Konkursy 05/2019

Hoylake International Exhibition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 5.05.2019

Można nadsyłać cz-b i barwne zdjęcia cyfrowe, będą one oceniane w nast. kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b), krajobraz, natura, reportaż, zdjęcia podróżnicze.

Terminarz:
obrady jury: 12.05.2019
werdykt jury: 20.05.2019
wystawa: 5-06.09.2019
zwrot prac: 3.12.2019

adres: Hoylake Photographic Society, Mr Brian Magor, 35, Sandringham Avenue, CH47 3BY Wirral, Wielka Brytania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: chair@hoylakeinternational.org.uk, strona organizatora konkursu: http://www.hoylakephoto.org.uk
————————————————————————————
Grudziądz Photo 2019

data nadsyłania: 5.05.2019

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Przedsięwzięcie składa się z dwóch etapów, w pierwszym nastąpi selekcja na podstawie nadesłanych “wglądówek”, zakwalifikowanie do wystawy. W drugim zostaną wykonane powiększenia. Grand Prix wynosi 1500 zł.

Prace będą oceniane w czterech kategoriach: reportaż, fotografia artystyczna, najlepszy debiut, fotografia wykonana telefonem komórkowym. Można zgłaszać prace w minimalnym formacie A4, każdy autor może nadesłać dowolną ilość fotografii. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić godło, , krótki opis zdarzenia, które przedstawia dana fotografia oraz informację o tym, czy autor brał udział we wcześniejszych edycjach konkursu. W zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem muszą znajdować się dane autora

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Galerii Akcent przy ul. Wybickiego 38/40 w Grudziądzu od 13 czerwca 2019 roku

adres: Centrum Kultury Teatr, ul. Marsz.F.Focha 19, 86-300 Grudziądz (z dopiskiem ,,Grudziądz Foto).
————————————————————————————
Aphotoreporter 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 5.05.2019

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Można zgłosić cz-b lub barwne fotoreportaże, oraz diaporamy cyfrowe. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Opłata za udział w konkursie wynosi maksymalnie 15 euro.

Terminarz:
obrady jury: 19.05.2019
werdykt jury: 27.05.2019
wystawa: 1-31.10.2019
zwrot prac: 30.09.2019

adres: AFOCER (Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet), Marie Angeles Benitez Almarza Ateneu de Cerdanyola C. Industria 4008290 08290 – Cerdanyola del Valle, Hiszpania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: reporter@afocer.cat , strona organizatora konkursu: aphotoreporter.com
————————————————————————————
International Photo Salon Plovdiv (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 6.05.2019

Konkurs ma charakter otwarty, organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej. Prace zostana ocenione w następujących kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, temat „moje miasto”, „portret i ciało”, „natura” Zdjęcia będą przyjmowane drogą mailową na adres info@photosalon-plovdiv.com lub poprzez stronę http://www.photosalon-plovdiv.com. Można je także przesłać poczta tradycyjną na płytach CD/DVD (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 3000 pikseli po szerszym boku, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Opłata wstępna za udział w konkursie wynosi od 15 do 40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 25.05.2019
werdykt jury: 8.06.2019
wystawa: 30-05.10.2019
zwrot prac: 9.08.2019

adres: „Reflexes”LTD, Anton Savov, 22, Asen Hristoforov Str., floor 6, app. 16 – home 196A, Dunav Blvd. – office 4000 Plovdiv, Bułgaria. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@photosalon-plovdiv.com, strona organizatora konkursu: http://www.photosalon-plovdiv.com.
————————————————————————————
XIII edycja Konkursu Fotograficznego „Potęga Łodzi – Power of Łódź” 2019

data nadsyłania: 7.05.2019 (od 10.04.2019)

Organizatorem konkursu jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, przy wsparciu Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi. Konkurs ma formułę otwartą i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat oraz open tzn. powyżej 16 lat.

Będą przyjmowane tylko nieoprawione powiększenia w formacie: a) kategoria I: dłuższy bok 30 cm, b) kategoria II: dłuższy bok od 45 do 50 cm. Na odwrocie każdego fotogramu należy umieścić: godło, tytuł, numer kolejny zdjęcia zgodny z kartą zgłoszenia, oraz kategorię w której jest zgłaszana praca. Organizatorzy dopuszczają do konkursu zestawy, ale łączna ilość prac nie może przekraczać 5 szt. Należy też dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę z wypełnionym zgłoszeniem uczestnictwa oraz płytą CD zawierającą formę cyfrową zgłoszonych zdjęć w rozdzielczości 300 DPI do formatu 30×40 cm. Nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia. Należy zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do wielu konkursów każdy uczestnik zachowuje pełnię majątkowych praw autorskich do swoich prac.

