Konkursy 03/2018

iPhone Photography Awards 2018

data nadsyłania: 1.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty, będą oceniane tylko fotografie wykonane za pomocą iPhona, iPada lub iPoda. Zdjęcia można nadsyłać w kilkunastu kategoriach takich jak architektura, zwierzęta, kwiaty, dzieci, krajobraz, jedzenie, styl życia, aktualności / wydarzenia, ludzie, pory roku, martwa natura, zachody słońca, podróże, drzewa. Prace będą przyjmowane poprzez stronę http://www.ippawards.com/the-competition. Fotografie nie mogą być przerabiane w Photoshopie czy innych programach przeznaczonych na komputery, jury dopuszcza poprawki za pomocą aplikacji takich jak Hipstamatic czy CameraBag. Zgłoszenie zdjęć wiąże się z uiszczeniem opłaty i zależy ona od ilości nadesłanych prac: 3,50 USD (jedno zdjęcie), 7,50 (trzy), 15,50 (pięć) i 27,50 (dziesięć).

http://www.ippawards.com/shop
————————————————————————————
1st Zhuhai International Exhibition of Photography 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Każdy może nadesłać maksymalnie 4 zdjęcia w kilku kategoriach: temat dowolny – kolor, temat dowolny – cz-b, natura. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji. Będą przyjmowane zdjęcia cyfrowe. Uczestnictwo w konkursie jest płatne w wysokości 5 USD za każdą kategorię. Otwarcie wystawy odbędzie się 14 kwietnia 2018.

adres: China Photo Network Online, Weilu Chen, Chiny, Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: zhuhai@cphoto.net. Strona organizatora konkursu: http://www.cphoto.net
————————————————————————————
17eme Salon International de la Photographie (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 3.03.2018

Konkurs przebiega w trzech kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”. Będą przyjmowane tylko powiększenia na papierze fotograficznym. Każdy autor może nadesłać do 4 prac w formacie do 30 x 40 cm, każde powinno posiadać: tytuł, adres autora, numeru zgodnego z kartą zgłoszenia. Zgłoszone fotogramy nie powinny być podklejone i oprawione. Opłata za uczestnictwo wynosi 20 euro. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP oraz Fédération Photographique de France (FPF). Otwarcie wystawy odbędzie się 28 kwietnia 2018,

adres: Photo Club Georges Mélies Mayet, M. Yves Terpreau Centre Culturel – Boite Postale 30021F-72360 Mayet, Francja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: mailto:georges.melies@orange.fr. Strona organizatora konkursu: http://www.mairie-mayet.fr/cine-photo-club-georges-melies.html
————————————————————————————
Projekt DEBUTS – V edycja

data nadsyłania: 4.03.2018

Przedsięwzięcie jest organizowane przez BLOW UP PRESS, wydawcę kwartalnika fotograficznego „doc! photo magazine”. Konkurs ma charakter międzynarodowy i otwarty, adresowany jest dla wszystkich fotografów pomiędzy 18 a 35 rokiem życia.

Portfolia będą przyjmowane jedynie poprzez stronę https://blowuppress.submittable.com/submit/107222/debuts-2018. Do zdjęć trzeba załączyć kilka informacji o sobie. Ilość zdjęć z zestawie nie może przekroczyć 15 szt. Długość krótszego boku każdej pracy powinna wynosić 1500 pikseli, a jego waga nie może przekroczyć 3 MB. Zdjęcia należy zapisać w formacie JPG. Opłata za udział w projekcie ma posłużyć do wydania albumu, przygotowania wystawy oraz wysłania gratisowych egzemplarzy DEBUTS do różnych instytucji fotograficznych na świecie.

Nazwiska laureatów poznamy 1 kwietnia tego roku. Wybrane prace zostaną wydane w formie albumu, który zaprezentowany zostanie najważniejszym galeriom, muzeom i kolekcjonerom ze świata fotografii. Zdjęcia pokazane zostaną także na wystawie zbiorowej podczas tegorocznej edycji Fotofestiwalu w Łodzi

docphotomagazine.com/debuts
————————————————————————————
22 Gran Tour delle Colline (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 5.03.2018

