Konkursy 03/2018

iPhone Photography Awards 2018

data nadsyłania: 1.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty, będą oceniane tylko fotografie wykonane za pomocą iPhona, iPada lub iPoda. Zdjęcia można nadsyłać w kilkunastu kategoriach takich jak architektura, zwierzęta, kwiaty, dzieci, krajobraz, jedzenie, styl życia, aktualności / wydarzenia, ludzie, pory roku, martwa natura, zachody słońca, podróże, drzewa. Prace będą przyjmowane poprzez stronę http://www.ippawards.com/the-competition. Fotografie nie mogą być przerabiane w Photoshopie czy innych programach przeznaczonych na komputery, jury dopuszcza poprawki za pomocą aplikacji takich jak Hipstamatic czy CameraBag. Zgłoszenie zdjęć wiąże się z uiszczeniem opłaty i zależy ona od ilości nadesłanych prac: 3,50 USD (jedno zdjęcie), 7,50 (trzy), 15,50 (pięć) i 27,50 (dziesięć).

http://www.ippawards.com/shop
————————————————————————————
1st Zhuhai International Exhibition of Photography 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Każdy może nadesłać maksymalnie 4 zdjęcia w kilku kategoriach: temat dowolny – kolor, temat dowolny – cz-b, natura. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji. Będą przyjmowane zdjęcia cyfrowe. Uczestnictwo w konkursie jest płatne w wysokości 5 USD za każdą kategorię. Otwarcie wystawy odbędzie się 14 kwietnia 2018.

adres: China Photo Network Online, Weilu Chen, Chiny, Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: zhuhai@cphoto.net. Strona organizatora konkursu: http://www.cphoto.net
————————————————————————————
17eme Salon International de la Photographie (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 3.03.2018

Konkurs przebiega w trzech kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”. Będą przyjmowane tylko powiększenia na papierze fotograficznym. Każdy autor może nadesłać do 4 prac w formacie do 30 x 40 cm, każde powinno posiadać: tytuł, adres autora, numeru zgodnego z kartą zgłoszenia. Zgłoszone fotogramy nie powinny być podklejone i oprawione. Opłata za uczestnictwo wynosi 20 euro. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP oraz Fédération Photographique de France (FPF). Otwarcie wystawy odbędzie się 28 kwietnia 2018,

adres: Photo Club Georges Mélies Mayet, M. Yves Terpreau Centre Culturel – Boite Postale 30021F-72360 Mayet, Francja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: mailto:georges.melies@orange.fr. Strona organizatora konkursu: http://www.mairie-mayet.fr/cine-photo-club-georges-melies.html
————————————————————————————
22 Gran Tour delle Colline (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 5.03.2018

Konkurs składa się z kilku salonów, będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „zestawy”. Każdy zestaw musi składajać się z 6 -10 prac. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 euro (będą przyjmowane też kupony IRC – 54). Można ją uiścić na konto ABI 07601 CAB 2800 c/c nr 56284995, IBAN: IT64L0760102800000056284995, SWIFT: BPPIITRXXX. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy odbędzie się 14 kwietnia 2018,

adres: Circolo Fotografico Arno, M. Silvano Monchi, Viale Bianca Pampaloni 56, I-50063 Figline Valdarno, Włochy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@grantourdellecolline.it, strona organizatora konkursu: http://www.grantourdellecolline.it
————————————————————————————
Communication Arts 2018 Photography Competition

data nadsyłania: 9.03.2018

Będą przyjmowane wyłacznie opublikowane prace w okresie od marca 2017 do marca 2018 roku. Są następujące kategorie: Advertising (A), Books (B), Editorial (E), For Sale (F), Institutional (I), Motion/Cinematography (M), Self-Promotion (S), Unpublished (U), Student Work (X). Zwycięskie fotografie (i filny) zostaną rozpropagowane na całym świecie w Communication Arts Photography Annual (w drukowanych i cyfrowych wydaniach) oraz na stronie commarts.com. Autor nagrodzonych zdjęć (lub filmów) otrzyma Award of Excellence, wyniki będą znane już w kwietniu 2018 roku.

Można zgłaszać zdjęcia cyfrowe (poprzez stronę http://www.submit2.commarts.com), powiększenia cz-b lub barwne (pocztą tradycyjną lub kurierem). Zdjęcia cyfrowe muszą spełniać pewne warunki techniczne: format jpg, maksymalnie 1024×768 pikseli, 72 dpi, RGB. Będą też przyjmowane filmy (MOV, MP4, MGPG), ich wielkość nie powinna przekraczać 1 GB. Maksymalny format powiększenia (odbitki) wynosi 18 x24 cali. Opłata za udział w konkursie wynosi od 40 (zdjęcie pojedyncze) do 80 USD (zestaw). Studenci płacą połowę.

adres: Communication Arts Photography Competition, 110 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025-1107, USA. Dodatkowe informacje udzielane są mailowo: competition@commarts.com.
————————————————————————————
3rd PECC International AV Festival (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty, każdy może nadesłać cztery diaporamy. Należy je zapisać na nośniku CD / DVD i przesłać pocztą tradycyjną. Dla poszczególnych prac powinien być nagrany plik samouruchamiający się w trybie pełnoekranowym w systemie Windows, zalecana rozdzielczość wynosi 1024×768 pikseli. Czas projekcji pojedynczej pracy nie powinien przekraczać 6 minut. Laureaci otrzymają medale FIAP, oraz honorowe wyróżnienia. Opłata wstępna wynosi 15 euro.

