Konkursy 07/2019

XXV Międzynarodowy Konkurs Fotografii ZESTAW 2019

data nadsyłania: 1.07.2019

Organizatorami konkursu są Świdnicki Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Można zgłaszać fotogramy w dwóch kategoriach tematycznych: fotografia reportażowa i fotografia poszukująca. Należy zgłaszać wyłącznie cykle prac, pojedyncze fotografie nie będą brane pod uwagę. Będą oceniane tylko powiększenia (odbitki), format całego zestawu prac nie może być większy niż 70 x 100 cm. Każdy fotogram musi być opisany, należy podać dane autora, tytuł działu, numer kolejny zestawu zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia, tytuł zestawu oraz kolejność prac w zestawie. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.

Zdobywca Grand Prix otrzyma medal i 5 tysięcy złotych, będzie też mógł swoje prace pokazać na indywidualnej wystawie w przyszłym roku. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 1500 i 1000 zł.

Terminarz:
obrady jury: 15.08.2019
werdykt juty: 25.08.2019
wystawa: wrzesień-październik 2019
zwrot prac: 31.01.2020

adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska18 ,58-100 Świdnica (z dopiskiem: ZESTAW 2019). Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu 74/8515657, 74/852 29 78
————————————————————————————
Jewels Circuit 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.07.2019

Konkurs składa się z kilku salonów: Gran Prix Diamanti 2019, Gran Prix Rubini, Gran Prix Smeraldi, oraz Gran Prix Zaffiri. Ma charkter otwarty i składa się z kilku salonów. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny-kolor, temat dowolny-cz-b, repoortaż, krajobraz. Opłata wstępna wynosi 40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 7.07.2019
werdykt jury: 15.07.2019
wystawa: 14-14.09.2019
zwrot prac: 14.10.2019

adres: Photo Contest Club, Silvano Monchi Via della Vetreria 7350063 Figline e Incisa Valdarno, Włochy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@photocontestclub.org, strona organizatora konkursu: http://www.photocontestclub.org
————————————————————————————
2nd Zhuhai International Exhibition Of Photography 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.07.2019

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Można nadsyłać zdjęcia cyfrowe, organizatorzy przyjmują prace w kilku kategoriach: „temat dowolny”, „temat dowolny-cz-b”, „fotografia podróżnicza”, „ocean”. Opłata za udział w konkursie wynosi 5 USD.

Terminarz:
obrady jury: 7.07.2019
werdykt jury: 12.07.2019
wystawa: 12-20.08.2019
zwrot prac: 12.09.2019

adres: China Photo Network Online, Weilu Chen. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: zhuhai@cphoto.net, strona organizatora konkursu: http://www.cphoto.net
————————————————————————————
47th PSNY International Salon Of Photography 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 3.07.2019

Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w następujących kategoriach: fotografia czarno-biała, barwna, podróże, reportaż, natura. Opłata wstępna wynosi 10-34 USD.

Terminarz:
obrady jury: 14.07.2019
werdykt jury: 13.08.2019
wystawa: 21-22.09.2019
zwrot prac: 29.09.2019

adres: The Photographic Society of New York, Rick Mei 1672 71st Street11204 BROOKLYN, USA. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: salon.psny@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.psnyusa.org
————————————————————————————
Wystaw się w Krośnie! Fotograficzny konkurs grantowy

data nadsyłania: 5.07.2019

Konkurs odbywa się ramach Festiwalu Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy (5-7 września). W tym roku organizatorzy chcą zwrócić jeszcze większą uwagę na motto, pochodzące od sentencji patrona Festiwalu , dlatego tematyka nadesłanych projektów powinna bezpośrednio lub pośrednio odwoływać się do słów Stanisława Moniuszki, które brzmią: Ja nic nowego nie tworzę, wędruję…

Organizatorzy zapraszają wszystkich pasjonatów fotografii (amatorów i profesjonalistów), można zdobyć wsparcie finansowe realizowanego projektu. Propozycja wystawy fotograficznej (do 10 zdjęć) będzie przyjmowana droga mailową (teatr.s.tr.a.c.h@gmail.com). Należy załączyć próbki zdjęć. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wyłonione 3 zwycięskie projekty, gdzie każdy z nich otrzyma grant w wysokości 1000 zł. Dodatkowo, wszystkie wybrane wystawy będą zaprezentowane na wernisażach 7 września 2019 w Krośnie, w ramach 12. edycji imprezy Nocne Teatralia Strachy. Ponadto, autorzy wyłonionych w konkursie projektów mogą liczyć na wyżywienie i nocleg w czasie trwania festiwalu, zaś prace twórców pozostaną dostępne dla zwiedzających przez około miesiąc.

