Konkursy 04/2020

Tower Circuit 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.04.2020

Konkurs składa się z kilku salonów: Kula, Novi Sad, Aleksinac, Ruma, Vrbas. Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe. Każdy uczestnik może zgłosić do 4 prac w 3 kategoriach tematycznych: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny – zdjęcia cz-b”, „natura”. Opłata za udział w konkursie wynosi od 30 do 40 euro. Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP.

Terminarz:
obrady jury: 29.04.2020
werdykt jury: 1.05.2020
wystawa: 15-30.05.2020
zwrot prac: 1.07.2020

adres: Photo club Kula, Djordje Vukicevic Seljackih buna 3721000 Novi Sad, Serbia.Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: office@fkk.rs, strona organizatora konkursu: http://www.fkk.rs
————————————————————————————
Cheltenham International Salon of Photography 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.04.2020

Konkurs ma charakter, można zgłaszać zdjęcia tylko poprzez stronę http://www.cheltenhamcameraclub.co.uk. Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „fotografia podróżnicza”, „kreacja”. W każdej kategorii można zgłosić tylko 4 prace, muszą one spełniać nast. warunki techniczne: format JPEG, rozdzielczość maksymalna 1400 x 1050 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Pojedyńczy plik nie może przekraczać 5 MB. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 funtw. Laureaci otrzymają medale FIAP, PSA i RPS oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
obrady jury: 19.04.2020
werdykt jury: 27.04.2020
wystawa: 3-17.09.2020
zwrot prac: 30.06.2020

adres: Cheltenham Camera Club, Brian Swinyard, The Harrows, 132 Hucclecote Road, Hucclecote, Gloucester, GL3 3SD, Anglia. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: salon@cheltenhamcameraclub.co.uk, strona organizatora konkursu: http://www.www.cheltenhamcameraclub.co.uk
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotografii Prasowej – Grand Press Photo 2020

data nadsyłania: 3.04.2020

Konkurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo fotografią prasową, główna nagroda Grand Press Photo za Zdjęcie Roku wznosi 10.000 złotych. Można zgłaszać jedynie prace wykonane między 1 kwietnia 2019 roku a 31 marca 2020 roku poprzez stronę http://www.grandpressphoto.pl. Mogą to być zarówno zdjęcia pojedyncze, jak i zestawy, zostaną one ocenione w kilku kategoriach:

– Zdjęcia pojedyncze: (1) Wydarzenia, (2) Życie codzienne, (3) Ludzie, (4) Sport, (5) Środowisko, (6) Kultura i rozrywka, (7) Portret.

– Fotoreportaże: (1) Wydarzenia, (2) Życie codzienne, (3) Ludzie, (4) Środowisko, (5) Kultura i rozrywka.

– Projekt dokumentalny – kategoria dla fotografów realizujących projekty dokumentalne trwające co najmniej dwa lata.

– Young Poland – zdjęcia mogą zgłaszać fotografowie pełnoletni, którzy nie ukończyli 26 lat, mogą wykazać się dorobkiem fotograficznym i nigdy wcześniej nie startowali w konkursie GPP. W ramach kategorii Young Poland przyznane zostaną nagrody (główna i wyróżnienie) za zdjęcie pojedyncze oraz fotoreportaż.

Można nadesłać:
a) pięć pojedynczych fotografii,
b) trzy fotoreportaże, przy czym liczba zdjęć w jednym fotoreportażu nie może przekroczyć ośmiu, a co najmniej dwa muszą być wykonane w terminie objętym regulaminem konkursu, czyli między 1 kwietnia 2019 roku a 31 marca 2020 roku.
c) dwa projekty dokumentalne, przy czym liczba zdjęć w projekcie musi wynosić od 15 do 30, z czego minimum cztery zdjęcia muszą być wykonane w terminie objętym tym regulaminem, czyli między 1 kwietnia 2019 roku a 31 marca 2020 roku.
d) W kategorii Young Poland trzy zdjęcia pojedyncze, dwa fotoreportaże, przy czym liczba zdjęć w fotoreportażu nie może przekroczyć ośmiu, a co najmniej dwa muszą być wykonane w terminie objętym regulaminem konkursu.

