Konkursy 10/2017

Ars Fotografica International Photo Salon – Arad, Rumunia (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 2.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane pliki cyfrowe przygotowane do projekcji w następujących kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b). Opłata za udział w konkursie wynosi 16 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 9 listopada 2017.

info: Asociatia Foto Club Arad, Boran Octavian Mircea, Rumunia. Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem mailowym: foto_club_arad@yahoo.com. Strona organizatora konkursu: http://www.fotoclubarad.ro
————————————————————————————
Korykos 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 5.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe w następujących kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b). Opłata za udział w konkursie wynosi 20 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 22 grudnia 2017.

info: Mersin Olba Photographic Association, Hasan Hulki Muradi Muradi, Turcja. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: hulkimuradi@yahoo.com. Strona organizatora konkursu: http://korykos.olbafotograf.com
————————————————————————————
13st International Exhibition Tulle (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 6.10.2017

Konkurs przebiega w następujących kategoriach: powiększenia cz-b (temat „dowolny”), powiększenia barwne (temat „dowolny”), powiększenia barwne (temat „natura”), powiększenia barwne (fotoreportaż). Można nadsyłać do 4 powiększeń w każdej kategorii w maksymalnym formacie 30 x 40 cm. Prace nie powinny być podklejone, oprawione itp. Każde zdjęcie powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres. Opłata za udział w konkursie wynosi 24 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 28 października 2017.

adres: Photo Club ASPTT Tulle, M. Dominique Lemoine, Les Pouges, F-19700 Tulle, Francja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: ldominique6@sfr.fr. Strona organizatora: http://www.www.photoclubasptttulle.com
————————————————————————————
Camera Obscura 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 9.10.2017

Konkurs składa się z kilku salonów: – Donji Milanovac, Rivne, Minsk, oraz Edenvale. Ma charakter otwarty i każdy może nadesłać maksymalnie 4 zdjęcia w następujących kategoriach: a. temat „dowolny – kolor”, b. temat „dowolny – cz-b”, c. „zdjęcia podróżnicze”, d. „natura”. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 20 grudnia 2017.

informacje: Photo club Danube – Serbia, Borislav Milovanovic – Białoruś. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: contact@photoclub-danube.com. Strona organizatora konkursu: http://www.photoclub-danube.com
————————————————————————————
German Open Circuit (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 10.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty i składa się z kilku salonów. Można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe, zostaną one ocenione w trzech kategoriach: „temat dowolny – zdjęcia cz-b”, „temat dowolny – kolor”, „natura”. Opłata za udział w konkursie wynosi 44 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 19 stycznia 2018.

info: GMC, Gunther Riehle, Niemcy. Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem mailowym: gunther.riehle@t-online.de. Strona organizatora konkursu: http://german-mega-circuit.de/
————————————————————————————
18th Sibiu International Photographic Salon 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 10.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Będą przyjmowane barwne i czarno-białe powiększenia oraz zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w nast. kategoriach: „temat dowolny”, „podróże”. Każdy plik należy opisać z podaniem danych autora (imię i nazwisko), tytułu pracy, numeru kolejnego. Opłata wstępna wynosi 20 USD, laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy odbędzie się 12 listopada 2017.

info: ORIZONT Photoclub, Radu Stanese, Rumunia. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: orizontfoto@gmail.com. Strona organizatora konkursu: http://www.orizontfoto.ro
————————————————————————————
52nd Salon Pena Fotográfica Rosarina (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 12.10.2017

Na konkurs należy zgłosić tylko cz-b lub barwne zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b” „natura”, „zdjęcia podróżnicze”. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 pojedyncze prace zapisane na płytach CD lub DVD w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB. Opłata za udział w konkursie wynosi 35 USD, otwarcie wystawy odbędzie się 2 grudnia 2017.

