Konkursy 10/2017

Ars Fotografica International Photo Salon – Arad, Rumunia (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 2.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane pliki cyfrowe przygotowane do projekcji w następujących kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b). Opłata za udział w konkursie wynosi 16 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 9 listopada 2017.

info: Asociatia Foto Club Arad, Boran Octavian Mircea, Rumunia. Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem mailowym: foto_club_arad@yahoo.com. Strona organizatora konkursu: http://www.fotoclubarad.ro
————————————————————————————
The 8-th International Photographic Salon – 2017 Targu Mures (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 2.10.2017

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane pliki cyfrowe w 2 kategoriach: „open”, „kreacja”. W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Zdjęcia muszą być przygotowane w formacie JPEG, wielkość dłuższego boku nie może być mniejsza niż 2000 pikseli. Tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB. Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 5 MB. Opłata za udział w konkursie wynosi 15 euro, laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy).

Terminarz:
obrady jury: 9.10.2017
werdykt jury: 19.10.2017
wystawa: 10-10.11.2017
zwrot prac: 15.12.2017

adres: Fotoklub Marx József Targu Mures Both Gyula Str Prieteniei 8.11 Str Prieteniei 8.11 540439 Targu Mures, Rumunia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: contact@fotoklub-mures.ro, strona organizatora konkursu: fotoklub-mures.ro
————————————————————————————
Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Klimaty Częstochowy”

data nadsyłania: 3.10.2017

Celem konkursu jest prezentacja Częstochowy i jej okolic, fotografie powinny ukazywać walory kulturowe, architektoniczne, przyrodnicze i turystyczne. Prace oceniane będą w nast. kategoriach: „Fotografia Klimatyczna”, „Fotografia Reporterska” oraz „Fotoreportaż/zestaw”. Można zgłaszać tylko aktualne prace tj. wykonane po 1.01.2016, jury przyzna Grand Prix w wysokości 3000 zł, a każdej kategorii do zdobycia jest 1200, 850, oraz 600 zł.

Organizator przyjmuje zdjęcia wyłącznie drogą mailową na adres klimaty@czestochowa.um.gov.pl. Prace należy opatrzyć pseudonimem w nazwie pliku, razem ze zdjęciami należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową. Każdy z uczestników może zgłosić łącznie 17 fotografii tj. zdjęcia pojedyncze (do 5 szt), oraz jeden fotoreportaż składający się maksymalnie z 12 prac. Fotografie powinny spełniać nast. parametry: format jpg, wymiar dłuższego boku nie może być krótszy niż 2800 pikseli, wielkość pojedynczego maila z załącznikami nie może przekraczać 20 MB.

adres: Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a, 42-217 Częstochowa, pokój nr 5. Dodatkowe informacje są udzielane pod nr. telefonu 34 37 07 667 lub mailowo: klimaty@czestochowa.um.gov.pl.
————————————————————————————
Korykos 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 5.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe w następujących kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b). Opłata za udział w konkursie wynosi 20 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 22 grudnia 2017.

info: Mersin Olba Photographic Association, Hasan Hulki Muradi Muradi, Turcja. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: hulkimuradi@yahoo.com. Strona organizatora konkursu: http://korykos.olbafotograf.com
————————————————————————————
13st International Exhibition Tulle (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 6.10.2017

Konkurs przebiega w następujących kategoriach: powiększenia cz-b (temat „dowolny”), powiększenia barwne (temat „dowolny”), powiększenia barwne (temat „natura”), powiększenia barwne (fotoreportaż). Można nadsyłać do 4 powiększeń w każdej kategorii w maksymalnym formacie 30 x 40 cm. Prace nie powinny być podklejone, oprawione itp. Każde zdjęcie powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres. Opłata za udział w konkursie wynosi 24 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 28 października 2017.

adres: Photo Club ASPTT Tulle, M. Dominique Lemoine, Les Pouges, F-19700 Tulle, Francja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: ldominique6@sfr.fr. Strona organizatora: http://www.www.photoclubasptttulle.com
————————————————————————————
Camera Obscura 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 9.10.2017

Konkurs składa się z kilku salonów: – Donji Milanovac, Rivne, Minsk, oraz Edenvale. Ma charakter otwarty i każdy może nadesłać maksymalnie 4 zdjęcia w następujących kategoriach: a. temat „dowolny – kolor”, b. temat „dowolny – cz-b”, c. „zdjęcia podróżnicze”, d. „natura”. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 20 grudnia 2017.

