Konkursy 03/2017

2nd Metropolitan International Photographic Exhibition 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 3.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane pliki cyfrowe kilku kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „fotografia podróżnicza”. W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Fotografie trzeba odpowiednio przygotować, wielkość dłuższego boku nie może być większa niż 1024 pikseli (profil sRGB lub AdobeRGB, wielkość pliku nie może przekraczać 1 MB). Opłata za udział w konkursie wynosi: 15, 20, 25 USD.

Terminarz:
obrady jury: 19.03.2017
werdykt jury: 26.03.2017
wystawa: 4.04-03.07.2017
zwrot prac: 2.04.2017

adres: Metropolitan Chapter, PSA-MET Kah-Wai Lin 3500 Barrett Dr, Apt 5F08824 Kendall Park, USA. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: kwlinphotography@hotmail.com, strona organizatora konkursuwww.psa-met-com
————————————————————————————
2nd Creative Art International Digital Salon 2017

data nadsyłania: 6.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy fotografujący. Będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia w postaci cyfrowej. Fotografie zostaną ocenione w następujących kategoriach: prace monochromatyczne (temat dowolny), prace barwne (temat dowolny), natura, zdjęcia podróżnicze. Opłata za udział w konkursie wynosi: 12 USD (za pierwszą kategorię), 7 USD (za kolejną). Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe.

Terminarz:
obrady jury: 19.03.2017
werdykt jury: 31.03.2017
wystawa: 8.05.2017
zwrot prac: 22.05.2017

adres: Creative Art, Chinmoy Dutta RBM Tower. Flat no.1B AD – 386 Christian para.Kestopur Main Road 700102 Kalkuta, Indie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: saloncreativeart@gmail.com, strona organizatora: http://www.creativeartsalon.org
————————————————————————————
1st International Digital Exhibition Vision 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 8.03.2017

Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie opłaty wstępnej w wysokości 20 euro. Na każdą kategorie autor ma prawo przysłać maksymalnie 4 zdjęcia poprzez stronę http://www.photoclub-bor.com. Prace muszą spełniać określone warunki techniczne: maks. rozdzielczość najdłuższego boku powinna wynosić 1920 pikseli, format – JPG, kompresja 7-12, 72dpi. Laureaci otrzymają medale PSA, FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
obrady jury: 12.03.2017
werdykt jury: 17.03.2017
wystawa: 5-22.04.2017
zwrot prac: 26.05.2017

adres: lka Valkila, Oksirinne 119, 34130-Ylinen, Finlandia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: photosalon.vision@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.mielikuva.org
———————————————————————————–
14th International Photo Contest of Adana Rotary Club (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 14.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty, organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań artystycznych co do nadsyłanych zdjęć. Będą oceniane tylko zdjęcia cyfrowe w 2 kategoriach: temat „dowolny”, oraz „portfolio”. Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe. Każda nadesłana praca musi zostać opisana (dane autora, adres, tytuł). W każdej kategorii można zgłaszać nie więcej niż 4 zdjęcia. Dokładnie te same prace należy dołączyć na płycie CD lub DVD (format jpg, rozdzielczość 300 dpi). Opłata wstępna wynosi `18 USD.

Terminarz:
obrady jury: 25.03.2017
werdykt jury: 29.03.2017
wystawa: maj 2017
zwrot prac: 1.04.2017

adres: Adana Rotary Club, Mustafa GškŤen, Re?atbey Mh. 62031 Sk. No:7 Yőldőrőm, Merkezi atő Katő, TR-01120 Seyhan Adana, Turcja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@altinjuri.com, strona organizatora konkursu: http://www.altinjuri.com
———————————————————————————–
24th SCPS International Salon (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 19.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „zdjęcia podróżnicze”. Opłata za udział w konkursie wynosi 10, 15, 20, 25 USD.

Terminarz:
obrady jury: 2.04.2017
werdykt jury: 16.04.2017
wystawa: 5-07.05.2017
zwrot prac: 18.06.2017

adres: Singapore Color Photography Society, Subeeri Ali Adi, 287 Jalan Besar, 208950 Singapore, Singapor. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: salon@singaporecolour.org, strona organizatora konkursu: http://www.singaporecolour.org
———————————————————————————–
German International DVF-Photocup 2017

data nadsyłania: 19.03.2017

Konkurs składa się z 3 salonów (Fotosalon Hessen, Fotosalon Baden-Württemberg, Fotosalon Niedersachsen) i ma charakter otwarty. Będą przyjmowane do oceny tylko niepublikowane zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny”, „natura”. Opłata za udział w konkursie wynosi 20-30 euro. Zdjęcia cyfrowe należy przesłać w plikach (format JPG, w rozdzielczości minimalnej 1400 x 1050 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB). Będą one przyjmowane poprzez stronę http://www.germanphotocup.de lub drogą mailową info2016@germanphotocup.de. W każdej kategorii ilość zdjęć nie może przekraczać 4 szt. Opłata za udział w konkursie wynosi 20-40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 26.03.2017
werdykt jury: 31.03.2017
wystawa: czerwiec-sierpień 2017

adres: German International DVF-Photocup, Norbert Heil Johannesstrasse 5D-70794 Filderstadt, Niemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@germanphotocup.de, strona organizatora: http://www.germanphotocup.de
————————————————————————————
The 6th Great British Small Print Circuit (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 20.03.2017