info: Pena Fotografica Rosarina, Jorge Scilipoti, Argentina. Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem mailowym: pfrosarina@gmail.com. Strona organizatora konkursu: http://www.salonpfr.com
————————————————————————————
6. Bardaf International Exhibition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 13.10.2017

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby nie związane profesjonalnie z fotografią. Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace, każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 zdjęć w formie cyfrowej. Tematem tegorocznej edycji są podróże, ale można zgłaszać fotografie w kategorii temat „dowolny”. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 euro, za kolejne kategorie trzeba doliczyć po 5 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

adres: Fotoklub Bardaf Bardejov Jaroslav Gutek Sazavskeho 4SK-08501 Bardejov, Słowacja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fotoklubbardaf@gmail.com, strona organizatora: http://www.fotoclubbardafbardejov.com
————————————————————————————
30e Concours International De Photos Pour La Jeunesse/ 5e Concours Numérique (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 14.10.2017

Konkurs przeznaczony jest dla młodych osób (do 21 roku życia). Każdy uczestnik może nadesłać do 4 zdjęć cyfrowych zapisanych na płycie CD w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”. Do kompletu należy dołączyć kartę uczestnictwa. Nie ma opłaty wstępnej. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do koperty z danymi uczestnika pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie i jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.

adres: Photo Club Petange, M. Jos Perrard, 19, rue des Alliés, L-4712 Pétange, Luksemburg. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: perrardj@pt.lu. Strona organizatora: http://www.www.photoclubpetange.lu.
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”.

data nadsyłania: 14.10.2017 (przyjmowanie od 1.09.2017)

Konkurs adresowany jest do pasjonatów fotografii i rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: 13-15 lat, 16-19 lat oraz od 20 roku życia wzwyż. Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem ZPFP, Głównego Konserwatora Przyrody, oraz dwóch urzędów centralnych: Ministerstwa Środowiska, oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkursu ma na celu popularyzację przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, uwrażliwienie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Każdy autor może przedstawić 4 prace. Mogą to być zdjęcia pojedyńcze lub zestawy skladające się z 3 fotografii. Każdy zestaw liczony jest jako jedna praca, ale jury zastrzega sobie prawo do wyboru pojedynczych zdjęć z zestawu. Prace należy zgłaszać w dwóch wersjach: powiększenia („odbitki”) w formacie min. 15 cm x 21 cm, oraz w wersji elektronicznej. Pliki cyfrowe musza być zapisane na płycie CD lub DVD w oryginalnej rozdzielczości w postaci JPG (bez kompresji) lub TIFF (optymalnie). Wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę (rozdzielczość minimum 3000 pikseli po dłuższym boku). Zestawy zdjęć powinny znajdować się w odrębnych katalogach. Płyta CD/DVD musi być podpisana godłem autora, a każde zdjęcie w nazwie pliku cyfrowego musi zawierać godło i tytuł pracy. Zdjęcia papierowe muszą być na odwrocie opisane godłem autora, tytułem pracy i kategorią wiekową, a w przypadku zestawu również cyfrą oznaczającą kolejność zdjęcia w zestawie (najlepiej na trwale przytwierdzonej naklejce). Udział w konkursie jest bezpłatny.

adres: Bieszczadzki Park Narodowy, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny, ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne.
————————————————————————————
93 Salón Internacional De Otono En Zaragoza (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty, można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w następujących kategoriach: „temat dowolny – zdjęcia cz-b”, „temat dowolny – kolor”, „zdjęcia podróżnicze”, „kreacja”. Każda praca musi być opisana zgodnie z kartą zgłoszenia następująco: kategoria, kraj, dane autora. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty 20 euro na konto organizatora, otwarcie wystawy odbędzie się 15 grudnia 2017.

adres: Real Sociedad Fotografica de Zaragoza, Manuel Fité Planas, C.Atienza, 4, planta 3a (Centro San Jose), E-19003 Guadalajara, Hiszpania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: salonrsfz@rsfz.es. Strona organizatora: http://www.rsfz.es
————————————————————————————
Pecc International Digital And Print Salon 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 16.10.2017

