Konkursy 04/2018

Fotoforum Award Menschen 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace w kilku kategoriach: życie codzienne, odpoczynek, portret, sport i ruch. Każdy uczestnik może nadesłać zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Opłata wstępna wynosi 20 euro, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 19 października 2018 roku.

adres: Fotoforum, Martin Breutman Ludwig-Wolker-Strasse 37D-48157 Münster, Niemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: award@fotoforum.de, strona organizatora konkursu http://www.fotoforum-award.de
————————————————————————————
Cheltenham International Salon of Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 2.04.2018

Konkurs ma charakter, można zgłaszać zdjęcia tylko poprzez stronę http://www.cheltenhamcameraclub.co.uk. Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „fotografia podróżnicza”, „kreacja”. W każdej kategorii można zgłosić tylko 4 prace, muszą one spełniać nast. warunki techniczne: format JPEG, rozdzielczość maksymalna 1400 x 1050 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Pojedyńczy plik nie może przekraczać 5 MB. Opłata za udział w konkursie wynosi 32 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP, PSA i RPS oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 6 września 2018 roku.

adres: Cheltenham Camera Club, Brian Swinyard, Wielka Brytania. Strona organizatora konkursu: http://www.cheltenhamcameraclub.co.uk. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: salon@cheltenhamcameraclub.co.uk
————————————————————————————
3rd Lion City International Salon 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 3.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b), zdjęcia podróżnicze, natura, życie. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP. Opłata wstępna wynosi 25 USD. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 9 czerwca 2018 roku.

adres: The Photographic Society of Singapore, Goh Kok Leong Jack 30 Selegie Road, Selegie Arts Centre1 88351-Singapore. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: chairman@lcis.sg, strona organizatora: http://www.lcis.sg
————————————————————————————
Kuopio Photo International (konkurs pod patronatem FIAP, PSA)

data nadsyłania: 8.04.2018

Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe, opłata wstępna wynosi 30 euro. Można ją uiścić poprzez Paypal. Zdjęcia można nadsyłać poprzez stronę http://www.kuopiophotointernational.com/participate, zostana one ocenione w 3 kategoriach: Open/Fine-Art (temat „dowolny” – PID-C), B. Portrait (PID-C), C Humour (PID-C). Prace muszą spełniać pewne warunki techniczne: przestrzeń barw: sRGB, maksymalna rozdzielczość 1920×1080 pikseli, pliki nie mogą przekraczać 2 MB. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 11 czerwca 2018 roku.

adres: Kuopio Cameraclub, Mussalo Petteri, Finlandia. Strona organizatora konkursu: http://www.kuopiophotointernational.com. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: KuopioPhotoInternational@gmail.com
————————————————————————————
IX Concurs Internacional Sant Just (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 8.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe, jury oceni nadesłane prace w następujacych kategoriach: „temat dowolny”, „fotografia barwna, cz-b”, oraz natura. Opłata za udział w konkursie wynosi: 25 euro. Dla autorów najlepszych prac przewidziano medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz wyróżnienia i dyplomy. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 1 czerwca 2018 roku.

adres: Agrupació Fotografica Sant Just, Antonio Vigo, Hiszpania. Strona organizatora konkursu: concurs.afsantjust.com. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: concursos@afsantjust.com
————————————————————————————
Sydney Harbour International (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Należy zgłosić zdjęcia w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „kreacja”, „dzika przyroda”. W każdej kategorii można nadesłać maksymalnie do 4 pojedyncze prace w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 11 czerwca 2018 roku.

adres: Photographic Exhibitions of Australia, Mr Len D.Brown, PO Box 226, Springwood NSW 2777, Australia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: director@sydney-harbour-international.org.au, strona organizatora konkursu: http://www.sydney-harbour-international.org.au
————————————————————————————
Lofoten Exhibition of Photographic Art 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.04.2018

Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace, każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 pojedynczych zdjęć w formie cyfrowej. Zdjęcia zostaną ocenione w 2 kategoriach: „kolor”, „cz-b”, do zdobycia jest tytuł „Best international author” oraz „Best norwegian author”. Nie będą przyjmowane prace na płytach CD, DVD itp. Należy je wgrać poprzez stronę Lofotenexhibition.no. Muszą one spełniać określone warunki techniczne: minimalna wielkość jednego z boków – 1920 pikseli, rozdzielczość 300 dpi. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 USD. Laureaci otrzymają m.in. medale i wyróżnienia FIAP, UPI, oraz Norsk Selskap For Fotografi. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 16 maja 2018 roku.

