Konkursy 03/2017

2nd Metropolitan International Photographic Exhibition 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 3.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane pliki cyfrowe kilku kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „fotografia podróżnicza”. W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Fotografie trzeba odpowiednio przygotować, wielkość dłuższego boku nie może być większa niż 1024 pikseli (profil sRGB lub AdobeRGB, wielkość pliku nie może przekraczać 1 MB). Opłata za udział w konkursie wynosi: 15, 20, 25 USD.

Terminarz:
obrady jury: 19.03.2017
werdykt jury: 26.03.2017
wystawa: 4.04-03.07.2017
zwrot prac: 2.04.2017

adres: Metropolitan Chapter, PSA-MET Kah-Wai Lin 3500 Barrett Dr, Apt 5F08824 Kendall Park, USA. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: kwlinphotography@hotmail.com, strona organizatora konkursuwww.psa-met-com
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „20 lat polskiej energetyki w obiektywie”

data nadsyłania: 5.03.2017

Organizatorem konkursu, który ma charakter otwarty, jest Urząd Regulacji Energetyki i Fundacja im. Lesława A. Pagi. Będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia cyfrowe (format JPG, minimalna długość krótszego boku powinna wynosić 2400 pikseli), plik nie może przekroczyć objętości 10 MB. Należy przy tym podać dane personalne autora i opisać obiekt, który widnieje na fotografii i miejsce. Organizatorom zależy na zdjęciach ukazujących zmiany w polskiej branży energetycznej na przestrzeni 20 lat.

Można zgłaszać maksymalnie 3 fotografie, prace nie mogą być wcześniej publikowane i zgłaszane w żadnym innym konkursie. Zdjęcia można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres info@ure.gov.pl, wpisując w temacie: „konkurs fotograficzny”. Materiały na płycie dostarczone bezpośrednio do URE muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika.

adres: Departament Komunikacji Społecznej lub Kancelaria Urzędu Regulacji Energetyki, Jerozolimskie 181, Warszawa (z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”).
————————————————————————————
2nd Creative Art International Digital Salon 2017

data nadsyłania: 6.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy fotografujący. Będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia w postaci cyfrowej. Fotografie zostaną ocenione w następujących kategoriach: prace monochromatyczne (temat dowolny), prace barwne (temat dowolny), natura, zdjęcia podróżnicze. Opłata za udział w konkursie wynosi: 12 USD (za pierwszą kategorię), 7 USD (za kolejną). Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe.

Terminarz:
obrady jury: 19.03.2017
werdykt jury: 31.03.2017
wystawa: 8.05.2017
zwrot prac: 22.05.2017

adres: Creative Art, Chinmoy Dutta RBM Tower. Flat no.1B AD – 386 Christian para.Kestopur Main Road 700102 Kalkuta, Indie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: saloncreativeart@gmail.com, strona organizatora: http://www.creativeartsalon.org
————————————————————————————
1st International Digital Exhibition Vision 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 8.03.2017

Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie opłaty wstępnej w wysokości 20 euro. Na każdą kategorie autor ma prawo przysłać maksymalnie 4 zdjęcia poprzez stronę http://www.photoclub-bor.com. Prace muszą spełniać określone warunki techniczne: maks. rozdzielczość najdłuższego boku powinna wynosić 1920 pikseli, format – JPG, kompresja 7-12, 72dpi. Laureaci otrzymają medale PSA, FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
obrady jury: 12.03.2017
werdykt jury: 17.03.2017
wystawa: 5-22.04.2017
zwrot prac: 26.05.2017

adres: lka Valkila, Oksirinne 119, 34130-Ylinen, Finlandia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: photosalon.vision@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.mielikuva.org
———————————————————————————–
14th International Photo Contest of Adana Rotary Club (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 14.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty, organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań artystycznych co do nadsyłanych zdjęć. Będą oceniane tylko zdjęcia cyfrowe w 2 kategoriach: temat „dowolny”, oraz „portfolio”. Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe. Każda nadesłana praca musi zostać opisana (dane autora, adres, tytuł). W każdej kategorii można zgłaszać nie więcej niż 4 zdjęcia. Dokładnie te same prace należy dołączyć na płycie CD lub DVD (format jpg, rozdzielczość 300 dpi). Opłata wstępna wynosi `18 USD.