informacje: Photo club Danube – Serbia, Borislav Milovanovic – Białoruś. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: contact@photoclub-danube.com. Strona organizatora konkursu: http://www.photoclub-danube.com
————————————————————————————
German Open Circuit (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 10.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty i składa się z kilku salonów. Można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe, zostaną one ocenione w trzech kategoriach: „temat dowolny – zdjęcia cz-b”, „temat dowolny – kolor”, „natura”. Opłata za udział w konkursie wynosi 44 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 19 stycznia 2018.

info: GMC, Gunther Riehle, Niemcy. Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem mailowym: gunther.riehle@t-online.de. Strona organizatora konkursu: http://german-mega-circuit.de/
————————————————————————————
18th Sibiu International Photographic Salon 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 10.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Będą przyjmowane barwne i czarno-białe powiększenia oraz zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w nast. kategoriach: „temat dowolny”, „podróże”. Każdy plik należy opisać z podaniem danych autora (imię i nazwisko), tytułu pracy, numeru kolejnego. Opłata wstępna wynosi 20 USD, laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy odbędzie się 12 listopada 2017.

info: ORIZONT Photoclub, Radu Stanese, Rumunia. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: orizontfoto@gmail.com. Strona organizatora konkursu: http://www.orizontfoto.ro
————————————————————————————
52nd Salon Pena Fotográfica Rosarina (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 12.10.2017

Na konkurs należy zgłosić tylko cz-b lub barwne zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b” „natura”, „zdjęcia podróżnicze”. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 pojedyncze prace zapisane na płytach CD lub DVD w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB. Opłata za udział w konkursie wynosi 35 USD, otwarcie wystawy odbędzie się 2 grudnia 2017.

info: Pena Fotografica Rosarina, Jorge Scilipoti, Argentina. Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem mailowym: pfrosarina@gmail.com. Strona organizatora konkursu: http://www.salonpfr.com
————————————————————————————
6. Bardaf International Exhibition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 13.10.2017

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby nie związane profesjonalnie z fotografią. Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace, każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 zdjęć w formie cyfrowej. Tematem tegorocznej edycji są podróże, ale można zgłaszać fotografie w kategorii temat „dowolny”. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 euro, za kolejne kategorie trzeba doliczyć po 5 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

adres: Fotoklub Bardaf Bardejov Jaroslav Gutek Sazavskeho 4SK-08501 Bardejov, Słowacja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fotoklubbardaf@gmail.com, strona organizatora: http://www.fotoclubbardafbardejov.com
————————————————————————————
30e Concours International De Photos Pour La Jeunesse/ 5e Concours Numérique (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 14.10.2017

Konkurs przeznaczony jest dla młodych osób (do 21 roku życia). Każdy uczestnik może nadesłać do 4 zdjęć cyfrowych zapisanych na płycie CD w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”. Do kompletu należy dołączyć kartę uczestnictwa. Nie ma opłaty wstępnej. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do koperty z danymi uczestnika pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie i jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.

adres: Photo Club Petange, M. Jos Perrard, 19, rue des Alliés, L-4712 Pétange, Luksemburg. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: perrardj@pt.lu. Strona organizatora: http://www.www.photoclubpetange.lu.
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”.

data nadsyłania: 14.10.2017 (przyjmowanie od 1.09.2017)

Konkurs adresowany jest do pasjonatów fotografii i rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: 13-15 lat, 16-19 lat oraz od 20 roku życia wzwyż. Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem ZPFP, Głównego Konserwatora Przyrody, oraz dwóch urzędów centralnych: Ministerstwa Środowiska, oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkursu ma na celu popularyzację przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, uwrażliwienie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Każdy autor może przedstawić 4 prace. Mogą to być zdjęcia pojedyńcze lub zestawy składające się z 3 fotografii. Każdy zestaw liczony jest jako jedna praca, ale jury zastrzega sobie prawo do wyboru pojedynczych zdjęć z zestawu. Prace należy zgłaszać w dwóch wersjach: powiększenia („odbitki”) w formacie min. 15 cm x 21 cm, oraz w wersji elektronicznej. Pliki cyfrowe musza być zapisane na płycie CD lub DVD w oryginalnej rozdzielczości w postaci JPG (bez kompresji) lub TIFF (optymalnie). Wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę (rozdzielczość minimum 3000 pikseli po dłuższym boku). Zestawy zdjęć powinny znajdować się w odrębnych katalogach. Płyta CD/DVD musi być podpisana godłem autora, a każde zdjęcie w nazwie pliku cyfrowego musi zawierać godło i tytuł pracy. Zdjęcia papierowe muszą być na odwrocie opisane godłem autora, tytułem pracy i kategorią wiekową, a w przypadku zestawu również cyfrą oznaczającą kolejność zdjęcia w zestawie (najlepiej na trwale przytwierdzonej naklejce). Udział w konkursie jest bezpłatny.