Oceny zdjęć dokona jury , dla laureatów przewiduje się następujące nagrody: a) kategoria I: I nagroda —700 zł, II nagroda —400 zł, III nagroda —250 zł, oraz 3 wyróżnienia w formie albumów fotograficznych. W kategorii II: I nagroda —2500 zł, II nagroda —1000 zł, III nagroda —500 zł, oraz 3 wyróżnienia w formie albumów fotograficznych.

Terminarz:
Wystawa prac konkursowych w Galerii ŁTF: 21.05.2019-3.06.2019
Ogłoszenie wyników konkursu w Galerii ŁTF: 22.05.2019

adres: Fundacja Ulicy Piotrkowskiej: ul. Piotrkowska 102, Łódź. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Fundacji pod nr. telefonu: 42 637-07-15.
————————————————————————————
Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

data nadsyłania: 10.05.2019

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a głównym celem przedsięwzięcia „..edukacja w obszarze produktów tradycyjnych i lokalnych, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zachęta do lepszego poznania tradycji kulinarnych regionu Mazowsza…”. Pula środków przeznaczonych na nagrody to 15000 zł brutto.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych, podzielonych na 10 podkategorii:

Kategoria „Z Listy Produktów Tradycyjnych” – w której można zgłosić dowolną fotograficzną interpretację przedstawienia potrawy lub produktu wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych z regionu Mazowsza (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/woj-mazowieckie). Podkategorie: produkty mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, warzywa i owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, gotowe dania i potrawy, napoje, inne.

Kategoria „Z Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze” – w której można zgłosić dowolną fotograficzną interpretację przedstawienia potrawy lub produktu certyfikowanych logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Podkategorie: produkty mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, warzywa i owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, gotowe dania i potrawy, napoje, inne.

Zgłoszenia są przyjmowane w postaci wiadomości e-mail na adres fotografiakulinarna@mazovia.pl. Zgłoszenie może zawierać maksymalnie 2 prace, zdjęcia muszą spełniac pewne warunki techniczne: format JPG, rozmiar do 5MB, bok nie może być mniejszy niż 3000 pikseli. Do zdjęć należy dołączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pocztą elektroniczną, lub telefonicznie.

adres: Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 146, lub wysyłając pytania na adres e-mail: fotografiakulinarna@mazovia.pl.
————————————————————————————
VI Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych – „My młodzi”

data nadsyłania: 10.05.2019

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniów szkół plastycznych w wieku od 16 do 21 roku życia z całej Polski oraz z Europy. Tematem konkursu jest autorska interpretacja hasła „My młodzi”. Zdobywca Grand Prix otrzyma sprzęt fotograficzny za 1500 złotych, pozostali mogą liczyć na nagrody sprzętowe o wartości od 300 do 1000 zł.

Można zgłaszać zdjęcia wykonane przy pomocy tradycyjnych technik fotograficznych i pliki cyfrowe. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą pocztową.

adres: Zespół Szkół Plastycznych, ul Orłowska 39, 81-522 Gdynia.
————————————————————————————
Good Light 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 10.05.2019

Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe. Można je nadesłać poprzez stronę http://www.photoclubkragujevac.com.entryform.php, mailem na adres goodlightexhibition@gmail.com, lub przesłać pocztą tradycyjną (fotografie należy nagrać na płytę CD.DVD). Zdjęcia zostaną ocenione w następujących kategoriach: temat dowolny (zdjęcia barwne), temat dowolny (zdjęcia cz-b), natura, „światło”, „decydujący moment”. Opłata za udział w konkursie wynosi 20 euro. Laureaci otrzymają nagrody FIAP.

Terminarz:
obrady jury: 25.05.2019
werdykt jury: 30.05.2019
wystawa: 21-01.07.2019
zwrot prac: 21.06.2019

adres: Kragujevac Photo Club, Zoran Djordjevic TC Sumadija, lokal 14, Foto-klub Kragujevac, M. Pavlovica 9, 1300 Kragujevac, Serbia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: goodlight@lumiere.at, strona organizatora konkursu: lumiere.at
————————————————————————————
NPS Circuit 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.05.2019

Konkurs przebiega w kilku kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „fotografia podróżnicza”, „natura”, „kobieta”. Można nadsyłać zdjęcia cyfrowe , każde powinno posiadać: tytuł, adres autora, numeru zgodnego z kartą zgłoszenia. Zdjęcia cyfrowe należy przesłać w plikach (format JPG, RGB), opłata za uczestnictwo wynosi 40-50 euro.