adres: Photographic Society of South Africa, Roel van Oudheusden, Poludniowa Afryka. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: pecameraclub@gmail.com. Strona organizatora konkursu: http://www.pssa.co.za
————————————————————————————
2nd USPA International Digital Exhibition 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.03.2018

Można nadsyłać tylko powiększenia (odbitki) w kliku kategoriach: temat „dowolny” – kolor, oraz temat „dowolny” – cz-b. Opłata wstępna wynosi 40 USD, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 1 kwietnia 2018 roku.

adres: United States Photographic Alliance USPA, Tony Le Kim Thuan. USA. Strona organizatora konkursu: http://www.icsphoto.us. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: tonyle@icsphoto.us
————————————————————————————
German International DVF-Photocup 2018 (konkurs pod patronatem FIAP, PSA)

data nadsyłania: 18.03.2018

Konkurs składa się z kilku salonów i ma charakter otwarty. Będą przyjmowane do oceny tylko niepublikowane zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny”, „natura”, „podróże”. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 euro. Zdjęcia cyfrowe należy przesłać w plikach (format JPG, w rozdzielczości minimalnej 1400 x 1050 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB). Będą one przyjmowane poprzez stronę http://www.germanphotocup.de lub drogą mailową. W każdej kategorii ilość zdjęć nie może przekraczać 4 szt.

adres: German International DVF-Photocup, Norbert Heil Johannesstrasse 5D-70794 Filderstadt, Niemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@germanphotocup.de, strona organizatora: http://www.germanphotocup.de
————————————————————————————
15th International Photography Contest of Adana Rotary Club (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 19.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty, organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań artystycznych co do nadsyłanych zdjęć. Będą oceniane tylko zdjęcia cyfrowe w 2 kategoriach: temat „dowolny”, oraz „portfolio”. Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe. Każda nadesłana praca musi zostać opisana (dane autora, adres, tytuł). W każdej kategorii można zgłaszać nie więcej niż 4 zdjęcia. Dokładnie te same prace należy dołączyć na płycie CD lub DVD (format jpg, rozdzielczość 300 dpi). Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 8 kwietnia 2018 roku.

adres: Adana Rotary Club, Mustafa Gokcen, Reatbey Mh. 62031 Sk. No:7 Yőldőrőm, Merkezi atő Katő, TR-01120 Seyhan Adana, Turcja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@altinjuri.com, strona organizatora konkursu: http://www.altinjuri.com
————————————————————————————
Trierenberg Super Circuit 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 26.03.2018

Będą przyjmowane cz-b i barwne powiększenia oraz pliki cyfrowe (do 4 szt. w kategorii „natura” oraz „open”). Prace nie powinny być podklejone, oprawione itp. Każde zdjęcie powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres. Pliki cyfrowe muszą spełniać określone wymagania techniczne. Zdjęcia należy opisać z podaniem danych autora (imię i nazwisko), tytułu pracy, numeru kolejnego i kierunku wyświetlania. Opłata wstępna wynosi euro 55 euro. Otwarcie wystawy odbędzie się 1 lipca 2018.

adres: Trierenberg Super Circuit, Dr Chris Hinterobermaier, Postfach 364, A-4010 Linz, Austria. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fotoforum@fotosalon.at, strona organizatora konkursu: http://www.photocontest.at
————————————————————————————
1st People of the World Digital Circuit 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 28.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane pliki cyfrowe w 4 kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”. W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy).

adres: Photo club Danube Serbia, Borislav Milovanovic, Slovakia, Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: contact@photoclub-danube.com. Strona organizatora konkursu: http://www.photoclub-danube.com
————————————————————————————
4th Swedish International Small Print Exhibition 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy fotografujący. Będą przyjmowane powiększenia (odbitki) cz-b, barwne w następujących kategoriach: temat dowolny (cz-b), temat dowolny (kolor). Opłata za udział w konkursie wynosi 19, 22, USD 21, 24 euro. Otwarcie wystawy odbędzie się w sierpniu 2018.

adres: Malmö International Photo Society, Nils-Erik Jerlemar Langhallagatan 17SE-212 30 Malmo . Szwecja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: nejerlemar@gmail.com, strona organizatora: http://www.swipa.dinstudio.se
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej

data nadsyłania: 31.03.2018 (od 5 marca)

Konkurs jest przeznaczony tylko dla studentów (studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczelni publicznych i prywatnych oraz szkół policealnych) oraz doktorantów. Temat przewodni obecnej edycji brzmi „już wkrótce!”, ale zdjęcia można nadsyłać także w poniższych kategoriach:

1. Miasto (scenerie, maksymalnie 3 prace)
2. Emocje (portret, maksymalnie 3 prace).
3. Podróż (reportaż, maksymalnie 3 prace)

Całkowita liczba prac zgłoszonych zdjęć może przekraczać sześciu, w kategorii specjalnej należy nadesłać tylko jedną pracę, która nie będzie wliczana do powyższego limitu. Należy zaznaczyć, że będą przyjmowane tylko takie zdjęcia, które nie zostały nigdzie wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

Oceny prac dokona jury (w skład wejdzie m.in Andrzej Zygmuntowicz i Krystyna Małgorzata Dołowska), oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas gali finałowej konkursu, która odbędzie się 25 maja 2018 r. w Warszawie. W każdej kategorii zostaną wręczone nagrody za I, II, III miejsce. Planowany jest cykl wystaw pokonkursowych na terenie całego kraju.

Dodatkowych informacji udziela Agata Hułas, tel. 692 798 730, e-mail: agata.hulas@nzs.org.pl. Strona organizatora: http://www.okfs.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s