adres: Bieszczadzki Park Narodowy, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny, ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne.
————————————————————————————
Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Perły Polskiej Przyrody”

data nadsyłania: 15.10.2017

Organizatorem Konkursu jest Wdecki Park Krajobrazowy, przedsięwzięcie ma charakter otwarty i jest adresowane do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, zamieszkałych na terenie Polski. Tematyka obejmuje następujące kategorie: grzyby, rośliny, owady, ptaki, ssaki, krajobrazy. W każdej kategorii można zgłosić 3 prace, wielkość pliku nie może być mniejsza niż 8 mln pikseli. Prace należy zapisać w formacie JPG bez kompresji lub TIF. Proporcje boków powinny wynosić 3:2, będą przyjmowane wyłącznie fotografie o orientacji poziomej. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Kowalski Jan przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02, numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

Udział w konkursie jest bezpłatny, zdjęcia należy nagrać na płytę CD lub DVD i wraz z kartą zgłoszenia wysłać pocztą tradycyjną. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 31 października 2017 roku, laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe

adres: Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres perlypolskiejprzyrody@wdeckipark.pl
————————————————————————————
Art Reflections (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.10.2017

Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe. Każdy uczestnik może zgłosić do 4 prac w 4 kategoriach tematycznych: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „fotografia podróżnicza”. Opłata za udział w konkursie wynosi: 25, 30, 35, 40 USD. Laureaci otrzymają m.in. medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy).

Terminarz:
obrady jury: 22.10.2017
werdykt jury: 28.10.2017
wystawa: 18-16.12.2017
zwrot prac: 25.11.2017.

adres: Saeed Al Shamsi (ibn Alhaytham for Visual Arts), Saeed Saeed Al Shamsi, P.O. Box 2892, Zjedoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: art2reflections@gmail.com, strona organizatora konkursu: artreflectioncircuit.com
————————————————————————————
Bucovina Mileniul III” International Salon of Photographic Art (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.10.2017

Będą przyjmowane tylko pliki cyfrowe w 2 kategoriach: temat dowolny, natura. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii, materiałem wyjściowym może być fotografia tradycyjna. Każda pracę w nazwie należy opisać podając: kategorię, numer kolejny i nazwisko. Prace nie opisane, bez karty zgłoszeniowej lub dowodu wpłaty oraz uszkodzone nie będą oceniane. Brak jest opłaty wstępnej.

Terminarz:
obrady jury: 19.11.2017
werdykt jury: 30.11.2017
wystawa: 21-15.01.2018
zwrot prac: 28.02.2018

adres: Bucovina Museum, Ovidiu Ambrozie Borta, Str. Stefan Cel Mare, nr. 33, 720026 Suceava, Rumunia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: competition@muzeulbucovinei.ro, strona organizatora konkursu: muzeulbucovinei.ro
————————————————————————————
9th ICS International Digital Exhibition 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.10.2018

Konkurs składa się z kilku salonów i ma charakter otwarty. Będą przyjmowane zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), temat „dowolny” (kolor). Opłata za udział w konkursie wynosi 30 USD. Laureaci otrzymają m.in. medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy).

Terminarz:
obrady jury: 22.10.2017
werdykt jury: 12.11.2017
wystawa: 10-10.12.2017
zwrot prac: 3.12.2017

adres: Image Colleague Society „ICS”, Tony Le, 15251 Kensington Park Drive, 92782 Tustin, USA. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: tonyle@icsphoto.us, strona organizatora konkursu: icsphoto.us
————————————————————————————
6th China International Digital Photography Art Exhibition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat „dowolny” (kolor), temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), Opłata za udział w konkursie wynosi od 15 do 20 euro. Laureaci otrzymają m.in. medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy).