Można zgłaszać zdjęcia cyfrowe i powiększenia (odbitki) w następujących kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b), natura, natura, podróże. Opłata za udział w konkursie wynosi 35 USD. Otwarcie wystawy odbędzie się 13 grudnia 2017.

adres: The Photographic Society of South Africa, Roel van Oudheusden, P.O. Box 6065ZA-6065 Walmer, RPA. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: pecc.salons@gmail.com. Strona organizatora konkursu: https://www.photovaultonline.com/photovault/index.php
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Prawa człowieka i prawa narodów”

data nadsyłania: 16.10.2017

Organizatorem konkursu jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza. Konkurs jest organizowany w ramach Dni Jana Pawła II i ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 powiększenia (odbitki) w minimalnym formacie 30×40 cm, lub zestawy składające się z czterech prac.

Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem-nazwą z użyciem sześciu znaków (dowolna kombinacja liter i cyfr) oraz opisem (tytułem) zdjęcia, a także datą i miejscem jego wykonania. Oprócz nazwy, zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz elektroniczną wersją prac na CD lub DVD (w formacie JPG o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli w rozdzielczości 72 dpi lub większej). Koperta powinna być opisana godłem-nazwą, takim samym jak fotografie. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów. Laureaci otrzymają następujące nagrody:1500, 1200 i 1000 zł.

adres: Galeria Politechniki Krakowskiej GIL, Warszawska 24, 31–155 Kraków, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
————————————————————————————
28 Premi Vila De Cambrils (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 20.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Każdy uczestnik może nadesłać zdjęcia w formie cyfrowej (zapisane na płytach CD lub DVD w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Będą przyjmowane do oceny fotografie w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”. W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 26 listopada 2017.

adres: Agrupacio Fotografica Cambrils, Pilar Gonzalvo, Roger de Lluria, 33, E-43850 Cambrils, Hiszpania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: afcambrils@gmail.com. Strona organizatora: afcambrils.com
————————————————————————————
International Sillian Organisation 2017 – Iso2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 22.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty, można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w czterech kategoriach: „temat dowolny – zdjęcia cz-b”, „temat dowolny – kolor”, „kreacja”, „natura”. Opłata za udział w konkursie wynosi 15 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 2 grudnia 2017.

adres: ISO2016, M. Christian Devers, Vieux Marché aux Poteries, 12 BTE 4, B-7500 Tournai, Belgia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: doubledeclic@gmail.com. Strona organizatora: http://www.www.ddcontest.com
————————————————————————————
French Digital Tour (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 23.10.2017

Konkurs składa się z kilku salonów: Salon International de Legé, Salon International de St Aignan de Crasmenil, Saint Martin de la Crau, Salon International de Bagnols, Marcoule. Można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w czterech kategoriach: „temat dowolny – zdjęcia cz-b”, „temat dowolny – kolor”, „natura”. Maksymalna opłata za udział w konkursie wynosi 45 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 13 stycznia 2018.

adres: French Digital Tour, M. Gérard Barbier, 27 bis Chemin du Pain Perdu, F-85300 Challans, Francja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: albert.debieve@orange.fr. Strona organizatora: http://www.frenchdigitaltour.fr
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny Kapliczki i Krzyże Przydrożne Dąbrowy Górniczej

data nadsyłania: 26.10.2017

Zainspirowany twórczością Jerzego Haca – dąbrowskiego podróżnika, poety i fotografa oraz autora wystawy Kapliczki i krzyże przydrożne Istebna – Jaworzynka – Koniaków, Pałac Kultury Zagłębia ogłosił otwarty konkurs, w którym może wziąć udział każdy pasjonat fotografii.