Konkurs składa się z kilku salonów: Carlisle, Penrith, Solway. Obowiązują cztery kategorie: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „zdjęcia podróżnicze” , „krajobraz”. W każdej można nadesłać maksymalnie cztery prace pojedyncze, będą przyjmowane powiększenia (odbitki).

Terminarz:
obrady jury: 2.04.2017
werdykt jury: 16.04.2017
zwrot prac: 1.06.2017

adres: West Cumbria Photo Group, Tony Potter, 4 Gilgarran Park, UK – Workington, Cumbria CA14 4RA, Wielka Brytania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: tonypotter98@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.westcumbriaphotogroup.co.uk
———————————————————————————–
Trierenberg Super Circuit 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 20.03.2017

Konkurs składa się z kilku salonów: Linz, Graz, Bregenz, Wien. Będą przyjmowane cz-b i barwne powiększenia oraz pliki cyfrowe (do 4 szt. w kategorii „natura” oraz „open”). Prace nie powinny być podklejone, oprawione itp. Każde zdjęcie powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres. Pliki cyfrowe musza spełniać określone wygmagania techniczne. Zdjęcia należy opisać z podaniem danych autora (imię i nazwisko), tytułu pracy, numeru kolejnego i kierunku wyświetlania. Opłata wstępna wynosi euro 40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 3.04.2017
werdykt jury: 16.04.2017
zwrot prac: 19.06.2017

adres: Trierenberg Super Circuit, Dr Chris Hinterobermaier, Postfach 364, A-4010 Linz, Austria. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fotoforum@fotosalon.at, strona organizatora konkursu: http://www.photocontest.at
———————————————————————————–
4th Malinik Digital Circuit 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 28.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty, składa się z kilku salonów: Zagubica (Serbia), Belogradchik (Bułgaria), Kumanovo, (Macedonia), Travnik (Bośnia i Hercegowina). Bbędą przyjmowane tylko niepublikowane prace cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, oraz temat „People of the world”. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1920×1028 pikseli, kompresja 7-12, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Pojedyńcza fotografia nie może przekraczać 2 MB. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 11.04.2017
werdykt jury: 21.04.2017
wystawa: 16+26.05.2017
zwrot prac: 27.06.2017

adres: Photo Club Danube, Borislav Milovanovic, 3. Oktobar 91.21, 19210 Bor, Serbia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: contact@photoclub-danube.com, strona organizatora konkursu: http://www.photoclub-danube.com
———————————————————————————–
2nd Lion City International Salon 2107

data nadsyłania: 28.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b), zdjęcia podróżnicze, natura, życie. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP.

Terminarz:
obrady jury: 9.04.2017
werdykt jury: 23.04.2017
wystawa: 3.06.2017
zwrot prac: 20.06.2017

adres: The Photographic Society of Singapore, Goh Kok Leong Jack 30 Selegie Road, Selegie Arts Centre1 88351-Singapore. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: jack.goh@pss1950.org, strona organizatora: http://www.lcis.sg
————————————————————————————
Adelaide International Audio Visual Festival 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.03.2017

Diaporamy muszą odpowiadać regulaminowi FIAP, zgłoszone bez udziału osobistego autora muszą posiadać scenariusz projekcji. Będą preferowane następujące tematy: dokument, muzyka, poezja, humor, natura. Opłata za uczestnictwo wynosi 20 dolarów australijskich.

Terminarz:
obrady jury: 22.04.2017
werdykt jury: 27.04.2017
wystawa: 20-23.04.2017
zwrot prac: 19.05.2017

adres: Adelaide International Audio Visual Festival , John Hodgson, 1 Elmgrove, AU-5072 Magill, Australia, Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: jhodgson4@bigpond.com, strona organizatora konkursu:
———————————————————————————–
3rd Swedish International Small Print Exhibition 2017

data nadsyłania: 31.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy fotografujący. Będą przyjmowane powiększenia (odbitki) cz-b, barwne w następujących kategoriach: temat dowolny (cz-b), temat dowolny (kolor). Opłata za udział w konkursie wynosi  21 lub 24 euro.

Terminarz:
obrady jury: 8.04.2017
werdykt jury: 22.04.2017
wystawa: sierpień 2017
zwrot prac: 24.06.2017

adres: Malmö International Photo Society, Nils-Erik Jerlemar Langhallagatan 17SE-212 30 Malmo . Szwecja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: nejerlemar@gmail.com, strona organizatora: http://www.swipa.dinstudio.se

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s