

Konkurs składa się z kilku salonów, będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny (zdjęcia barwne), temat dowolny (zdjęcia cz-b), „kobieta”, „portret”. Opłata za udział w konkursie wynosi 30-40 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy odbędzie się 15.10.2017.

adres: Digital Photo World, Djordje Vukicevic Seljackih buna 3721000 Novi Sad, Serbia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: office@dpw.rs, strona organizatora: http://www.www.fkk.rs
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Latające cuda natury” – V edycja

data nadsyłania: 4.08.2017

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, jego celem jest „…utrwalenie w fotografii unikalnego piękna przyrody, w tym fascynującego świata władców przestrzeni – zwierząt, które posiadają umiejętność latania..”.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace, fotografie wraz z kartę zgłoszeniową będą przyjmowane przy pomocy serwisów sieciowych typu przeklej.org. Adres do przesłania pliku: konkurs.ceejarocin@gmail.com. Dłuższy bok nie może być mniejszy niż 3000 pikseli. Opłata za udział w konkursie wynosi 15 złotych, organizator powołuje jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu fotografii na wystawę, przyznaniu nagród. W skład jury wejdą członkowie Związku Polskich Fotografów Przyrody i Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Animus. Zostaną przyznawane następujące nagrody:

• I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 700 zł oraz statuetka „Złota Wiewióra”
• II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 450 zł oraz statuetka „Ruda Wiewióra”
• III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 350 zł oraz statuetka „Wiewióra Czarna”

Wręczenie nagród nastąpi 8 września 2017 r., wystawę będzie można oglądać do 31 października 2017 r.

adres: Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, 37-405 Jarocin 114. Dodatkowych informacji udziela komisarz konkursu: wiceprezes ZPFP – Oddziału Roztoczańsko Podkarpackiego, Krzysztof Celuch, tel.: 606 676 336, e-mail: kceluch@gmail.com
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „(Pod)różne historie”

data nadsyłania: 4.08.2017

Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku oraz Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku. Konkurs adresowany jest do osób poniżej 26 roku życia. Tematyka dotyczy podróży we wszystkich jej aspektach, zarówno pojmowanej sensu stricte jako wyprawy, zwiedzania połączonego z opisem walorów przyrodniczych i kulturowych, jak i wędrówki symbolicznej- metafizycznej podróży przeżytej w wyobraźni, w czasie, podążaniu w głąb samego siebie, poszukiwaniu sensu swojego życia.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6 – 10 lat, 11 – 15 lat, 16 – 26 lat. Każdy uczestnik może zgłosić pięć zdjęć o tematyce podróżniczej. Zestaw (nie więcej niż 3 zdjęcia) liczony jest jako jedna praca. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej organizatora: http://www.mdk.bialystok.pl oraz dostarczyć odbitki lub wydruki prac na papierze fotograficznym, w formacie nie mniejszym niż 20×30 cm. Każda z prac powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, kategorią wiekową oraz nazwą placówki, tytułem lub numerem zdjęcia/zestawu. Fotografie należy złożyć także na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres podrozne.historie@mdk.bialystok.pl (minimalne wymagania: rozmiar dłuższego boku przekraczający 3000 pikseli, rozdzielczość 300 dpi, format pliku: jpg, tif lub png). Plik należy opisać wg wzoru: kategoria_nazwisko_imię_numer pracy/zestawu. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok z dopiskiem: „(Pod)różne historie” – konkurs fotograficzny.
————————————————————————————
1st Mahfuz Ullah Memorial International Photo Contest 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 5.08.2017

Organizatorem konkursu jest Mahfuz Uillah Memorial Foundation. Będą przyjmowane zdjęcia w postaci cyfrowej w kilku kategoriach: temat dowolny – kolor, natura, „zdjęcia podróżnicze”. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 USD. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 29.09.2017.

adres: Mahfuz Uillah Memorial Foundation, Bangladesh. Strona organizatora: http://www.mmsalon.net. Dodatkowych informacji udziela Md Rashid Un Nabi docnabi64@hotmail.com
————————————————————————————
5th Danubius International Photo Art Salon „Best of CF” (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 7.08.2017

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Organizatorzy ocenią je w 4 kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, natura, podróże. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 zdjęć w formie cyfrowej. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 euro. Otwarcie wystawy odbędzie się 22.09.2017.

adres: Voltin Club of A.N.M.R.F. Louis Pasteur BrailaM. Tarquinius Vadeanu CP.3, Of. Postal Chiajna RO-077040 Chiajna, Ilfov, Rumunia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: photoclub.voltin@gmail.com. Strona organizatora: http://www.photoclub.voltin.ro
————————————————————————————
4. Internationaler Merchweiler Photosalon (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 8.08.2017