Konkurs składa się z kilku salonów, będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „zestawy”. Każdy zestaw musi składajać się z 6 -10 prac. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 euro (będą przyjmowane też kupony IRC – 54). Można ją uiścić na konto ABI 07601 CAB 2800 c/c nr 56284995, IBAN: IT64L0760102800000056284995, SWIFT: BPPIITRXXX. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy odbędzie się 14 kwietnia 2018,

adres: Circolo Fotografico Arno, M. Silvano Monchi, Viale Bianca Pampaloni 56, I-50063 Figline Valdarno, Włochy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@grantourdellecolline.it, strona organizatora konkursu: http://www.grantourdellecolline.it
————————————————————————————
Communication Arts 2018 Photography Competition

data nadsyłania: 9.03.2018

Będą przyjmowane wyłacznie opublikowane prace w okresie od marca 2017 do marca 2018 roku. Są następujące kategorie: Advertising (A), Books (B), Editorial (E), For Sale (F), Institutional (I), Motion/Cinematography (M), Self-Promotion (S), Unpublished (U), Student Work (X). Zwycięskie fotografie (i filny) zostaną rozpropagowane na całym świecie w Communication Arts Photography Annual (w drukowanych i cyfrowych wydaniach) oraz na stronie commarts.com. Autor nagrodzonych zdjęć (lub filmów) otrzyma Award of Excellence, wyniki będą znane już w kwietniu 2018 roku.

Można zgłaszać zdjęcia cyfrowe (poprzez stronę http://www.submit2.commarts.com), powiększenia cz-b lub barwne (pocztą tradycyjną lub kurierem). Zdjęcia cyfrowe muszą spełniać pewne warunki techniczne: format jpg, maksymalnie 1024×768 pikseli, 72 dpi, RGB. Będą też przyjmowane filmy (MOV, MP4, MGPG), ich wielkość nie powinna przekraczać 1 GB. Maksymalny format powiększenia (odbitki) wynosi 18 x24 cali. Opłata za udział w konkursie wynosi od 40 (zdjęcie pojedyncze) do 80 USD (zestaw). Studenci płacą połowę.

adres: Communication Arts Photography Competition, 110 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025-1107, USA. Dodatkowe informacje udzielane są mailowo: competition@commarts.com.
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” – Koszalin 2018

data nadsyłania: 15.03.2018

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, zdjęcia zostana ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 lat, oraz od 16 do 21 lat. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 10 powiększeń (odbitek) w formacie od 13 x 18 do 30 x 45 cm. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione, na odwrocie każdej należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy, kategorię, wiek autora oraz dopisek „Foto 2018”. Dodatkowo należy dołączyć płytę CD z pikami cyfrowymi (format jpg.)

Ocena jury nastąpi w kwietniu, informacja o wynikach konkursu zostanie podana do wiadomości pod koniec miesiąca . Wernisaż i wręczenie nagród planowany jest na 8 czerwca 2018 r.

adres: Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Monika Kalkowska – tel. 94 3480502; Katarzyna Śron – tel. 94 3480515.
————————————————————————————
3rd PECC International AV Festival (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty, każdy może nadesłać cztery diaporamy. Należy je zapisać na nośniku CD / DVD i przesłać pocztą tradycyjną. Dla poszczególnych prac powinien być nagrany plik samouruchamiający się w trybie pełnoekranowym w systemie Windows, zalecana rozdzielczość wynosi 1024×768 pikseli. Czas projekcji pojedynczej pracy nie powinien przekraczać 6 minut. Laureaci otrzymają medale FIAP, oraz honorowe wyróżnienia. Opłata wstępna wynosi 15 euro.

adres: Photographic Society of South Africa, Roel van Oudheusden, Poludniowa Afryka. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: pecameraclub@gmail.com. Strona organizatora konkursu: http://www.pssa.co.za
————————————————————————————
2nd USPA International Digital Exhibition 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.03.2018

Można nadsyłać tylko powiększenia (odbitki) w kliku kategoriach: temat „dowolny” – kolor, oraz temat „dowolny” – cz-b. Opłata wstępna wynosi 40 USD, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 1 kwietnia 2018 roku.

adres: United States Photographic Alliance USPA, Tony Le Kim Thuan. USA. Strona organizatora konkursu: http://www.icsphoto.us. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: tonyle@icsphoto.us
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Śladami przedwojennej Warszawy”

data nadsyłania: 16.03.2018

Celem konkursu jest ukazanie zabytkowych miejsc Warszawy, które przetrwały wojnę. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący – profesjonaliści i amatorzy bez ograniczenia wiekowego. Spośród dostarczonych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wyniki zostana podane na stronie http://www.tm1.edu.pl