Terminarz:
obrady jury: 25.10.2017
werdykt jury: 5.11.2017
wystawa: 15-15.12.2017
zwrot prac: 5.12.2017.

adres: Photography Museum of Lishui Chiny., Xiaoyuan Li, A-1709,Building 32,1 yard, Beishatan, 100083 Pekin, Chiny. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: cidpae@163.com, strona organizatora konkursu: 2017cidpae.lsphoto.org
————————————————————————————
93 Salón Internacional De Otono En Zaragoza (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty, można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w następujących kategoriach: „temat dowolny – zdjęcia cz-b”, „temat dowolny – kolor”, „zdjęcia podróżnicze”, „kreacja”. Każda praca musi być opisana zgodnie z kartą zgłoszenia następująco: kategoria, kraj, dane autora. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty 20 euro na konto organizatora, otwarcie wystawy odbędzie się 15 grudnia 2017.

adres: Real Sociedad Fotografica de Zaragoza, Manuel Fité Planas, C.Atienza, 4, planta 3a (Centro San Jose), E-19003 Guadalajara, Hiszpania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: salonrsfz@rsfz.es. Strona organizatora: http://www.rsfz.es
————————————————————————————
Pecc International Digital And Print Salon 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 16.10.2017

Można zgłaszać zdjęcia cyfrowe i powiększenia (odbitki) w następujących kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b), natura, natura, podróże. Opłata za udział w konkursie wynosi 35 USD. Otwarcie wystawy odbędzie się 13 grudnia 2017.

adres: The Photographic Society of South Africa, Roel van Oudheusden, P.O. Box 6065ZA-6065 Walmer, RPA. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: pecc.salons@gmail.com. Strona organizatora konkursu: https://www.photovaultonline.com/photovault/index.php
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Prawa człowieka i prawa narodów”

data nadsyłania: 16.10.2017

Organizatorem konkursu jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza. Konkurs jest organizowany w ramach Dni Jana Pawła II i ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 powiększenia (odbitki) w minimalnym formacie 30×40 cm, lub zestawy składające się z czterech prac.

Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem-nazwą z użyciem sześciu znaków (dowolna kombinacja liter i cyfr) oraz opisem (tytułem) zdjęcia, a także datą i miejscem jego wykonania. Oprócz nazwy, zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz elektroniczną wersją prac na CD lub DVD (w formacie JPG o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli w rozdzielczości 72 dpi lub większej). Koperta powinna być opisana godłem-nazwą, takim samym jak fotografie. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów. Laureaci otrzymają następujące nagrody:1500, 1200 i 1000 zł.

adres: Galeria Politechniki Krakowskiej GIL, Warszawska 24, 31–155 Kraków, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
————————————————————————————
XXXVIII Pomorskie Spotkania z Diaporamą (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 17.10.2017

Jesienią na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbędą się Pomorskie Spotkania z Diaporamą. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) oraz Fotoklubu RP. Jury oceni walory twórcze poszczególnych diaporam, weźmie pod uwagę ich wartość artystyczną, poziom techniczny, montaż, budowanie narracji, kompozycje, oryginalność. Zostaną przyznane następujące nagrody:

1 Tytuł honorowy „Best author salon FIAP”
2 Medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy)
3 Medale Fotoklubu RP (złoty, srebrny i brązowy),
4 Medale Zamku Książąt Pomorskich (złoty, srebrny i brązowy).
5 Wyróżnienia honorowe FIAP “Blue Ribbons”
6 Nagrody pieniężne i inne wyróżnienia specjalne.

Diaporamy muszą odpowiadać wymogom określonym przez regulamin projekcji FIAP (”Standarization of AV sequences’2011” oraz 2013/314 AV-E), czas przeznaczony na jeden pokaz nie może przekroczyć 12 minut. Prace należy zapisać na płycie CD lub DVD, muszą one spełniać pewne warunki techniczne: rozdzielczość min. 1024×768 pikseli, a długość dłuższego boku powinna wynosić maksymalnie 1920 pikseli. Dźwięk powinien być zapisany w formacie MP3 lub WAVE, a plik startowy samouruchamiający się w trybie pełnoekranowym w formacie EXE (przygotowany w programach, jak: PicturesTo Exe, ProShow Gold, Wings Platinum, MObjects, Lanterna Magica). Może też być plik mp4 lub avi (kompresja H.264 – 1080/25fps). Kompletne zgłoszenia musi zawierać pliki, nazwane według wzoru:

