Konkursy 04/2017

Hoylake International Exhibition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 23.04.2017

Można nadsyłać cz-b i barwne zdjęcia cyfrowe, będą one oceniane w nast. kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b), natura, zdjęcia prasowe, zdjęcia podróżnicze. Każda praca powinna być opatrzona tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia. Opłata wstępna wynosi w zależności od ilości kategorii 7, 11, 15 funtów.

Terminarz:
obrady jury: 7.05.2017
werdykt jury: 14.05.2017
wystawa: 22.09.2017
zwrot prac: 24.07.2017

adres: Hoylake Photographic Society, Mr Brian Magor, 35, Sandringham Avenue, CH47 3BY Wirral, Wielka Brytania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: contact@hoylakephoto.org.uk, strona organizatora konkursu: http://www.hoylakephoto.org.uk
———————————————————————————–
5th Cheltenham International Salon of Photography 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 23.04.2017

Konkurs ma charakter, można zgłaszać zdjęcia tylko poprzez stronę http://www.cheltenhamcameraclub.co.uk. Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „fotografia podróżnicza”, „kreacja”. W każdej kategorii można zgłosić tylko 4 prace, muszą one spełniać nast. warunki techniczne: format JPEG, rozdzielczość maksymalna 1400 x 1050 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Pojedyńczy plik nie może przekraczać 5 MB. Opłata za udział w konkursie wynosi 12 euro za kategorię. Laureaci otrzymają medale FIAP, PSA i RPS oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
posiedzenie jury: 7.05.2017
werdykt jury: 17.05.2017
wystawa: 7.09.2017
zwrot prac: 22.07.2017

adres: Cheltenham Camera Club, Des Warden 12 Spa GardensTewkesbury, Wielka Brytania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: des@myfolio.org.uk. Strona organizatora konkursu: http://www.cheltenhamcameraclub.co.uk.gs.pages.salon.aspx
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Skarby Małopolski – …miasto moje, a w nim…”

data nadsyłania: 27.04.2016

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, tematem tegorocznej edycji jest Galicyjska Kolej Transwersalna. Celem przedsięwzięcia, organizowanego w roku jubileuszu 725. rocznicy lokacji Nowego Sącza, jest wieloaspektowa dokumentacja i prezentacja miast małopolskich,
krajobrazu Sądecczyzny. Konkurs ma charakter otwarty i przebiega w dwóch kategoriach: dokument oraz fotografia artystyczna. Każdy może zgłosić nie więcej niż 6 powiększeń w maksymalnym formacie 100x70cm, (minimalnym 15 x 21 cm), oraz pliki cyfrowe (JPG lub TIF). Powiększenia muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce i obiekt przedstawiony na fotografii oraz godło autora. Do prac powinna być dołączona opatrzona godłem koperta, zawierająca dane autora. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, najlepsze zdjęcia będą prezentowane na wystawie pokonkursowej. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu telefonicznie lub e-mailowo do 19 czerwca, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 30 czerwca o godz. 12 w gmachu Ratusza miejskiego w Nowym Sączu.

adres: Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Lwowska 3, Dział Edukacyjny. Szczegółowych informacji udzielane są pod nr. telefonu 18 443 77 08, wew. 124, lub mailowo edukacja@muzeum.sacz.pl.
————————————————————————————
Polska Ulicznie 2017

data nadsyłania: 28.04.2017

więcej: www.polfoto.wordpress.com/2017/03/27/polska-ulicznie-2017/
————————————————————————————
Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Natura a człowiek”

data nadsyłania: 28.04.2017

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, konkurs odbywa się w ramach XVII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Każdy uczestnik może zgłosić do oceny tylko jedno zdjęcie wydruk lub powiększenie w formacie 20×30 cm. Z tyłu należy umieścić tytuł pracy oraz godło autora. W osobnej kopercie trzeba umieścic formularz zgłoszeniowy.

W konkursie przyznane zostaną nagrody za najlepszą fotografię w trzech kategoriach: I: młodzież gimnazjalna, II – młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych,  III: osoby dorosłe.

adres: Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków.
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Takie jest życie, taki jest świat” 2017

data nadsyłania: 30.04.2017

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący – profesjonaliści i amatorzy bez ograniczenia wiekowego. Pula nagród wynosi 2500 złotych, organizator nie pobiera żadnych opłat.

Każdy może nadesłać do 10 powiększeń (odbitek) wykonanych dowolną techniką w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm. Zestawy zdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem ich wyraźnego oznaczenia. Należy również dodatkowo dołączyć zdjęcia w postaci cyfrowej (pliki JPG, bmp lub tif na płycie CD lub DVD). Jest to niezbędne do wykonania folderu wystawy oraz do promocji konkursu. Każda praca powinna być na odwrocie opisana: tytuł, imię i nazwisko autora, dokładny adres, kontakt.

Na początku maja organizatorzy powołają jury, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i na wystawę, oraz o przyznaniu nagród i wyróżnień pieniężnych. O dokładnym terminie wystawy autorzy zostaną poinformowani.

adres: Karliński Ośrodek Kultury ul. Parkowa 1 78-230 Karlino. Dodatkowe informacje udzielane są tel/fax (+48) 94 3117784, e-mail: kokkarlino@op.pl
————————————————————————————
V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „KREAtywna kulTURA” 2017

data nadsyłania: 30.04.2017

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich fotografujących. Założeniem przedsięwzięcia jest promocja kultury poprzez aktywizowanie środowisk fotograficznych do dokumentacji wydarzeń kulturalnych oraz przedstawiania własnych wizji kultury. Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach: I – autoportret, II: historia w portrecie. W każdej, laureaci otrzymają nagrody pieniężne (I miejsce 700 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł). Wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród odbędzie się 17 czerwca 2017 roku.