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest płatny i wynosi 30 euro. Będą przyjmowane powiększenia cz-b lub barwne (tzw. „odbitki”), do fotogramów należy dołączyć ich wersję cyfrową (na płycie CD, JPEG). Każdy praca musi być opisana z podaniem danych autora (imię i nazwisko), tytułu. Do zdjęć należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP, fotografie zostaną ocenione w trzech kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”. Otwarcie wystawy odbędzie się 24.09.2017.

adres: Gemeinde Merchweiler Frau U. Sutter Kulturamt – Hauptstrasse 82 D-66589 Merchweiler, Niemcy. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem elektronicznym: photowettbewerb@merchweiler.de. Strona organizatora konkursu: http://www.photomission.de
————————————————————————————
Tafklub International Digital Salon (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 12.08.2017

Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: fotografia czarno-biała, barwna, natura. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest płatny i wynosi maksymalnie 35 USD. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.Otwarcie wystawy odbędzie się 7.11.2017.

adres: Photographic Society of South Africa, Roel van Oudheusden, RPA, Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: tafklubsalon@gmail.com. Strona organizatora: http://www.pssa.co.za.
————————————————————————————
6th Swan International Digital Exhibition 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.08.2017

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w o dowolnej tematyce w 3 kategoriach: fot. barwna, fot. cz-b.  Udział w konkursie jest płatny i wynosi 20 USD. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.Otwarcie wystawy odbędzie się 10.10.2017.

adres: Image Colleague Society, Tony Le Kim Thuan 15128 Vermont Street 92683 Westminster, Kalifornia, USA. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: tonyle@icsphoto.us , strona organizatora konkursu: http://www.icsphoto.us
————————————————————————————
6th FMPA International Digital Exhibition 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.08.2017

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej. Opłata za udział w konkursie wynosi 20 USD. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
obrady jury: 5.09.2017
werdykt jury: 12.09.2017
wystawa: 10.10.2017
zwrot prac: 3.10.2017

adres: Federation Multicultural Photographic Art, Mr Mai Tam, Tony Le Kim Thuan 15128 Vermont Street 92683 Westminster, USA. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: tonyle@icsphoto.us, strona organizatora konkursu: http://www.icsphoto.us
————————————————————————————
The 9th International Artistic Photo Contest In Vietnam 2017 (Vn-17) (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.08.2017

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny”, „kobieta w pracy”, „ważne chwile”. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Udział w konkursie jest płatny i wynosi 25-40 USD. Są to m.in. koszty związane z korespondencją i zwrotem przesyłek. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 1.12.2017.

adres: Vietnam Association pf Photographic Artists, Mr Vu Quoc Khanh , 51 Tran Hung Dao Str., Hoan Kiem District, VN- 10000 Hanoi, Wietnam. Dodatkowe informacje: contestvn2017@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.contestvn.com
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Poznaj Podhale”

data nadsyłania: 15.08.2017

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 4 zdjęcia z Podhala. Do wyboru są cztery kategorie tematyczne: sport, zabawa, tradycja, przyroda. Prace oceni jury w składzie: Martyna Wojciechowska, Tomasz Tomaszewski, Marcin Kin, Grzegorz Kapla.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu poznajpodhale.pl. Laureaci otrzymają nast. nagrody:

I miejsce:  aparat fotograficzny SONY A7 II, – publikacja zdjęcia w drukowanym albumie Poznaj Podhale, udział w wystawie Poznaj Podhale.

II miejsce: weekendowy pobyt w Hotelu HARNAŚ dla dwóch osób, publikacja zdjęcia w drukowanym albumie Poznaj Podhale, udział w wystawie Poznaj Podhale.

III miejsce: voucher VIP dla dwóch osób na całodzienne korzystanie z atrakcji Term BUKOVINA, publikacja zdjęcia w drukowanym albumie Poznaj Podhale,
– udział w wystawie Poznaj Podhale.

Wyróżnienia:
– publikacja zdjęcia w drukowanym albumie Poznaj Podhale,
– udział w wystawie Poznaj Podhale.
————————————————————————————
Numismatics Awards (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.08.2017

Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b), natura. Opłata za udział w konkursie wynosi 35 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 20 listopada 2017.

info: Photoclub Penza, Sergey Majorov, Rosja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: sergeymajorov@gmail.com Strona organizatora konkursu: awards.fiap.ru
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane”

data nadsyłania: 16.08.2017

Organizatorami konkursu jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych. Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Zdjęcia oceniane będą w trzech kategoriach: ludzie, architektura, żywioły. Każdy autor może nadesłać 3 nieoprawione powiększenia (odbitki) w minimalnym formacie 15 x 21 cm (maks. 30 x 40 cm). Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić: imię i nazwisko autora, numer telefonu i adres e-mail, tytuł i miejsce wykonania fotografii. Do zdjęć należy dołączyć podpisaną płytę CD lub inny nośnik zawierający formę cyfrową zgłoszonych zdjęć (plik JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, format – dłuższy bok -min. 2480 pikseli, RGB), nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia.