1. Diaporama- plik exe/mp4/avi „IMIĘ I NAZWISKO_NAZWA DIAPORAMY”.
2. Zdjęcie autora- plik jpg 600×800 pixeli „IMIĘ I NAZWISKO AUTORA”.
3. Karta zgłoszenia „IMIĘ I NAZWISKO AUTORA_NAZWA DIAPORAMY”.
4. Notka biograficzna plik txt/doc „IMIĘ I NAZWISKO AUTORA_ŻYCIORYS”.
5 Ogólny kontekst pracy -do 5 zdań- w przypadku podkładu dźwiękowego w obcym języku- plik txt/doc „NAZWA DIAPORAMY_KONCEPT”
6 Plakat/slajd tytułowy diaporamy- plik jpg/bmp 1500×1100 pixeli „NAZWA DIAPORAMY”

Terminarz:
werdykt jury: 5.11.2017
projekcje: 5.11.2017
zwrot prac: 20.12.2017

adres: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 Dodatkowych informacji udziela Jakub Dolega tel. 91 434 83 28, ara@zamek.szczecin.pl
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Zobacz ducha gór” 2017

data nadsyłania: 17.10.2017

Bogactwo i uroda krajobrazu przyrodniczego i kulturowego regionu jeleniogórskiego jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji twórczych. Celem konkursu jest więc zaprezentowanie oraz promowanie wszelkich bogactw i atrakcji turystycznych całego regionu, a także aktywnego wypoczynku.

Konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych i ma charakter ogólnopolski. Nie należy nadsyłać prac starszych niż dwa lata, zdjęcia muszą być wykonane na obszarze Sudetów Zachodnich – Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich, Kotliny Jeleniogórskiej. Fotografie wraz z wypełnionym formularzem uczestnictwa można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjanj.org lub poczta tradycyjną. Będą przyjmowane cz- lub barwne powiększenia (odbitki w formacie nie mniejszym niż 20×30 cm i nie większym niż 100×70 cm) oraz pliki cyfrowe. Te ostatnie muszą być jednak odpowiedniej jakości, pozwalającej na ich publikację. Do prac w postaci klasycznych odbitek należy dołączyć ich wersje cyfrowe, o parametrach umożliwiających ich wydruk w odpowiedniej jakości.

Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane na łamach specjalnego wydania „Kompasu Górskiego”. Fotografie będą tez pokazywane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Na autorów najciekawszych prac czekają też atrakcyjne nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu, uroczyste rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej zaplanowane jest na 18 listopada 2017.

adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra (z dopiskiem na kopercie „Konkurs Zobacz ducha gór 2017”).
————————————————————————————
28 Premi Vila De Cambrils (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 20.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Każdy uczestnik może nadesłać zdjęcia w formie cyfrowej (zapisane na płytach CD lub DVD w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Będą przyjmowane do oceny fotografie w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”. W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 26 listopada 2017.

adres: Agrupacio Fotografica Cambrils, Pilar Gonzalvo, Roger de Lluria, 33, E-43850 Cambrils, Hiszpania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: afcambrils@gmail.com. Strona organizatora: afcambrils.com
————————————————————————————
International Sillian Organisation 2017 – Iso2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 22.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty, można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w czterech kategoriach: „temat dowolny – zdjęcia cz-b”, „temat dowolny – kolor”, „kreacja”, „natura”. Opłata za udział w konkursie wynosi 15 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 2 grudnia 2017.

adres: ISO2016, M. Christian Devers, Vieux Marché aux Poteries, 12 BTE 4, B-7500 Tournai, Belgia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: doubledeclic@gmail.com. Strona organizatora: http://www.www.ddcontest.com
————————————————————————————
French Digital Tour (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 23.10.2017

Konkurs składa się z kilku salonów: Salon International de Legé, Salon International de St Aignan de Crasmenil, Saint Martin de la Crau, Salon International de Bagnols, Marcoule. Można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w czterech kategoriach: „temat dowolny – zdjęcia cz-b”, „temat dowolny – kolor”, „natura”. Maksymalna opłata za udział w konkursie wynosi 45 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 13 stycznia 2018.

adres: French Digital Tour, M. Gérard Barbier, 27 bis Chemin du Pain Perdu, F-85300 Challans, Francja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: albert.debieve@orange.fr. Strona organizatora: http://www.frenchdigitaltour.fr
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny Kapliczki i Krzyże Przydrożne Dąbrowy Górniczej

data nadsyłania: 26.10.2017

Zainspirowany twórczością Jerzego Haca – dąbrowskiego podróżnika, poety i fotografa oraz autora wystawy Kapliczki i krzyże przydrożne Istebna – Jaworzynka – Koniaków, Pałac Kultury Zagłębia ogłosił otwarty konkurs, w którym może wziąć udział każdy pasjonat fotografii.