Wszystkie fotografie muszą mieć postać cyfrową: dłuższy bok co najmniej 3000 pikseli, RGB lub grey scale, format: JPG z maksymalną jakością. Każde zgłoszone zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której zdjęcie zostaje zgłoszone, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr. Jako pierwszą literę nazwy zdjęcia pojedynczego należy więc wstawić odpowiednio: W – kategoria Wydarzenia,
Z – kategoria Życie codzienne, L – kategoria Ludzie, S – kategoria Sport, R – kategoria Środowisko, K – kategoria Kultura i rozrywka, P – kategoria Portret. (Przykładowa nazwa zdjęcia: W1234ABC.jpg).

W ramach oddzielnej kategorii: Photo Book w konkursie będą oceniane książki fotograficzne polskich fotografów/kolektywów/agencji, które zostały wydane po raz pierwszy w 2019 roku. Zostanie wręczona nagroda Photo Book of The Year 2019. Książki na konkurs należy dostarczyć do Organizatora konkursu, do każdej książki należy dołączyć informację z danymi: autor książki (zdjęć i ewentualnych tekstów), dane kontaktowe do autora (numer telefonu, adres e-mail), wydawca, miesiąc wydania, krótki opis idei publikacji.

adres: „Press”, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. W razie problemów technicznych z przesłaniem zdjęć organizator zapewnia pomoc dyżurnego administratora (telefon: 601 745 005, e-mail: pomockonkurs@press.pl).
————————————————————————————
Konfrontacje Fotograficzne

data nadsyłania: 4.04.2020

Organizatorem konkursu jest Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne. Konkurs ma charakter otwarty, prace powinne być zgłaszane w formie autorskich zestawów, Iiczących 3 do 5 zdjęć każdy. Należy zachować format od 24×30 do 70×100 cm, oraz pamiętać że zdjęcia będą pokazywane w ramach aluminiowych 100 x 70cm. Organizatorzy nie wyznaczyli żadnego tematu przewodniego konkursu, ważne jest to aby zestaw nie był zbiorem przypadkowych zdjęć o różnej tematyce wykonanych różną techniką. Zestaw powinien stanowić jednolitą kompozycję na wybrany temat. Należy dążyć do zachowania jednego formatu wszystkich zdjęć w zestawie, o ile koncepcja autorska nie uzasadnia innego potraktowania. Ilość zestawów jest dowolna, zdjęcia należy nadsyłać nie oprawione, w płaskich sztywnych opakowaniach (jeśli muszą być oprawione to passe-partout o grubości max. 2,5 mm). Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, numer zestawu łamany przez kolejny numer zdjęcia w zestawie – zgodnie z kartą zgłoszenia, rok wykonania zdjęcia i ewentualnie tytuł. Do każdego zestawu należy dołączyć wypełnioną dokładnie kartę zgłoszenia, plan eksponowania zestawu i adres zwrotny autora.

Dla autorów najlepszych zestawów przewidziano następujące nagrody: I miejsce – 4000 zł, II miejsce – 3000 zł, III miejsce – 2000 zł, oraz wyróżnienie. Opłata za uczestnictwo wynosi 50 zł, którą należy przesłać na konto Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego nr : 51 8363 0004 0000 0101 2000 0001.

adres: Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. Chrobreo 4 (Mała Galeria), 66-400 Gorzów Wlkp.
————————————————————————————
XXII Ogólnopolski Konkurs Fotogafii Studenckiej 2020

data nadsyłania: 5.04.2020

Organizatorem konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedsięwzięcie jest adresowane tylko dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy szkół policealnych którzy nie ukończyli 28 roku życia. Składa się z części konkursowej oraz z wystawy. Motywem przewodnim kolejnej edycji zostały „Zmysły”, prace przyjmowane sa w trzech kategoriach: portret, reportaż i specjalna (organizowana na życzenie partnera specjalnego). Można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe (w formacie JPG o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, 250 dpi) dołączone przy wypełnianiu elektronicznego formularza. Organizator oferuje wydruk zdjęć przesłanych przez uczestników konkursu w wymiarach 20×30 cm oraz oprawienie ich w sztywne passe-partout o wymiarach nie większych niż 30×40 cm..

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie Gali Finałowej, która odbędzie się w między 22 maja 2020r. Przewiduje się następujące nagrody: Grand Prix (laureat zostanie wyłoniony ze wszystkich kategorii konkursowych), I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach. Zdjęcia, nadesłane przez uczestników, zostaną zaprezentowane na wystawie

http://www.okfs.pl/
————————————————————————————
XI International Photography Contest Sant Just Desvern 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 5.04.2020

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe, jury oceni nadesłane prace w następujacych kategoriach: „temat dowolny”, „fotografia barwna, cz-b”, oraz „podróże”. Opłata za udział w konkursie wynosi: 25 euro. Dla autorów najlepszych prac przewidziano medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz wyróżnienia i dyplomy.