adres: Bodoe Photoclub, Olav Inge Altheim P.B. 1332N-8001 Bodoe, Norwegia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: chairman@arcticexhibition.no. Strona organizatora konkursu: http://www.lofotenexhibition.no
————————————————————————————
95th Scottish Salon of Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.04.2018

Organizatorzy ustanowili następujące kategorie: A. Powiększenia cz-b, B. Powiększenia barwne, C. Natura. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac. Format powiększeń: do 40 x 50 cm. Każde powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, numerem kolejnym w karcie zgłoszenia, oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora i jego adres. Opłata za udział w konkursie wynosi maksymalnie 34 euro. Otwarcie wystawy odbędzie się 2 czerwca 2018 roku.

adres: Scottish Photographic Federation, Mrs Libby Smith, 34, Braemar Crescent, ML8 4BH Carluke, Szkocja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:libby.neilsmith@btinternet.com. Strona organizatora konkursu: http://www.scottish-photographic-salon.org
————————————————————————————
Arbella’s 8th International Photography Competition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.04.2018

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery zdjęcia w kilku kategoriach: temat „dowolny”, „zdrowe życie „, „gry dla dzieci od przeszłości do przyszłości”. Każde zdjęcie powinno być opisane i zawierać dane autora, kategorię i tytuł zdjęcia. Organizatorzy nie przewidzieli opłaty za udział w konkursie. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 30 maja 2018 roku.

adres: Arbella Makarna Durum G da Sanayi ve Ticaret A.S., Mr Aylin Razaki, Yenimahalle Cumhuryet Bulvari 73.4, TR-33281 Kazanli – Mersin, Turcja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: durum@durum.com.tr, strona organizatora konkursu: http://www.arbella.tv
————————————————————————————
Europa 2018, XVII International Salon of Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 17.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty, można zgłaszać tylko prace w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Zdjęcia zostaną ocenione w 5 kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „krajobraz”, „kreacja”. Opłata za udział w konkursie wynosi 25 euro, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 1 maja 2018 roku.

adres: Club Natacio Reus Ploms, J.M. Casanoves-Dolcet C. Roger de Belfort, 43-443202 REUS Tarragona, Hiszpania. Dodatkowe informacje są udzielane mailowo: europa@fotoartreus.cat, strona organizatora: http://www.fotoartreus.cat
————————————————————————————
XI Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej – „Dziecko” (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.04.2018

Tematem konkursu jest dziecko i jego świat ukazany przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej. Żadne ze zdjęć nie może naruszać godności dziecka i jego prawa do prywatności. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących.Technika prac dowolna, każdy uczestnik może przedstawić do konkursu także zestawy. Zdjęcia cyfrowe należy przesłać w plikach (format JPG 72 DPI); nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora i numer kolejny zdjęcia (np.: kowalski1, kowalski2 itp) wraz z kartą zgłoszenia (w nazwie pliku z kartą zgłoszenia powinno być tylko nazwisko autora). Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 2 czerwca 2018 roku.

adres: WBPiCAK 60-819 Poznań ul. Prusa 3. Bliższych informacji udziela Władysław Nielipiński (foto@wbp.poznan.pl). Strona organizatora konkursu: http://www.wbp.poznan.pl
————————————————————————————
Nikon Small World 2018

data nadsyłania: 30.04.2018

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach: foto i wideo, zdjęcia mogą być wykonane dowolnym mikroskopem, a także aparatem cyfrowym, lub analogowym a następnie zeskanowane. Jury oceni prace biorąc pod uwagę ich oryginalność, zawartość informacyjną, poziom techniczny, oraz efekt wizualny. Fotografie można zgłaszać poprzez stronę http://www.microscopyu.com/smallworld/registration/entrypage1.aspx. Wielkość pliku nie może przekraczać 100MB (min. 3MB), zdjęcia będą przyjmowane w formacie .jpeg, .tiff, .pict lub .psd. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym.

Zdobywcy czołowych nagród i osoby wyróżnione otrzymają sprzęt Nikona: I miejsce 3000 USD, drugie – 2000 USD, trzecie – 1000 USD, czwarte – 800 USD, piąte – 600 USD, szóste – 400 USD, a od siódmego do dziesiątego po 250 dolarów.

http://www.microscopyu.com

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s