Każdy może zgłosić maksymalnie 3 prace, będą przyjmowane wyłącznie wydruki w formacie A5, zdjęcia powinny być wykonane po 1.01.2017. Do prac należy dołączyć płytę CD/DVD zawierającą pliki cyfrowe zgłoszonych fotografii (w formacie JPG, wielkość nie może przekraczać 500 kB). Plik powinien zostać oznaczony nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2. Na płycie należy też umieścić następujące informacje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, tytuł fotografii, datę i miejsce wykonania fotografii.

adres: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa. Dodatkowych informacji udziela Jolanta Sobczyk i Małgorzata Jakubowska.
————————————————————————————
Przegląd diaporam górskich 2018

data nadsyłania: 17.03.2018

więcej: www.polfoto.wordpress.com/2018/02/13/przeglad-diaporam-gorskich-2018/
———————————————————————————–
Konkurs fotograficzny „Głębia ostrości 2018”

data nadsyłania: 18.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest przez Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi. W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. Fotografie zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych: a) do 16- tego roku życia; b) powyżej 16- tego roku życia.

Można zgłaszać zdjęcia w 3 kategoriach tematycznych:

I. „Człowiek Gór” (fotografie przedstawiające mieszkańców miejscowości górskich, fotografie Zawojan, fotografie ludzi w górach; fotografie przedstawiające sceny z życia codziennego mieszkańców obszaru babiogórskiego; człowiek a góry, człowiek częścią gór);
II. „Babiogórski krajobraz” (fotografie krajobrazów ziemi babiogórskiej, fotografie przyrodnicze, fotografie fauny i flory oraz fotografie prezentujące wpływ człowieka na krajobraz);
III. „Ważne wydarzenia 2017 wokół Babiej Góry” (wydarzenia sportowe, kulturalne, społeczne itd.).

W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Fotografie wraz ze skanem wypełnionego formularza należy wysłać na adres e-mail: glebiaostroscizawoja@gmail.com. W temacie maila, należy wpisać „konkurs fotograficzny Głębia Ostrości 2018”, a w treści listu: kategorie, imię i nazwisko autora. Fotografie muszą spełniać określone warunki techniczne: pliki w formacie .jpg, o wymiarach krótszy bok nie mniejszy niż 2400 pikseli. Jeden plik nie może zajmować więcej niż 5 MB.

Autor najlepszej pracy otrzyma Grand Prix w wysokości 500 zł. za I, II i III miejsca w każdej z kategorii tematycznych jury przyzna nagrody pieniężne lub rzeczowe. Uroczyste rozdanie nagród, wernisaż wystawy wraz z przedstawieniem najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w Galerii „Na Ucieche” w Zawoi Wilczna w kwietniu 2018 roku.

adres: Babiogórskie Centrum Kultury, 1476, 34-222 Zawoja.
————————————————————————————
Photography Competition Foam Talent Call 2018

data nadsyłania: 18.03.2018 (od 1.02.2018)

Redakcja Foam Magazine zaprasza do udziału w dwunastej edycji Talent Call 2018, przedsięwzięcie jest adresowane do początkujących fotografów w wieku od 18 do 35 lat. Nie ma określonego tematu, można zgłaszać dwa zestawy, każdy powinien składać się z 8-10 zdjęć. Fotografie muszą mieć niską rozdzielczość, należy je zapisać w formacie jpg, png lub gif. Pojedynczy pliki powinien mieć od 500 KB do 1 MB, zestaw nie może przekraczać 10 MB. Koszt uczestnictwa wynosi 35 euro.

Wybrani fotografowie uzyskaja możliwość prezentacji swoich prac, nagrodą jest możliwość rozpoczęcia międzynarodowej kariery. Jury nagrodzi laureatów publikacją w magazynie Foam, uczestnictwem w objazdowej wystawie i możliwością zaistnienia w Art Collection Deutsche Börse. Organizatorzy chwala się, że ich przedsięwzięcie pomogło w karierze 290 osobom z 22 różnych krajów.

Zdjęcia należy zgłaszać poprzez stronę foamtalent.com, do prac należy załączyć krótki opis każdej serii oraz CV. Dokumenty powinny być zredagowane w formacie PDF lub DOC (DOCX), pojedynczy opis nie może przekraczać 500 słów.

foamtalent.com
————————————————————————————
German International DVF-Photocup 2018 (konkurs pod patronatem FIAP, PSA)

data nadsyłania: 18.03.2018

Konkurs składa się z kilku salonów i ma charakter otwarty. Będą przyjmowane do oceny tylko niepublikowane zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny”, „natura”, „podróże”. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 euro. Zdjęcia cyfrowe należy przesłać w plikach (format JPG, w rozdzielczości minimalnej 1400 x 1050 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB). Będą one przyjmowane poprzez stronę http://www.germanphotocup.de lub drogą mailową. W każdej kategorii ilość zdjęć nie może przekraczać 4 szt.