Uwieczniony na zdjęciu obiekt musi znajdować się na terenie Dąbrowy Górniczej. Zdjęcia można nadsyłać w dwóch kategoriach: piękno kapliczki bądź krzyża oraz najwięcej odnalezionych i udokumentowanych kapliczek. Będą przyjmowane prace w formie cyfrowej, konkursu zostanie zwieńczona wystawą wybranych prac konkursowych w Galerii Sztuki PKZ oraz innych dąbrowskich placówkach. Wyniki zostaną ogłoszone 17 listopada 2017 roku

adres: Pałac Kultury Zagłębia, plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
————————————————————————————
17th International Dvf Digital Imaging Competition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 29.10.2017

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, dopuszcza się zdjęcia tylko w formie cyfrowej. Prace będą przyjmowane do oceny w nast. kategoriach: „temat dowolny”, „architektura”. Za zgłoszenie prac do konkursu organizatorzy pobierają „wpisowe” w wysokości 12 lub 20 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 8 marca 2018.

adres: Fotofreunde Blaustein, Laupheimer Fotokreis, Otto Marx, Mozartstrasse 12 D-88471 Laupheim, Niemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@dvfdigi.de. Strona organizatora: http://www.www.dvfdigi.de
————————————————————————————
Afosants Bcn (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 29.10.2017

Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Zdjęcia cyfrowe można nadsyłać w dwóch kategoriach: „temat dowolny – kolor”, „temat dowolny – cz-b. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 prace, należy je zapisać na płycie CD lub DVD (w formacie JPEG, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Opłata za udział w konkursie wynosi 25 euro. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP, otwarcie wystawy odbędzie się 15 grudnia 2017.

adres: Afosants Ferran Moran Gay – Francisco Reina Litran c.Miguel Angel 120 – 3 – 4a esc A08028 Barcelona, Hiszpania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: concursint@afosants.cat, strona organizatora: http://www.afosants.cat
————————————————————————————
Tramontana 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 29.10.2017

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat „dowolny” (kolor), natura, podóże, temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), portret, sztuka. Opłata za udział w konkursie wynosi 18 euro. Laureaci otrzymają m.in. medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy).

Terminarz:
obrady jury: 7.11.2017
werdykt jury: 10.11.2017
wystawa: 2-09.12.2017
zwrot prac: 20.01.2018

adres: Foto Klub Perasto, Bozidar Rapovac, Dobrota D1, 85530 Kotor, Montenegro. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: victoryfoto16@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.victory-photo.club
————————————————————————————
Žena/Women Strakonice (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.10.2017

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery zdjęcia w następujących kategoriach: temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), temat „dowolny” (zdjęcia barwne), „kobieta”, „akt”. Każde zdjęcie powinno być opisane i zawierać dane autora, kategorię i tytuł zdjęcia. Opłata wstępna wynosi za pierwszą kategorię 20 euro, 5 euro za następną. Otwarcie wystawy odbędzie się 3 grudnia 2017.

adres: PhotoArt magazine, Stejskalova Kristina, Vlasimska 5, 101 00 Praga, Czechy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: photoart.salon@gmail.com. Strona organizatora: http://www.zenastrakonice.eu/
————————————————————————————
The 72nd Hong Kong International Salon Of Photography 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.10.2017

Konkurs przebiega w 3 kategoriach: zdjęcia cyfrowe, cz-b lub barwne powiększenia. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty i jest adresowane zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Można nadsyłać maksymalnie 4 prace w każdej kategorii. Powiększenia nie mogą być większe niż 40 x 50 cm. Każde powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres oraz zawierać informację gdzie jest dół i góra powiększenia. Maksymalna opłata za udział w konkursie wynosi 60 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 12 grudnia 2017.

adres: The Photographic Society of Hong Kong, Louisa Lau, WENG, P.O. Box 20716, Wanchai – Hong Kong. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: pshk.salon@gmail.com. Strona organizatora: http://www.pshk-photo.org.hk
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Bociany”

data nadsyłania: 30.10.2017

Organizatorem konkursu jest Fundacja Przyrodnicza PRO NATURA, przedsięwzięcie ma na celu zgromadzenie materiałów zdjęciowych na potrzeby wydania w przyszłości publikacji poświęconej bocianom białym. Konkurs ma charakter otwarty, osoby niepełnoletnie mogą wziąć w nim udział za pisemną zgodą rodziców, lub opiekunów prawnych.