Terminarz:
obrady jury: 8.06.2019
werdykt jury: 15.06.2019
wystawa: 15-26.07.2019
zwrot prac: 15.08.2019

adres: Nice Photo Service New York, Sasa Bogicevic 244 Madison Avenue 10016-2817, New York, USA. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: exhibition@npsnewyork.com, strona organizatora konkursu: npsnewvork.com
————————————————————————————
Photo GRAFIS 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 18.05.2019

Można zgłaszać zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat „dowolny” (prace cz-b), temat „dowolny” (kolor), krajobraz, natura, życie, reportaż. Opłata za udział w konkursie wynosi 20-25 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
obrady jury: 5.06.2019
werdykt jury: 15.06.2019
wystawa: 3-11.07.2019
zwrot prac: 1.08.2019

adres: Foto Klub Olcinium, Jelena Crnokrak Ul. Ivana Milutinovica br.2885360 Ulcinj, Crna Gora, Montenegro. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fotolcinium@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.grafis.fotolcinium.com.
————————————————————————————
VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „KREAtywna kulTURA” 2019

data nadsyłania: 19.05.2019

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich fotografujących. Założeniem przedsięwzięcia jest promocja kultury poprzez aktywizowanie środowisk fotograficznych do dokumentacji wydarzeń kulturalnych oraz przedstawiania własnych wizji kultury. Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach: „Miejsce kultury” i „Prawdziwe emocje”. W każdej, laureaci otrzymają nagrody pieniężne (I miejsce 700 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł). Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie cztery zdjęcia (po dwa w każdej kategorii) poprzez stronę (kliknij). Należy pamiętać, że prace nie mogą być modyfikowane elektronicznie (jedynie w zakresie kadrowania i podstawowej korekty, tj. zmiany kontrastu, jasności, nasycenia i ostrości). Niedopuszczalna jest ingerencja prowadząca do zmiany kompozycji (usuwanie/dodawanie elementów). Razem z nadesłanymi fotografiami, należy podać swoje dane.

adres: Krotoszyński Ośrodek Kultury, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18, 63-700 Krotoszyn.
————————————————————————————
Cyprus International Digital Photo Competition 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 19.05.2019

Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w kilku kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”. Opłata wstępna za udział w konkursie wynosi 20 euro, laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP.

Terminarz:
obrady jury: 2.06.2019
werdykt jury: 15.06.2019
wystawa: 14-21.09.2019
zwrot prac: 11.08.2019

adres: Cyprus Photographic Society, Constantinos Charalambous P.O. Box 290701620 Nicosia, Cypr. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: cpscidpc@gmail.com, strona organizatora konkursu: cps-cidpc.com
————————————————————————————
XLI Photography contest Vila D’almenara – V International Salon Digital 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 19.05.2019

Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w kilku kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b” , „podróże”. Opłata wstępna za udział w konkursie wynosi 20 euro, laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP.

Terminarz:
obrady jury: 26.05.2019
werdykt jury: 15.06.2019
wystawa: 15-01.11.2019
zwrot prac: 31.07.2019

adres: Grup Fotografic dAlmenara, Santos Moreno Villar C.Periodista Azzati 7 – 2H46520 Puerto de Sagunto, Hiszpania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: salongfal@gmail.com, strona organizatora konkursu: vilaalmenara.fotogenius.es.
————————————————————————————
2nd Photorama Digital Sweden 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 26.05.2019

Będą przyjmowane jedynie cz-białe zdjęcia panoramiczne. Można zgłaszać maksymalnie 4 prace wykonane techniką cyfrową. Pliki cyfrowe należy przesłać uwzględniając następującą specyfikację: format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość), rozdzielczość: 300 dpi. Każde zdjęcie musi być dokładnie opisane z podaniem kategorii nazwiska, tytułu, nazwiska. Przewidziano nagrody i medale FIAP, oraz honorowe wyróżnienia. Opłata za uczestnictwo wynosi 18 euro.

Terminarz:
obrady jury: 1.06.2019
werdykt jury: 9.06.2019
wystawa: 19-20.10.2019
zwrot prac: 7.08.2019

adres: Malmo International Photo Society, Nils-Erik Jerlemar Langhallagatan 17SE-212 30 Malmo, Szwecja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: nejerlemar@gmail.com, strona organizatora konkursu: swipa.dinstudio.se
————————————————————————————
Benin 2nd International Photography Contest (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 27.05.2019

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace w kilku kategoriach: temat „dowolny”, natura, portret, podróże. Każdy uczestnik może nadesłać zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Opłata za uczestnictwo wynosi 40 USD, laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP.