adres: German International DVF-Photocup, Norbert Heil Johannesstrasse 5D-70794 Filderstadt, Niemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@germanphotocup.de, strona organizatora: http://www.germanphotocup.de
————————————————————————————
15th International Photography Contest of Adana Rotary Club (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 19.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty, organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań artystycznych co do nadsyłanych zdjęć. Będą oceniane tylko zdjęcia cyfrowe w 2 kategoriach: temat „dowolny”, oraz „portfolio”. Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe. Każda nadesłana praca musi zostać opisana (dane autora, adres, tytuł). W każdej kategorii można zgłaszać nie więcej niż 4 zdjęcia. Dokładnie te same prace należy dołączyć na płycie CD lub DVD (format jpg, rozdzielczość 300 dpi). Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 8 kwietnia 2018 roku.

adres: Adana Rotary Club, Mustafa Gokcen, Reatbey Mh. 62031 Sk. No:7 Yőldőrőm, Merkezi atő Katő, TR-01120 Seyhan Adana, Turcja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@altinjuri.com, strona organizatora konkursu: http://www.altinjuri.com
————————————————————————————Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Góry Sowie w obiektywie”

data nadsyłania: 20.03.2018

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat”, przedsięwzięcie jest realizowane za pośrednictwem strony internetowej
http://www.pasjonat.org/konkurs-fotograficzny/ oraz poczty e-mail: konkurs@pasjonat.org. Zdjęcia zostana ocenione w kilku kategoriach: Krajobraz (np. góry, lasy, potoki ale również zabytki, architektura i ciekawe miejsca), Fauna, Flora. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie po 3 fotografie z każdej kategorii. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, dłuższy bok powinien mieć nie mniej niż 2500 pikseli. Jeden plik nie może przekroczyć 10 MB.

Autor najlepszej pracy otrzyma Grand Prix i nagrodę o wartości 1000 zł. W każdej z kategorii tematycznej zostanie tez przyznana nagroda o wartości 750 zł oraz wyróżnienie o wartości 250 zł. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do 25 kwietnia 2018 r.

adres: Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat”, 58-250 Pieszyce, ul. 9 Maja 32 (dodatkowe informacje: konkurs@pasjonat.org)
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „W obiektywie 2017” – 23 edycja

data nadsyłania: 23.03.2018

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień. Konkurs ma charakter otwarty, prace mogą nadsyłać autorzy powyżej 16 roku życia. Zdjęcia mogą dokumentować lub mogą być kreacją artystyczną wydarzeń kulturalnych, politycznych, sportowych, życia codziennego, mogą portretować ludzi, utrwalać przyrodę i architekturę w roku 2017. Będą przyjmowane wydruki lub powiększenia (odbitki) w minimalnym formacie 21×30 cm (maksymalny 70×100 cm). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Każda praca powinna być oznaczona godłem i ewentualnie tytułem. Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę z godłem zawierającą kartę zgłoszenia. Powołane przez Ośrodek jury dokona oceny prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Odczytanie werdyktu i rozdanie nagród odbędzie się na wernisażu wystawy pokonkursowej w kwietniu 2018 roku.

adres: Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień ul. Górnośląska 66a 62-800 Kalisz. Dodatkowe informacje: galeria@wiezacisnien.kalisz.pl, tel +48 62 766-43-40.
————————————————————————————
Trierenberg Super Circuit 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 26.03.2018

Będą przyjmowane cz-b i barwne powiększenia oraz pliki cyfrowe (do 4 szt. w kategorii „natura” oraz „open”). Prace nie powinny być podklejone, oprawione itp. Każde zdjęcie powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres. Pliki cyfrowe muszą spełniać określone wymagania techniczne. Zdjęcia należy opisać z podaniem danych autora (imię i nazwisko), tytułu pracy, numeru kolejnego i kierunku wyświetlania. Opłata wstępna wynosi euro 55 euro. Otwarcie wystawy odbędzie się 1 lipca 2018.

adres: Trierenberg Super Circuit, Dr Chris Hinterobermaier, Postfach 364, A-4010 Linz, Austria. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fotoforum@fotosalon.at, strona organizatora konkursu: http://www.photocontest.at
————————————————————————————
1st People of the World Digital Circuit 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 28.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane pliki cyfrowe w 4 kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”. W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy).