Terminarz:
obrady jury: 19.04.2020
werdykt jury: 3.05.2020
wystawa: 10-30.11.2020
zwrot prac: 30.06.2020

adres: Agrupacio Fotografica Sant Justantonio Vigo Vallerona, 54 4° 1a08950 Esplugues De Llobregat, Hiszpania. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: concursos@afsantjust.com, strona organizatora konkursu: http://www.concurs.afsantjust.com
————————————————————————————
6th Swedish International Small Print Exhibition 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 6.04.2020

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy fotografujący. Będą przyjmowane powiększenia (odbitki) cz-b, barwne w następujących kategoriach: temat dowolny (cz-b), temat dowolny (kolor). Opłata za udział w konkursie wynosi 19 euro.

Terminarz:
obrady jury: 18.04.2020
werdykt jury: 25.04.2020
wystawa: 22-29.08.2020
zwrot prac: 21.06.2020

adres: Malmo International Photo Society, Nils-Erik Jerlemar Langhallagatan 17SE-212 30 Malmo, Szwecja. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: nejerlemar@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.swipa.dinstudio.se
————————————————————————————
Indonesia Photo Circuit 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 6.04.2020

Konkurs składa się z kilku salonów: LFCN 2020, 2020 HISFA oraz PAF 2020. Będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: kolor (temat dowolny), zdjęcia monochromatyczne (temat dowolny), temat „człowiek”. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 euro.

Terminarz:
obrady jury: 19.04.2020
werdykt jury: 26.04.2020
wystawa: 13-20.06.2020
zwrot prac: 9.06.2020

adres: Federation of Photographic Societies of Indonesia, Harjanto Sumawan Hyarta Residence Blok B.2 Jl. Palagan Tentara Pelajar km.6, Ngaglik, Sleman 55581 Yogyakarta, Indonezja. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: info@indonesiapc.com, strona organizatora konkursu: http://www.indonesiapc.com
————————————————————————————
Athens Photo Festival 2020

data nadsyłania: 7.04.2020

Athens Photo Festival to wiodący międzynarodowy festiwal kultury wizualnej w Europie. Nieustannie się zmienia, a jego długoletnie zaangażowanie w promowanie różnorodności, integracji, kreatywności i krytycznego myślenia o współczesności ma na celu podważenie granic i doświadczeń tradycyjnej fotografii.

Organizatorzy zapraszają więc wszystkie osoby interesujące się fotografią do nadsyłania swoich prac w ramach otwartego naboru. Przedsięwzięcie ma charakter konkursu i nie zakłada żadnych ograniczeń formalnych. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich osób, można zgłaszać całe projekty (skończone lub będących na ukończeniu). Ilość prac w jednym zgłoszeniu nie może przekraczać 15 sztuk, fotografie muszą spełniać określone wymagania techniczne: format JPG (kompresja poziom 12), 72dpi, długość do 1500 pikseli. Pliki w swojej nazwie muszą zawierać nazwisko fotografa i kolejny numer. Całość nie może przekraczać 25 MB. Wybrane prace będą wystawiane od 10 czerwca do 26 lipca 2020 r. w Muzeum Benaki (Pireos 138), jednym z najbardziej prestiżowych muzeów w Grecji. Jest też kategoria fotoksiążka, co jest ukłonem w stronę rosnącego jej znaczenia we współczesnej kulturze wizualnej. Athens Photo Festival po raz kolejny zaprezentuje wystawę poświęconą Photobookom oraz zaprosi artystów i wydawców z całego świata.

adres: Benaki Museum, Pireos 138, Grecja. Dodatkow informacje można uzyskać pisząc na adres: contact@photofestival.gr
————————————————————————————
II G.O.F.AP Trophy, city of Ascoli Piceno (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.04.2020

Będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia cyfrowe w dwóch kategoriach: zdjęcia monochromatyczne (temat dowolny), kolor (temat dowolny). Opłata za udział w konkursie wynosi 15 euro.