Uwieczniony na zdjęciu obiekt musi znajdować się na terenie Dąbrowy Górniczej. Zdjęcia można nadsyłać w dwóch kategoriach: piękno kapliczki bądź krzyża oraz najwięcej odnalezionych i udokumentowanych kapliczek. Będą przyjmowane prace w formie cyfrowej, konkursu zostanie zwieńczona wystawą wybranych prac konkursowych w Galerii Sztuki PKZ oraz innych dąbrowskich placówkach. Wyniki zostaną ogłoszone 17 listopada 2017 roku

adres: Pałac Kultury Zagłębia, plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
————————————————————————————
17th International Dvf Digital Imaging Competition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 29.10.2017

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, dopuszcza się zdjęcia tylko w formie cyfrowej. Prace będą przyjmowane do oceny w nast. kategoriach: „temat dowolny”, „architektura”. Za zgłoszenie prac do konkursu organizatorzy pobierają „wpisowe” w wysokości 12 lub 20 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 8 marca 2018.

adres: Fotofreunde Blaustein, Laupheimer Fotokreis, Otto Marx, Mozartstrasse 12 D-88471 Laupheim, Niemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@dvfdigi.de. Strona organizatora: http://www.www.dvfdigi.de
————————————————————————————
Afosants Bcn (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 29.10.2017

Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Zdjęcia cyfrowe można nadsyłać w dwóch kategoriach: „temat dowolny – kolor”, „temat dowolny – cz-b. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 prace, należy je zapisać na płycie CD lub DVD (w formacie JPEG, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Opłata za udział w konkursie wynosi 25 euro. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP, otwarcie wystawy odbędzie się 15 grudnia 2017.

adres: Afosants Ferran Moran Gay – Francisco Reina Litran c.Miguel Angel 120 – 3 – 4a esc A08028 Barcelona, Hiszpania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: concursint@afosants.cat, strona organizatora: http://www.afosants.cat
————————————————————————————
Žena/Women Strakonice (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.10.2017

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery zdjęcia w następujących kategoriach: temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), temat „dowolny” (zdjęcia barwne), „kobieta”, „akt”. Każde zdjęcie powinno być opisane i zawierać dane autora, kategorię i tytuł zdjęcia. Opłata wstępna wynosi za pierwszą kategorię 20 euro, 5 euro za następną. Otwarcie wystawy odbędzie się 3 grudnia 2017.

adres: PhotoArt magazine, Stejskalova Kristina, Vlasimska 5, 101 00 Praga, Czechy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: photoart.salon@gmail.com. Strona organizatora: http://www.zenastrakonice.eu/
————————————————————————————
The 72nd Hong Kong International Salon Of Photography 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.10.2017

Konkurs przebiega w 3 kategoriach: zdjęcia cyfrowe, cz-b lub barwne powiększenia. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty i jest adresowane zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Można nadsyłać maksymalnie 4 prace w każdej kategorii. Powiększenia nie mogą być większe niż 40 x 50 cm. Każde powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres oraz zawierać informację gdzie jest dół i góra powiększenia. Maksymalna opłata za udział w konkursie wynosi 60 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 12 grudnia 2017.

adres: The Photographic Society of Hong Kong, Louisa Lau, WENG, P.O. Box 20716, Wanchai – Hong Kong. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: pshk.salon@gmail.com. Strona organizatora: http://www.pshk-photo.org.hk
————————————————————————————
Brooklyn 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.10.2017

Można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe w następujących kategoriach: natura, temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b). Opłata za udział w konkursie wynosi 25 USD, otwarcie wystawy odbędzie się 15 grudnia 2017.