adres: Photo club Danube Serbia, Borislav Milovanovic, Slovakia, Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: contact@photoclub-danube.com. Strona organizatora konkursu: http://www.photoclub-danube.com
————————————————————————————
XXI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2018

data nadsyłania: 30.03.2018

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania. Można zgłaszać jedynie wydruki lub powiększenia (odbitki) w minimalnym formacie 21×30 cm. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Każde zdjęcie musi być opisane tj. na odwrotnej stronie należy podać: imię i nazwisko (lub godło), oraz tytuł. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia. Udział w konkursie jest płaty i wynosi 50 zł, kwotę tą należy wpłacić na konto nr. 23105011421000000501623847. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne: 2500, 1500 i 800 złotych, przewidziano trzy wyróżnienia po 400 zł.

adres: Regionalny Ośrodek Kultury ul. Ogińskiego 13a 42-200 Częstochowa (z dopiskiem „Cyberfoto 2017). Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz Sławomir Jodłowski (tel. 34 324-46-51).
————————————————————————————
Palanga Photo Salon 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty i przebiega w kilku kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „podróże”, „kobieta i mężczyzna”, „dzieci”. Do przesłanych zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia, w każdej kategorii może zgłosić maksymalnie 4 pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Każde zdjęcie powinno być opisane identycznie jak na karcie zgłoszenia, laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe. Opłata wstępna wynosi od 30 do 35 euro.

Terminarz:
obrady jury: 15.04.2018
werdykt jury: 20.04.2018
wystawa: 1-01.09.2018
zwrot prac: 1.07.2018

adres: Association „Fotobienale LT”, Adas Sendrauskas, Vytauto 69, 00134 Palanga LT, Litwa. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: internationalsalons@gmail.com, strona organizatora konkursu: internationalsalons.net
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Przyroda w obiektywie V”

data nadsyłania: 30.03.2018

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie. Celem konkursu jest propagowanie, wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznej wypowiedzi. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tegoroczny temat brzmi: „Fauna wokół nas”.

Będą przyjmowane powiększenia (odbitki) w formacie minimum 20 x 30 cm, oraz cyfrowe wersje (na adres sil.sypniewo@gmail.com). Zdjęcie powinny one być zatytułowane i opisane. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie trwania IV Powiatowych Targów Ogrodniczo-Rolniczych SYPNIEWO 2018, które odbędą się 29 kwietnia 2018 roku w Sypniewie przy ulicy Kwiatowej 3. Organizator przewiduję jedną nagrodę główną oraz dwie dodatkowe. Ponad to każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, Kwiatowa 3.
————————————————————————————
4th Swedish International Small Print Exhibition 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.03.2018

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy fotografujący. Będą przyjmowane powiększenia (odbitki) cz-b, barwne w następujących kategoriach: temat dowolny (cz-b), temat dowolny (kolor). Opłata za udział w konkursie wynosi 19, 22, USD 21, 24 euro. Otwarcie wystawy odbędzie się w sierpniu 2018.

adres: Malmö International Photo Society, Nils-Erik Jerlemar Langhallagatan 17SE-212 30 Malmo . Szwecja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: nejerlemar@gmail.com, strona organizatora: http://www.swipa.dinstudio.se
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej

data nadsyłania: 31.03.2018 (od 5 marca)

Konkurs jest przeznaczony tylko dla studentów (studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczelni publicznych i prywatnych oraz szkół policealnych) oraz doktorantów. Temat przewodni obecnej edycji brzmi „już wkrótce!”, ale zdjęcia można nadsyłać także w poniższych kategoriach:

1. Miasto (scenerie, maksymalnie 3 prace)
2. Emocje (portret, maksymalnie 3 prace).
3. Podróż (reportaż, maksymalnie 3 prace)

Całkowita liczba prac zgłoszonych zdjęć może przekraczać sześciu, w kategorii specjalnej należy nadesłać tylko jedną pracę, która nie będzie wliczana do powyższego limitu. Należy zaznaczyć, że będą przyjmowane tylko takie zdjęcia, które nie zostały nigdzie wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

Oceny prac dokona jury (w skład wejdzie m.in Andrzej Zygmuntowicz i Krystyna Małgorzata Dołowska), oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas gali finałowej konkursu, która odbędzie się 25 maja 2018 r. w Warszawie. W każdej kategorii zostaną wręczone nagrody za I, II, III miejsce. Planowany jest cykl wystaw pokonkursowych na terenie całego kraju.

Dodatkowych informacji udziela Agata Hułas, tel. 692 798 730, e-mail: agata.hulas@nzs.org.pl. Strona organizatora: http://www.okfs.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s