Terminarz:
obrady jury: 25.03.2017
werdykt jury: 29.03.2017
wystawa: maj 2017
zwrot prac: 1.04.2017

adres: Adana Rotary Club, Mustafa GškŤen, Re?atbey Mh. 62031 Sk. No:7 Yőldőrőm, Merkezi atő Katő, TR-01120 Seyhan Adana, Turcja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@altinjuri.com, strona organizatora konkursu: http://www.altinjuri.com
———————————————————————————–
XVI Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży  „Człowiek, Świat, Przyroda” – Koszalin 2017

data nadsyłania: 15.03.2017

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21, zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I – do 15 lat, kategoria II – od 16 do 21 lat. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 13 x 18 cm, max 30 x 45 cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się max dwa zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie max 20 x 31 cm), każdy z nich traktowany będzie jako jedna praca. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. Dodatkowo, należy dołączyć płytę CD z plikami cyfrowymi (format plików: tiff, jpg) Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy oraz kategorię wiekową (drukowanymi literami).

Terminarz:
obrady jury: 04.2017
werdykt jury: 30.04.2017
wernisaż i wręczenie nagród: 10.06.2017
zwrot prac: 1.09.2017

adres: Pałac Młodzieży, 75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Monika Kalkowska – tel. 94 3480502 i Katarzyna Śron – tel. 94 3480515 e-mail: foto@pm.koszalin.pl;
————————————————————————————
24th SCPS International Salon (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 19.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „zdjęcia podróżnicze”. Opłata za udział w konkursie wynosi 10, 15, 20, 25 USD.

Terminarz:
obrady jury: 2.04.2017
werdykt jury: 16.04.2017
wystawa: 5-07.05.2017
zwrot prac: 18.06.2017

adres: Singapore Color Photography Society, Subeeri Ali Adi, 287 Jalan Besar, 208950 Singapore, Singapor. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: salon@singaporecolour.org, strona organizatora konkursu: http://www.singaporecolour.org
———————————————————————————–
German International DVF-Photocup 2017

data nadsyłania: 19.03.2017

Konkurs składa się z 3 salonów (Fotosalon Hessen, Fotosalon Baden-Württemberg, Fotosalon Niedersachsen) i ma charakter otwarty. Będą przyjmowane do oceny tylko niepublikowane zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny”, „natura”. Opłata za udział w konkursie wynosi 20-30 euro. Zdjęcia cyfrowe należy przesłać w plikach (format JPG, w rozdzielczości minimalnej 1400 x 1050 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB). Będą one przyjmowane poprzez stronę http://www.germanphotocup.de lub drogą mailową info2016@germanphotocup.de. W każdej kategorii ilość zdjęć nie może przekraczać 4 szt. Opłata za udział w konkursie wynosi 20-40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 26.03.2017
werdykt jury: 31.03.2017
wystawa: czerwiec-sierpień 2017

adres: German International DVF-Photocup, Norbert Heil Johannesstrasse 5D-70794 Filderstadt, Niemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@germanphotocup.de, strona organizatora: http://www.germanphotocup.de
————————————————————————————
The 6th Great British Small Print Circuit (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 20.03.2017

Konkurs składa się z kilku salonów: Carlisle, Penrith, Solway. Obowiązują cztery kategorie: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „zdjęcia podróżnicze” , „krajobraz”. W każdej można nadesłać maksymalnie cztery prace pojedyncze, będą przyjmowane powiększenia (odbitki).