Terminarz:
obrady jury: 3.05.2020
werdykt jury: 14.05.2020
wystawa: 24-24.05.2020
zwrot prac: 30.05.2020

adres: G.O.F.AP – Gruppo Operativo Fotografico Ascoli Piceno, Ivano Antinossi Viale Luigi Luciani 263100 Ascoli Piceno, Włochy. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: presidente@gofap.it, strona organizatora konkursu: http://www.gofap.it
————————————————————————————
Marumi Photo Contest „Animal / Wildlife” – siódma edycja

data nadsyłania: 20.04.2020

Celem konkursu jest pokazanie kreatywnego wykorzystania filtrów fotograficznych, prace są przyjmowane poprzez stronę https://photo.marumi-filter.co.jp. Tematem głównym są „dzikie zwierzęta”, konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny. Laureaci otrzymają produkty z oferty firmy, do zdobycia jest Marumi Creation Vari.ND2.5-ND500 + MC / Close-Up Set (+ 1, + 2, + 4), Marumi MC / zestaw (+ 1, + 2, + 4) + ochrona obiektywu EXUS, Marumi MC / zestaw (+ 1, + 2, + 4)

Każdy uczestnik może zgłosić tylko zdjęcia w formie cyfrowej, powiększenia (odbitki) i diapozytywy nie są akceptowane. Fotografie muszą spełniać pewne warunki techniczne (format jpg, 300 dpi, sRGB, min. 8 mln. pikeli, wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 10 MB). Należy pamiętać, że nie można dokonywać przeróbek obrazu, dopuszczalna jest nieznaczna korekta (zmiana wielkości, kontrastu, nasycenia). Osoby nominowane do nagrody zostaną poproszone o przysłanie plików lepszej jakości.
————————————————————————————
TIFF Open 2020

data nadsyłania: 20.04.2020

TIFF Open to otwarty konkurs międzynarodowego festiwalu fotografii TIFF Festival dedykowany twórcom wykorzystującym medium fotografii. Jest adresowany do studentów i absolwentów szkół artystycznych, amatorów i freelancerów. Może to być więc zarówno młody, rozpoczynający swoją karierę twórca, jak i osoba, która ma na swoim koncie dokonania na polskiej i światowej scenie fotografii. Jak co roku organizatorzy poszukują nieszablonowego, autorskiego spojrzenia, świeżych i oryginalnych pomysłów na projekty fotograficzne. Konkurs nie posiada narzuconego tematu, jednak mile widziane są projekty i cykle, które nawiązują do tegorocznego hasła Festiwalu, „Procesy”. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 cykle, prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie http://tiff.wroc.pl.

Spośród zgłoszeń zostanie wybranych trzech laureatów, którym zostanie udzielone profesjonalne wsparcia merytoryczne i promocyjne. Nagrodzone prace i cykle zostaną zaprezentowane na tegorocznej edycji TIFF Festival 2020, która odbędzie się we wrześniu 2020 r. Dodatkowo jury wybierze do 12 projektów, które zostaną pokazane w formie slideshowu podczas Festiwalu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: open@tiff.wroc.pl
————————————————————————————
XXXIX Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski”.

data nadsyłania: 20.04.2020

Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich fotografujących miłośników gór. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 2500 zł, III miejsce – 1000 zł.

Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24 x 30 cm. Do powiększenia należy dołączyć wglądówki do celów poligraficznych (mogą być w formie elektronicznej). Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie godło autora oraz numer zgodny z zapisanym w karcie zgłoszenia (w przypadku zestawu – łamany przez numer zdjęcia w zestawie) a także rok wykonania zdjęcia oraz jego tytuł. Do nadesłanych prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie. Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić opłatę w wysokości 35 zł na konto MOK nr 76 1240 1574 1111 0000 0790 6732 i kopię dowodu wpłaty dołączyć do karty zgłoszenia.

Terminarz:
obrady jury: 15.05.2020
werdykt jury: 26.06.2020
wystawa: 26-31.08.2020
zwrot prac: 8.10.2020

adres: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: stanislaw_krzak@mok.nowytarg.pl
————————————————————————————
Fotogram Salon 2020, 5th International Triennial of Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 22.04.2020

Będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: kolor (temat dowolny), zdjęcia monochromatyczne (temat dowolny), podróże, sport, portet. Opłata za udział w konkursie wynosi 22 euro.