Terminarz:
obrady jury: 3.06.2019
werdykt jury: 16.06.2019
wystawa: 28-30.09.2019
zwrot prac: 24.10.2019

adres: Anaphabyekini Djouberoubp: 873 Abomey-Calavi, BeninAbomey-Calavi Abomey, Benin. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: benincontest@gmail.com , strona organizatora konkursu: beninphotocontest.com
————————————————————————————
3rd International Digital Exhibition Vision 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 29.05.2019

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Każdy może nadesłać maksymalnie 4 zdjęcia (poprzez stronę http://www.photoclub-bor.com) w kilku kategoriach: a. Kolor (temat dowolny), b. Zdjęcia cz-b (temat „dowolny), oraz podróże. Prace muszą spełniać określone warunki techniczne: maks. rozdzielczość najdłuższego boku powinna wynosić 1920 pikseli, format – JPG, kompresja 7-12, 72dpi. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie opłaty wstępnej w wysokości 35-45 euro.

Terminarz:
obrady jury: 2.06.2019
werdykt jury: 8.07.2019
wystawa: 22-22.11.2019
zwrot prac: 22.11.2019

adres: Photo Club Vision (Kameraseura Mielikuva ry), Ilkka Valkila Oksirinne 11934130 Ylinen, Finlandia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: photosalon.vision@gmail.com, strona organizatora konkursu: mielikuva.org
————————————————————————————
3er Salon Internacional de Fotografía Fotoclub Del Plata (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.05.2019

Na konkurs należy zgłosić tylko zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w kilku kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, natura, „fotografia podróżnicza”. Prace należy opisać z podaniem danych autora (imię i nazwisko), tytułu pracy, numeru kolejnego. Opłata za udział w konkursie wynosi: 10-20 USD. Laureaci otrzymają medale FIAP, PSA (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
obrady jury: 8.06.2019
werdykt jury: 18.06.2019
wystawa: 30-30.10.2019
zwrot prac: 30.10.2019

adres: Foto Club Del Plata, Jose Luis Urbaitel Charcas 2735 – piso 6 B1425 Buenos Aires, Argentyna. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fotoclubdelplata@gmail.com, strona organizatora konkursu: fotoclubdelplata.com
————————————————————————————
The Felix Schoeller Photo Award 2019

data nadsyłania: 31.05.2019

Organizatorem konkursu jest firma Schoeller Technocell GmbH & Co. KG. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty i adresowane jest do zawodowców oraz amatorów. Zdjęcia zostaną ocenione w kilku kategoriach tematycznych: portret, karajobraz/natura, moda, reportaż, dowolny/fotografia konceptualna, oraz specjalna – German Peace Prize for Photography (10.000 euro). Zwycięzca konkursu (Best of Show) ma szansę zdobyć 10.000 euro, a w poszczegónych kategoriach 2000 euro. Dla „najlepiej zapowiadającego się talentu” przewidziano tytuł Felix Schoeller Emerging Photographer Award (10.000 euro).

Należy zgłaszać zestawy składające się od 3 do 5 zdjęć cyfrowych. Powinny one przedstawiać jedno wydarzenie, sytuację lub temat, komplet zgłoszenia musi też zawierać opis w języku angielskim lub niemieckim (do 1000 znaków). Pliki należy nadsyłać poprzez stronę internetową (https://upload.felix-schoeller-photoaward.com/en/adress), muszą one spełniać następujące warunki techniczne: format JPEG lub TIFF, maksymalna wielkość boku 4000 pikseli, zdjęcia nie mogą przekraczać 50 MB.

https://www.felix-schoeller-photoaward.com
————————————————————————————
Międzynarodowy konkurs fotograficzny CEWE Photo Award 2019

data nadsyłania: 31.05.2019

Temat konkursu brzmi „Our World is Beautiful”, można zgłosić do 100 zdjęć w 10 kategoriach Zwierzęta, Ludzie, Krajobrazy, Humor, Natura, Podróże i kultura, Jedzenie, Sport, Architektura i infrastruktura, Hobby i czas wolny. Konkurs ma charakter otwarty, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: sprzęt fotograficzny, fotoprodukty CEWE i wybrana przez laureata podróż. Każdego miesiąca, autorzy 3 najlepszych prac otrzymują nagrodę w wysokości 100 euro na fotoprodukty CEWE.

Zgłaszane prace muszą spełniac pewne parametry techniczne: format.png, .jpeg oraz .tiff, wielkość min. 1240 x 768 pikseli, zdjęcie nie może przekraczać 22 MB. Należy wcześniej zarejestrować się na stronie https://contest.cewe.de/cewephotoaward/register. Łącznie pula nagród przekracza 250 000 euro, na zwycięzcę czeka m.in. wycieczka, sprzęt fotograficzny o wartości 7500 euro. Miejsca 2-10 to sprzęt fotograficzny wart 5000 euro oraz fotoprodukty CEWE. Lokaty 11-30 wzbogacą się o sprzęt fotograficzny wart 2500 euro.

http://contest.cewe-fotoksiazka.pl/cewephotoaward/register

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.