Werdykt jury poznamy do 22 września 2017 roku, autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Jury przy wyborze zwycięzców będzie kierować się kilkoma kryteriami min. zgodnością z tematem, oryginalnością wykonania i poprawnością techniczną. Przewidziana jest wystawa pokonkursowa, zwykle organizowana jest ona w Książnicy Beskidzkiej. Zdjęcia będą również prezentowane w innych miejscach min. schroniskach górskich, domach kultury czy bibliotekach.

adres: Biuro Oddziału PTTK „Podbeskidzie”, ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała (z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”).
————————————————————————————
Pokrova Photovernissage – 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 20.08.2017

Należy nadsyłać tylko zdjęcia w następujących kategoriach: temat „dowolny”, „fotografia prasowa”, „portret”, „krajobraz”. W każdej kategorii można zgłaszać maksymalnie 4 prace wykonane techniką cyfrową. Pliki należy przesłać uwzględniając następującą specyfikację: format: JPG, kolory w standardzie: RGB, rozdzielczość: 300 dpi (maksymalny bok nie powinien być większy niż 20000 pikseli). Każdy praca musi być dokładnie opisana z podaniem kraju, nazwiska, numeru zdjęcia. Opłata za uczestnictwo wynosi wynosi 20 euro za pierwszą kategorię (5 euro za kolejną), laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, nagrody rzeczowe.

Terminarz:
obrady jury: 31.08.2017
werdykt jury: 3.09.2017
wystawa: 14.10-14.11.2017
zwrot prac: 14.11.2017

adres: Photo Club „Prostir-Photo”, Alexander Kharvat P. O. Box 35UA-33028 Równe, Ukraina. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: pokrova.foto@gmail.com. Strona organizatora: pokrova-foto.com.
————————————————————————————
18th International Exhibition of Photography 2017 – Sri Lanka (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 25.08.2017

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby nie związane profesjonalnie z fotografią. Należy zgłosić tylko cz-b lub barwne zdjęcia cyfrowe, tematem przewodnim konkursu jest „natura”. Opłata za udział w konkursie wynosi: do 12 do 18 euro.Otwarcie wystawy odbędzie się 16.09.2017.

adres: The National Photographic Art Society of Sri Lanka, Uditha Gayashan Gunasekara, Sri Lanka, http://www.npasslanka.org. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: npas.fiap.acct@gmail.com
————————————————————————————
Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Góry – moje miejsce na ziemi”.

data nadsyłania: 25.08.2017

Celem konkursu jest przedstawienie piękna gór, oraz ich flory i fauny. Na laureatów oczekują nagrody o łącznej wartości 3300 zł, zdjęcia zostaną w trzech kategoriach: 1 – poniżej osiemnastego roku życia, 2 – powyżej osiemnastego roku życia, 3 – „Nagroda Publiczności”.

Każdy uczestnik może nadesłać do trzech fotografii, lub trzech serii zdjęć powiązanych tematycznie. Pliki nie mogą być większe niż 25 MB, natomiast w przypadku zgłoszenia zestawów 50 MB. Fotografie wraz z danymi autora należy przesłać na adres mailowy: konkurs@zyciepisanegorami.pl.
————————————————————————————
52nd Sydney International Exhibition of Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 28.08.2017

Organizatorzy będą przyjmowali tylko zdjęcia cyfrowe. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP. Ponadto, zdobywcy pierwszego miejsca w każdej kategorii odbiorą z rąk organizatora specjalne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu fotograficznego. Prace będą oceniane w następujących kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, kreacja”, „dzika przyroda” Zdjęcia cyfrowe muszą być odpowiednio oznaczone: Imięnazwisko-tytuł.jpg (np.: SMITHJohn-Th esea.jpg). Prace należy zapisać na płytę CD/DVD w 2 katalogach. Pierwszy powinien zawierać zdjęcia do przeglądania i oceny. W drugim katalogu powinno być umieszczone zdjęcie o większych parametrach. Opłata za udział w konkursie wynosi 15, 22, 29, 36 dolarów australijskich.