Zdjęcia zostaną ocenione w trzech kategoriach tematycznych: „Bocian biały”, „Bocian w akcji”, „Gniazdo bocianie”. W każdej kategorii można nadesłać nie więcej niż trzy zdjęcia na adres: konkurs@bociany.pl lub listownie na adres organizatora. Wraz z pracami należy przesłać wypełniony i opatrzony czytelnym podpisem autora prac formularz zgłoszeniowy. Rozmiar przesyłanej fotografii cyfrowej w żadnym wypadku nie powinien przekracza 10 MB, prace powinny spełniać następujące warunki techniczne. W kategorii „Bocian biały”- wymiary minimum 1100 x 1500 pikseli dla obrazu 10 x13 cm (300 dpi), a w kategoriach: „Bocian w akcji” i „Gniazdo bocianie” rozmiar przesyłanego pliku nie powinien by mniejszy ni 250 KB, wymiary plików mogą być dowolne.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.2017, zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody. W każdej z trzech kategorii nagrodą główna jest zestaw gadżetów o wartości nie mniejszej niż 500 zł netto.

adres: Fundacja Przyrodnicza „PRO NATURA”, Trzcinica Wołowska 10, 56-160 Wińsko.
————————————————————————————
Brooklyn 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.10.2017

Można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe w następujących kategoriach: natura, temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b). Opłata za udział w konkursie wynosi 25 USD, otwarcie wystawy odbędzie się 15 grudnia 2017.

info: Art Bureau, Nikola Veljic, USA. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: info@nycexhibition.com. Strona organizatora konkursu: http://www.nycexhibition.com
————————————————————————————
VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

data nadsyłania: 31.10.2017

Organizatorem konkursu jest Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski. Celem konkursu jest m.in.: popularyzacja twórczości fotograficznej lekarzy i studentów medycyny w środowisku medycznym i inspiracja rozwoju zdolności twórczych w następujących kategoriach: człowiek, natura, architektura i medycyna.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 6 zdjęć, w tym 1 cykl złożony maksymalnie z 3 prac. Będą przyjmowane wyłacznie powiększenia (odbitki), minimalna akceptowana wielkość fotogramu to 25 cm – krótszy bok. Autorzy zwycięskich fotografii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 listopada 2017. Wernisaż z wręczeniem nagród odbędzie się 9 grudnia 2017.

adres: Lubelska Izba Lekarska ul. Chmielna 4 20-079 LUBLIN 6.
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Etnoklimaty” 2017

data nadsyłania: 31.10.2017

Celem konkursu jest rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną. Organizatorzy zachęcają do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, odwiedzanych podczas różnorakich podróży. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w listopadzie, jury przyzna następujące nagrody: I miejsce: 1000 zł, II miejsce: nagroda rzeczowa, III miejsce: nagroda rzeczowa, oraz nagroda specjalna przyznana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika dla studenta lub absolwenta UMK.

Każdy może zgłosić maksymalnie w 5 plików cyfrowych w formacie JPG lub TIF. Krótszy bok powinien mieć minimum 2500 pikseli. Do zdjęć należy załączyć formularz zgłoszeniowy. Zdjęcia należy nagrać na płytę CD i oznaczyć imieniem, nazwiskiem autora. Obróbka zdjęć może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej tj. na rozjaśnianiu, zmianie kontrastu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne.

adres: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, ul. Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń.
————————————————————————————
Wielkopolska Press Photo 2017

data nadsyłania: 31.10.2017

Konkurs jest adresowany do wielkopolskich fotoreporterów, fotografie mogą być wykonane w dowolnym regionie Polski lub świata. Pozostałe osoby mogą zgłosić swoje prace, ale tylko pod warunkiem że zdjęcia powstały w woj. wielkopolskim.