Terminarz:
obrady jury: 4.05.2020
werdykt jury: 18.05.2020
wystawa: 19-19.06.2020
zwrot prac: 20.07.2020

adres: „Goran Malic Pr.”, Belgrad, Serbia, Goran MalicLjuba Vuckovica 27, apt. 34 11010 Belgrad, Serbia. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: fotogram.artstudio@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.fotogram.in.rs
————————————————————————————
The 50th HKCC International Salon Of Pictorial Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 23.04.2020

Będą przyjmowane zdjęcia cyfrowe i powiększenia (odbitki) w kilku kategoriach: kolor (temat dowolny), zdjęcia monochromatyczne (temat dowolny), natura. Opłata za udział w konkursie wynosi 18 USD.

Terminarz:
obrady jury: 3.05.2020
werdykt jury: 10.05.2020
wystawa: 27-30.06.2020
zwrot prac: 16.07.2020

adres: Hong Kong Camera Club Limited, HO Woon-hing G.P.O. BOX No. 10657 Central, Hong Kong. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: hkccsalon@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.hongkongcameraclub.com
————————————————————————————
Arbella 10th International Photography Competition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 26.04.2020

Będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: „Makaron – pasja”, (kolor), „Święta i festiwale” (kolor lub cz-b), temat dowolny.

Terminarz:
obrady jury: 3.05.2020
werdykt jury: 7.05.2020
wystawa: 30-20.08.2020
zwrot prac: 7.06.2020

adres: Arbella Makama Durum Gida Sanayi ve Ticaret A.S.Aylin Razaki, Yenimahalle Cumhuriyet Bulvari 73.4 Kazanli 33281 Mersin, Turcja. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: durum@durum.com.tr, strona organizatora konkursu: http://www.arbella.tv
————————————————————————————
IV konkurs fotograficzny „Między niebem a ziemią – fotografia inna niż wszystkie”

data nadsyłania: 27.04.2020

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze” przy współudziale Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie. Ma charakter otwarty i odbywa się pod hasłem „Między niebem a ziemią – fotografia inna niż wszystkie”. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę (format JPEG, zalecana rozdzielczość minimum 2300 pikseli na krótszym boku, wielkość pliku minimum 5 MB). 10. Fotografię konkursową wraz z podpisaną kartą zgłoszenia (skan) należy doręczyć na adres e-mailowy zakorzenieniwkulturze@gmail.com z dopiskiem w tytule: IV ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „Między niebem, a ziemią – fotografia inna niż wszystkie”.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe (kategoria do 18 lat), oraz bony o wartości 1000, 500 i 300 złotych (dorośli). Wernisaż i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2020 r. o godz. 14.00.

adres: Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze”, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
————————————————————————————
SIP International Salon 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 28.04.2020

Będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: zdjęcia monochromatyczne (temat dowolny), kolor (temat dowolny), natura, podróże. Opłata za udział w konkursie wynosi 12-30 USD.

Terminarz:
obrady jury: 11.05.2020
werdykt jury: 26.05.2020
wystawa: 13-14.06.2020
zwrot prac: 10.07.2020

adres: Digifremz, Dipanjan Chatterjee 138, Raja Rajendralal Mitra Road.700010 Kalkuta, Indie. Dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: salonindiaphoto@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.www.salonindiaphoto.com
————————————————————————————
Nikon Small World 2020 Photomicrography and Video Competition

data nadsyłania: 30.04.2020

więcej: www.polfoto.wordpress.com/2020/02/15/nikon-small-world-2020-photomicrography-and-video-competition/
————————————————————————————
Międzynarodowy Konkurs Astrofotograficzny AstroCamera 2020

data nadsyłania: 30.04.2020

Organizatorem konkursu jest Centrum Hewelianum. W tegorocznej edycji konkursu wyznaczone zostały trzy kategorie: Obiekty Głębokiego Nieba (zdjęcia: mgławic, gromad gwiazd, galaktyk i innych tego typu obiektów), Obiekty Układu Słonecznego (zdjęcia: planet, Słońca, Księżyca, komet, tranzyty, zaćmienia obiektów astronomicznych, itp.), Astrokrajobraz (zdjęcia: przedstawiające obiekty astronomiczne na tle ziemskiego krajobrazu).

Uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż pięć zdjęć, we wszystkich trzech kategoriach łącznie. Preferowana wielkość pliku (.jpg lub .tiff) na etapie nadsyłania prac to maksymalnie 50 Mb. Prace powinny być pozbawione podpisów, opisówi znaków wodnych. Po rozstrzygnięciu konkursu jego laureaci zostaną poproszeni o przesłanie stosownych danych do zeznania podatkowego, oraz plików .jpg lub .tiff o minimalnej rozdzielczości 3000 x 4500 pikseli (przy 300 dpi), zapisanych w formie pliku elektronicznego na płycie CD. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres astrocamera2020@hevelianum.pl, ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2020 roku.