Terminarz:
obrady jury: 10.09.2017
werdykt jury: 23.09.2017
wystawa: 25.10.2017
zwrot prac: 24.11.2017

adres: Photographic Exhibitions of Australia, Len D. Brown PO Box 226 Springwood NSW, 2777, Australia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: president@siep.org.au. Strona organizatora: http://www.siep.org.au
————————————————————————————
10th International Contest of Photography NARAVA 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 29.08.2017

Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. Odbywa się w trzech grupach tematycznych – „dowolny-kolor”, „natura”, „krajobraz”. Materiałem wyjściowym może być tradycyjna fotografia. Opłata wstępna wynosi 25 euro. Laureaci otrzymają medale PSA, FIAP (złoty, srebrny, brązowy), wyróżnienia oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy odbędzie się 30.09.2017.

adres: Fotografsko društvo Grča Kočevje, Marjan Artnak, Gorenje, 88SI-1332 Stara Cerkev, Słowenia, strona organizatora konkursu: http://www.fotodrustvo-grca.si/narava.html. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: narava@fotodrustvo-grca.si
————————————————————————————
11th Penang International Photo Salon 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.08.2017

Organizatorem konkursu jest The Photographic Society of Penang, zdjęcia zostana ocenione w kilku kategoriach: natura, „temat dowolny” – kolor, „temat dowolny” – fotografie cz-b, podróże. W każdej kategorii uczestnik może nadesłać do 4 prac w formie cyfrowej. Przesyłki z zagranicy muszą być wyra¦nie oznaczone „Photographs for Exhibition only. No commerce value. To be returned to sender”, do kompletu należy dołączyć kartę uczestnictwa. Opłata za udział w konkursie wynosi 32 USD. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 17.11.2017.

adres: The Photographic Society of Penang, Sek Min Khor, 4 44 Tingkat Tembaga, Green Lane, 11600 Penana, Malezja. Strona organizatora: www,pspsalon.com. Dodatkowe informacje udzielane sa pod adresem secretary@pspsalon.com
————————————————————————————
Malmo International Exhibition of Photography 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.08.2017

Prace będą przyjmowane tylko w jednej kategorii: „temat dowolny – kolor „. Można nadsyłać maksymalnie 4 zdjęcia wykonane techniką cyfrową. Pliki cyfrowe należy przesłać uwzględniając następującą specyfikację: format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość), kolory w standardzie: RGB, rozdzielczość: 300 dpi (1024 768 pikseli). Każde zdjęcie musi być dokładnie opisane z podaniem kategorii nazwiska, tytułu, nazwiska. Przewidziano nagrody i medale FIAP, oraz honorowe wyróżnienia. Opłata za uczestnictwo wynosi 17 euro.

Terminarz:
obrady jury: 9.09.2017
werdykt jury: 20.09.2017
wystawa: październik 2017
zwrot prac: 17.11.2017

adres: Malmo International Photo Society, Nils-Erik Jerlemar Langhallagatan 17 SE-212 30 Malmo, Szwecja. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem: scandintphoto@gmail.com. Strona organizatora http://www.swipa.dinstudio.se,
————————————————————————————
21. Biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu REMIS 2017

data nadsyłania: 31.08.2017

Konkurs, którego organizatorem jest Ostrowskie Centrum Kultury, ma na celu prezentację technik fotograficznych uznawanych za „szlachetne” oraz pokazanie możliwości kreacji obrazu fotograficznego metodą cyfrową. Zdobywca Grand Prix otrzyma 1200 zł, będzie miał możliwość zorganizowania wystawy indywidualnej w Galerii PIK w przyszłym roku. Przewidziane są też cztery równorzędne wyróżnienia po 900 zł.

Fotografie będą przyjmowane w dwóch kategoriach. 1 – techniki „szlachetne”, 2 – cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego. W każdej, można nadesłać maksymalnie 5 prac. Mogą one być zgłaszane jako zdjęcia pojedyncze oraz jako zestawy (składające się z maksymalnie pięciu fotografii). Wszystkie powinny mieć format: w pierwszej kategorii od 18 x 24 cm do 100 x 70 cm, w drugiej kategorii od 20×30 cm w postaci wydruku na papierze. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie znaczonej godłem, wypełnioną kartę zgłoszeniową, dowód wpłaty w wysokości 40 złotych, płytę DVD z zapisanymi zdjęciami (w formacie TIFF i rozdzielczości 300 dpi).

adres: Ostrowskie Centrum Kultury ul. Wolności 2 63 – 400 Ostrów Wielkopolski (z dopiskiem „REMIS”). Dodatkowych informcji udziela komisarz wystawy Andrzej Staszok (e-mail:andrzej.staszok@wp.pl).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s