Będą przyjmowane prace wyłącznie w wersji cyfrowej poprzez stronę http://www.wbp.poznan.pl w pięciu kategoriach tematycznych: Wydarzenia, Człowiek i jego pasje, Życie codzienne, Sport, Przyroda i ekologia. Fotografie powinny być wykonane w IV kw 2016r oraz w całym 2017 roku. Muszą spełniać następujące warunki techniczne: rozdzielczość – 300 dpi, długość dłuższego boku – min 2600 pikseli. Dana prace może zostać zgłoszona do konkursu tylko raz i tylko do jednej kategorii. Zestawy powinny liczyć od 3 do 9 zdjęć.

Za zgłoszenie zdjęć do konkursu organizatorzy pobierają „wpisowe” – 30 złotych. Wpłaty należy dokonać na konto WBPiCAK: 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „press”). W konkursie przyznawana jest główna nagroda Grand Prix – 2 000. zł.za fotografię lub zestaw zdjęć o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, nie pozbawionej oryginalnej wizji autora, a wykonanej przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera. Zdjęcie do głównej nagrody Grand Prix zostanie wybrane spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs. Oprócz nagrody głównej przyznane zostanie po jednej nagrodzie w poszczególnych kategoriach tematycznych osobno za zdjęcia pojedyncze – 500 zł i osobno za zestaw – 1000 zł. W uzasadnionych przypadkach któraś z nagród może nie zostać przyznana.

adres: WBPiCAK, ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań. Dodatkowych informacji udziela Władysław Nielipiński pod nr. tel 61 6640867 (e-mail: foto@wbp.poznan.pl).
————————————————————————————
2nd Nordic International Digital Circuit 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.10.2017

Konkurs przebiega w kilku miastach: Malmo (Szwecja), Oslo (Norwegia), Helsinki (Finlandia), Kopenhaga (Dania). Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w następujących kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny – zdjęcia cz-b. Opłata za udział w konkursie wynosi 35-45 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 19 maja 2018.

info: Nordic Society of Photography, Nils-Erik Jerlemar, Dania. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: nordic.circuit@gmail.com. Strona organizatora konkursu: http://www.nordic.photo
————————————————————————————
Love for Difference (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.10.2017

Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe w dwóch kategoriach: temat dowolny, „niepełnosprawność”. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy). Opłata za udział w konkursie wynosi: 15 euro. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe o wielkości maksimum 1024×768 pikseli.

Terminarz:
obrady jury: 5.11.2017
werdykt jury: 12.11.2017
wystawa: 3-03.12.2017
zwrot prac: 15.01.2018

adres: Janez Puhar Photo Society, Vasja Doberlet, Seljakovo nas, 39, 4000 Kranj, Słowenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: vasja.doberlet@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.fotodrustvo-kranj.si.
————————————————————————————
5th Ozone Zone International Photo Salon 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.10.2017

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby nie związane profesjonalnie z fotografią. Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace, każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej. Prace muszą spełniać określone warunki techniczne: format – JPG, kompresja 11-12, maks. rozdzielczość 1440 x 1080 pikseli. Organizatorzy ustanowili następujące kategorie tematyczne: „temat dowolny – zdjęcia monochromatyczne”, b. „temat dowolny – zdjęcia barwne”, „miłość”, „akt”, „portret. Udział w konkursie jest płatny i wynosi 10 USD za kategorię.

Terminarz:
obrady jury: 20.11.2017
werdykt jury: 2.12.2017
wystawa: 15-15.12.2017
zwrot prac: 22.01.2018

adres: Ozone Zone, Derek Galon, Dominikana, PO Box 904 Roseau. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: photosalon@ozonezonebooks.com, strona organizatora: http://www.internationalphotocompetition.com
————————————————————————————
XIV Trofeo Gipuzkoa Internacional (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.10.2017

Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe, organizatorzy ustanowili trzy kategorie tematyczne: a. „dowolna – zdjęcia monochromatyczne”, b. „dowolna – zdjęcia barwne”, c. „woda”. Można zgłaszać pliki (JPG lub TIF) w 2 rozdzielczościach, ilość prac nie może przekraczać 4 szt we każdej kategorii, opłata wstępna wynosi 25 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy odbędzie się 1 lutego 2018.

info: Sociedad Fotograficade Gipuzkoa – Gipuzkoako Elkartea, Inigo Barandiaran Martirena, Spain. Dodatkowe informacje są udzielane drogą elektroniczną: trofeogipuzkoa@sfg-ss.com. Strona organizatora konkursu: http://www.trofeogipuzkoa.com/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s