Terminarz:
obrady jury: 2.04.2017
werdykt jury: 16.04.2017
zwrot prac: 1.06.2017

adres: West Cumbria Photo Group, Tony Potter, 4 Gilgarran Park, UK – Workington, Cumbria CA14 4RA, Wielka Brytania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: tonypotter98@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.westcumbriaphotogroup.co.uk
———————————————————————————–
Trierenberg Super Circuit 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 20.03.2017

Konkurs składa się z kilku salonów: Linz, Graz, Bregenz, Wien. Będą przyjmowane cz-b i barwne powiększenia oraz pliki cyfrowe (do 4 szt. w kategorii „natura” oraz „open”). Prace nie powinny być podklejone, oprawione itp. Każde zdjęcie powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres. Pliki cyfrowe musza spełniać określone wygmagania techniczne. Zdjęcia należy opisać z podaniem danych autora (imię i nazwisko), tytułu pracy, numeru kolejnego i kierunku wyświetlania. Opłata wstępna wynosi euro 40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 3.04.2017
werdykt jury: 16.04.2017
zwrot prac: 19.06.2017

adres: Trierenberg Super Circuit, Dr Chris Hinterobermaier, Postfach 364, A-4010 Linz, Austria. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fotoforum@fotosalon.at, strona organizatora konkursu: http://www.photocontest.at
———————————————————————————–
4th Malinik Digital Circuit 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 28.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty, składa się z kilku salonów: Zagubica (Serbia), Belogradchik (Bułgaria), Kumanovo, (Macedonia), Travnik (Bośnia i Hercegowina). Bbędą przyjmowane tylko niepublikowane prace cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, oraz temat „People of the world”. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1920×1028 pikseli, kompresja 7-12, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Pojedyńcza fotografia nie może przekraczać 2 MB. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 11.04.2017
werdykt jury: 21.04.2017
wystawa: 16+26.05.2017
zwrot prac: 27.06.2017

adres: Photo Club Danube, Borislav Milovanovic, 3. Oktobar 91.21, 19210 Bor, Serbia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: contact@photoclub-danube.com, strona organizatora konkursu: http://www.photoclub-danube.com
———————————————————————————–
2nd Lion City International Salon 2107

data nadsyłania: 28.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b), zdjęcia podróżnicze, natura, życie. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP.

Terminarz:
obrady jury: 9.04.2017
werdykt jury: 23.04.2017
wystawa: 3.06.2017
zwrot prac: 20.06.2017

adres: The Photographic Society of Singapore, Goh Kok Leong Jack 30 Selegie Road, Selegie Arts Centre1 88351-Singapore. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: jack.goh@pss1950.org, strona organizatora: http://www.lcis.sg
————————————————————————————
Adelaide International Audio Visual Festival 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.03.2017

Diaporamy muszą odpowiadać regulaminowi FIAP, zgłoszone bez udziału osobistego autora muszą posiadać scenariusz projekcji. Będą preferowane następujące tematy: dokument, muzyka, poezja, humor, natura. Opłata za uczestnictwo wynosi 20 dolarów australijskich.

Terminarz:
obrady jury: 22.04.2017
werdykt jury: 27.04.2017
wystawa: 20-23.04.2017
zwrot prac: 19.05.2017

adres: Adelaide International Audio Visual Festival , John Hodgson, 1 Elmgrove, AU-5072 Magill, Australia, Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: jhodgson4@bigpond.com, strona organizatora konkursu:
———————————————————————————–
3rd Swedish International Small Print Exhibition 2017

data nadsyłania: 31.03.2017

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy fotografujący. Będą przyjmowane powiększenia (odbitki) cz-b, barwne w następujących kategoriach: temat dowolny (cz-b), temat dowolny (kolor). Opłata za udział w konkursie wynosi  21 lub 24 euro.

Terminarz:
obrady jury: 8.04.2017
werdykt jury: 22.04.2017
wystawa: sierpień 2017
zwrot prac: 24.06.2017

adres: Malmö International Photo Society, Nils-Erik Jerlemar Langhallagatan 17SE-212 30 Malmo . Szwecja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: nejerlemar@gmail.com, strona organizatora: http://www.swipa.dinstudio.se

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s