Po rozstrzygnięciu konkursu jego laureaci zostaną poproszeni o przesłanie stosownych danych do umowy, o której mowa w pkt. 6.3 oraz plików .jpg lub .tiff o minimalnej rozdzielczości 3000 x 4500 px przy założeniu 300 dpi, zapisanych w formie pliku elektronicznego na płycie CD. Powyższa minimalna rozdzielczość nie jest obligatoryjna w przypadku kategorii „Obiekty Układu Słonecznego”.

Jury przyzna następujące nagrody pieniężne: Kategoria I: 1 miejsce – 1500 zł, 2 miejsce – 1000 zł, 3 miejsce – 500 zł, Kategoria II: 1 miejsce – 900 zł, 2 miejsce – 400 zł, 3 miejsce – 300 zł, Kategoria III: 1 miejsce – 1000 zł, 2 miejsce – 500 zł, 3 miejsce – 300 zł. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja b.r.

adres: Centrum Hewelianum, Gradowa 6, 80-802 Gdańsk. Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu w imieniu Organizatora jest Magdalena Maszewska, tel.: 58 300 08 42 w. 50, +48 505 926 194 e-mail: astrocamera2020@hevelianum.pl.
————————————————————————————
Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Takie jest życie, taki jest świat”

data nadsyłania: 30.04.2020

Konkurs jest kontynuacją poprzedniego, trwającego 14 lat, cyklu „Cztery Pory Roku”. Ma on charakter otwarty mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący – profesjonaliści i amatorzy bez ograniczenia wiekowego.

Każdy uczestnik może nadesłać do 10 powiększeń wykonanych dowolną techniką w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm. Zestawy zdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem ich wyraźnego oznaczenia. Każda praca powinna być na odwrocie opisana: tytuł, imię i nazwisko autora, dokładny adres, kontakt. Należy również dodatkowo dołączyć zdjęcia w postaci cyfrowej (pliki JPG, bmp lub tif na płycie CD lub DVD).

Na początku maja organizatorzy powołają jury, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i na wystawę, oraz o przyznaniu nagród i wyróżnień pieniężnych. Pula nagród wynosi 3000 zł, o dokładnym terminie wystawy autorzy zostaną poinformowani.

adres: Karliński Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 1, 78-230 Karlino. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: kokkarlino@op.pl, kokkarlino.foto@gmail.com
————————————————————————————
Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej – „Dziecko” (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.04.2020

Tematem konkursu jest dziecko i jego świat ukazany przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej. Żadne ze zdjęć nie może naruszać godności dziecka i jego prawa do prywatności. Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz rozdanie nagród odbędzie się 1 czerwca 2020 r. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł, należy ją uiścić przy pomocy formularza za pośrednictwem PayPal albo DotPay (adres dla płatności PayPal: foto@wbp.poznan.pl), lub na konto WBPiCAK: 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł przelewu: “Dziecko”).

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Wszystkie przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej: w formacie JPG długość najdłuższego boku: 2400 pikseli, w profilu RGB. Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie https://www.wbp.poznan.pl/fotografia/konkursy/dziecko/dziecko-child-instrukcja/

adres: WBPiCAK 60-819 Poznań ul. Prusa 3. Bliższych informacji udziela Władysław Nielipiński (foto@wbp.poznan.pl).
————————————————————————————
Międzynarodowy konkurs fotograficzny IPA 2020

data nadsyłania: 30.04.2020

Konkurs jest organizowany przez Komisję Społeczno-Kulturalną Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA (jest to organizacja pozarządowa zrzeszająca 358000 policjantów w 66 krajach). IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy.

Fotografie zostaną ocenione w dwóch kategoriach: temat „dowolny”, oraz „policja w służbie”. Do zdobycia są nagrody w wysokości 400, 300 i 100 euro, werdykt jury zostanie ogłoszony 21 lipca 2020 r. Pokaz najlepszych prac odbędzie się podczas Światowego Kongresu IPA w Hiszpanii. Każdy może zgłosić do 5 zdjęć, prace wraz z oficjalnym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kikis03@cytanet.com.cy. Wielkość maila nie może być większa niż 10 MB.

adres: IPA, PO Box 390, Knickerbocker Station, Nowy Jork, USA.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.