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie cztery zdjęcia (po dwa w każdej kategorii) na adres: agnieszka@kok.krotoszyn.pl z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY KREATYWNA KULTURA”. Należy pamiętać, że prace nie mogą być modyfikowane elektronicznie (jedynie w zakresie kadrowania i podstawowej korekty, tj. zmiany kontrastu, jasności, nasycenia i ostrości). Niedopuszczalna jest ingerencja prowadząca do zmiany kompozycji (usuwanie/dodawanie elementów). Prace należy przygotować w formie elektronicznej (pliki JPG, 300dpi, max. 5MB), musza one zostać oznaczone godłem, kategorią oraz tytułem (np. motyl_historia w portrecie_pomocnik taty). Razem z nadesłanymi fotografiami, należy podać swoje dane (podanie nieprawidłowych danych osobowych powoduje dyskwalifikację prac):  imię i nazwisko autora, rok urodzenia, w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców (opiekunów), adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

adres: Krotoszyński Ośrodek Kultury, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18, 63-700 Krotoszyn. Wszelkich informacji o konkursie udziela Agnieszka Skalska, tel. 62 725 42 78 e-mail: agnieszka@kok.krotoszyn.pl
————————————————————————————
4th International Photo Salon Plovdiv (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.04.2017

Konkurs ma charakter otwarty, organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej. Prace zostana ocenione w następujących kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, temat „moje miasto”, „akt”, „natura” Zdjęcia będą przyjmowane drogą mailową na adres info@photosalon-plovdiv.com lub poprzez stronę http://www.photosalon-plovdiv.com. Można je także przesłać poczta tradycyjną na płytach CD/DVD (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 3000 pikseli po szerszym boku, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Opłata wstępna za udział w konkursie wynosi 15, 20, 25, 30, 35 euro.

Terminarz:
obrady jury: 20.05.2017
werdykt jury: 3.06.2017
wystawa: 30.06.2017
zwrot prac: 5.08.2017

adres: „Reflexes”LTD, Mr Anton Savov, 196A Dunav Blvd.(ground floor), BG-4003 Plovdiv, Bułgaria. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@photosalon-plovdiv.com, strona organizatora konkursu: http://www.photosalon-plovdiv.com.
————————————————————————————
Nikon Small World 2017.

data nadsyłania: 30.04.2017

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach: foto i wideo, zdjęcia mogą być wykonane dowolnym mikroskopem, a także aparatem cyfrowym, lub analogowym a następnie zeskanowane. Jury oceni prace biorąc pod uwagę ich oryginalność, zawartość informacyjną, poziom techniczny, oraz efekt wizualny. Fotografie można zgłaszać poprzez stronę http://www.microscopyu.com/smallworld/registration/entrypage1.aspx. Wielkość pliku nie może przekraczać 100MB (min. 3MB), zdjęcia będą przyjmowane w formacie .jpeg, .tiff, .pict lub .psd. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym. Zdobywcy czołowych nagród i osoby wyróżnione otrzymają sprzęt Nikona: I miejsce 3000 USD, drugie – 2000 USD, trzecie – 1000 USD, czwarte – 800 USD, piąte – 600 USD, szóste – 400 USD, a od siódmego do dziesiątego po 250 dolarów.
————————————————————————————
XXXVII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski”.

data nadsyłania: 30.04.2017

Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich fotografujących miłośników gór. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24 x 30 cm. Do powiększenia należy dołączyć wglądówki do celów poligraficznych (mogą być w formie elektronicznej). Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie godło autora oraz numer zgodny z zapisanym w karcie zgłoszenia (w przypadku zestawu – łamany przez numer zdjęcia w zestawie) a także rok wykonania zdjęcia oraz jego tytuł. Do nadesłanych prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie. Podany w niej adres traktowany będzie jako adres zwrotny przy odsyłaniu prac.

Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić opłatę w wysokości 35 zł na konto MOK nr 76 1240 1574 1111 0000 0790 6732 i kopię dowodu wpłaty dołączyć do karty zgłoszenia. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 2500 zł, III miejsce – 1000 zł.

adres: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ.
————————————————————————————
XXII Konkurs fotograficzny im. Włodzimierza Puchalskiego

data nadsyłania: 30.04.2017

Organizatorem konkursu jest redakcja czasopisma „Łowiec Polski”. Zdjęcia będą oceniane w następujących kategoriach: Piękno, Ruch oraz Sceny myśliwskie. W każdej, można zgłosić do 5 prac wyłącznie w formie elektronicznej. Tematem jest zwierzyna w naturalnym środowisku i sceny związane z łowiectwem. Wielkość jednego pliku nie powinna przekraczać 10MB (min. 2 MB), fotografie muszą być zapisane w formacie jpg. Zdjęcia należy przesyłać zdjęcia drogą elektroniczną na adres puchalski@lowiec.com wcześniej wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony http://www.lowiecpolski.pl. Nie zezwala się stosowania fotomontaży oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru zdjęcia. Dopuszczalna jest standardowa obróbka surowych plików celem nadania im właściwej kolorystyki, kontrastu i kadrowania.

Grand Prix wynosi 5000 zł, zostaną też przyznane nagrody za najlepsze zdjęcie w każdej z trzech kategorii i gratyfikacje pieniężne po 1000 zł. Uroczysta gala odbędzie się w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

http://www.lowiecpolski.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s