info: Art Bureau, Nikola Veljic, USA. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: info@nycexhibition.com. Strona organizatora konkursu: http://www.nycexhibition.com
————————————————————————————
VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

data nadsyłania: 31.10.2017

Organizatorem konkursu jest Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski. Celem konkursu jest m.in.: popularyzacja twórczości fotograficznej lekarzy i studentów medycyny w środowisku medycznym i inspiracja rozwoju zdolności twórczych w następujących kategoriach: człowiek, natura, architektura i medycyna.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 6 zdjęć, w tym 1 cykl złożony maksymalnie z 3 prac. Będą przyjmowane wyłacznie powiększenia (odbitki), minimalna akceptowana wielkość fotogramu to 25 cm – krótszy bok. Autorzy zwycięskich fotografii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 listopada 2017. Wernisaż z wręczeniem nagród odbędzie się 9 grudnia 2017.

adres: Lubelska Izba Lekarska ul. Chmielna 4 20-079 LUBLIN 6.
————————————————————————————
Wielkopolska Press Photo 2017

data nadsyłania: 31.10.2017

Konkurs jest adresowany do wielkopolskich fotoreporterów, fotografie mogą być wykonane w dowolnym regionie Polski lub świata. Pozostałe osoby mogą zgłosić swoje prace, ale tylko pod warunkiem że zdjęcia powstały w woj. wielkopolskim.

Będą przyjmowane prace wyłącznie w wersji cyfrowej poprzez stronę http://www.wbp.poznan.pl w pięciu kategoriach tematycznych: Wydarzenia, Człowiek i jego pasje, Życie codzienne, Sport, Przyroda i ekologia. Fotografie powinny być wykonane w IV kw 2016r oraz w całym 2017 roku. Muszą spełniać następujące warunki techniczne: rozdzielczość – 300 dpi, długość dłuższego boku – min 2600 pikseli. Dana prace może zostać zgłoszona do konkursu tylko raz i tylko do jednej kategorii. Zestawy powinny liczyć od 3 do 9 zdjęć.

Za zgłoszenie zdjęć do konkursu organizatorzy pobierają „wpisowe” – 30 złotych. Wpłaty należy dokonać na konto WBPiCAK: 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „press”). W konkursie przyznawana jest główna nagroda Grand Prix – 2 000. zł.za fotografię lub zestaw zdjęć o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, nie pozbawionej oryginalnej wizji autora, a wykonanej przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera. Zdjęcie do głównej nagrody Grand Prix zostanie wybrane spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs. Oprócz nagrody głównej przyznane zostanie po jednej nagrodzie w poszczególnych kategoriach tematycznych osobno za zdjęcia pojedyncze – 500 zł i osobno za zestaw – 1000 zł. W uzasadnionych przypadkach któraś z nagród może nie zostać przyznana.

adres: WBPiCAK, ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań. Dodatkowych informacji udziela Władysław Nielipiński pod nr. tel 61 6640867 (e-mail: foto@wbp.poznan.pl).
————————————————————————————
2nd Nordic International Digital Circuit 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.10.2017

Konkurs przebiega w kilku miastach: Malmo (Szwecja), Oslo (Norwegia), Helsinki (Finlandia), Kopenhaga (Dania). Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w następujących kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny – zdjęcia cz-b. Opłata za udział w konkursie wynosi 35-45 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 19 maja 2018.

info: Nordic Society of Photography, Nils-Erik Jerlemar, Dania. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: nordic.circuit@gmail.com. Strona organizatora konkursu: http://www.nordic.photo
————————————————————————————
XIV Trofeo Gipuzkoa Internacional (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.10.2017

Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe, organizatorzy ustanowili trzy kategorie tematyczne: a. „dowolna – zdjęcia monochromatyczne”, b. „dowolna – zdjęcia barwne”, c. „woda”. Można zgłaszać pliki (JPG lub TIF) w 2 rozdzielczościach, ilość prac nie może przekraczać 4 szt we każdej kategorii, opłata wstępna wynosi 25 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy odbędzie się 1 lutego 2018.

info: Sociedad Fotograficade Gipuzkoa – Gipuzkoako Elkartea, Inigo Barandiaran Martirena, Spain. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: trofeogipuzkoa@sfg-ss.com. Strona organizatora konkursu: http://www.trofeogipuzkoa.com/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s