adres: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 (z dopiskiem: Nocne Teatralia Strachy – Fotografia).
————————————————————————————
The 60th International Salon of Pictorial Photography 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 5.07.2019

Konkurs ma charakter otwarty i przebiega w następujących kategoriach: temat fotografia czarno-biała, barwna, natura, oraz zdjęcia podróżnicze. Można zgłaszać cz-b i barwne powiększenia, oraz zdjęcia cyfrowe. Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe. Fotogramy nie powinny być też podklejone, oprawione itp. Każdy powinien być opatrzony na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres. Ilość prac w każdej kategorii nie może przekraczać 4 sztuk, Zdjęcia cyfrowe należy odpowiednio nazwać i przesłać w plikach nagranych na płytę CD.

Terminarz:
obrady jury: 21.07.2019
werdykt jury: 31.07.2019
wystawa: 24-24.01.2019
zwrot prac: 24.01.2019

adres: Philip Yau Block E, 16.Floor, Majestic Apartments, 301-315 King’s Road, North Point, Hong Kong. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: cpahkphoto@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.cpahk.net
————————————————————————————
Vintage Grand Prix 2019

data nadsyłania: 10.07.2019

Organizatorem konkursu jest Fundacja Farbiarnia z siedzibą w Bydgoszczy, towarzyszy on V Festiwalowi Miłośników Fotografii Analogowej „Vintage Photo Festival”. Można zgłaszać zdjęcia wykonane metodą analogową tj. powiększenia z negatywu, diapozytywu, a także uzyskane w technikach szlachetnych m.in. dagerotypii, mokrej płycie kolodionowej, kalotypii, cyjanotypii, anthotypii, platynotypii, palladotypii. Będą też przyjmowane prace z aparatów otworkowych ale także wykonane na materiałach natychmiastowych. Można nadsyłać jedynie cykle (zestawy) składające się od siedmiu do dwunastu zdjęć.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne w kwocie 2500, 1500 i 1000 złotych oraz możliwość wystawy prac podczas festiwalu. Udział w konkursie jest odpłatny i wynosi 40 złotych. Fotografie będą przyjmowane pocztą elektroniczną adres: konkurs@vintagephotofestival.com. Zgłoszenie powinno zawierać autorski projekt w postaci cyfrowej w formacie JPG/TIFF o łącznej wadze nie przekraczającej 5 MB. Wszystkie pliki winny być opisane według schematu: „nazwisko_imie_1.jpg”. Do zdjęć należy załączyć opis projektu (w opisie należy zawrzeć informację o technice w której zostały wykonane zdjęcia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej na konto 96 1750 0012 0000 0000 2336 4123, adres PayPal organizatora: fundacja@farbiarnia.org.

adres: Fundacja Farbiarnia, ul. Pomorska 68a/6 85-051 Bydgoszcz, tel. 508 732 871, e-mail: konkurs@vintagephotofestival.com
————————————————————————————
Konkurs fotografii kreatywnej „Czy Orzeł wylądował”

data nadsyłania: 12.07.2019

więcej: https://polfoto.wordpress.com/2019/06/20/czy-orzel-wyladowal-konkurs-leica/
————————————————————————————
Shadow Hunter Circuit (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 12.07.2019

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim wynosi 45 euro. Zdjęcia zostaną ocenione w kilku kategoriach: fotografia czarno-biała, barwna, zdjęcia podróżnicze, oraz „shadow hunter” W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby nie związane profesjonalnie z fotografią, każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
obrady jury: 30.07.2019
werdykt jury: 10.08.2019
wystawa: 30-15.09.2019
zwrot prac: 10.09.2019

adres: Kragujevac Photo Club, Zoran Djordjevic, TC Sumadija, lokal 14, Foto-klub Kragujevac, M. Pavlovica 9, 1300 Kragujevac, Serbia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: shadowhunter@lumiere.at, strona organizatora konkursu: shadowhunter.lumiere.at.
————————————————————————————
South Devon Salon (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 14.07.2019

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe w następujących kategoriach: fotografia czarno-biała, barwna, natura, kreacja.

Terminarz:
obrady jury: 28.07.2019
werdykt jury: 7.08.2019
wystawa: 3-10.09.2019
zwrot prac: 5.10.2019

adres: Newton Abbot Photographic ClubTrevor Ashford 16 Caunters Close,IpplepenNewton Abbot, Wielka Brytania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: naphotoclub@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.newtonabbot-photoclub.org.uk
————————————————————————————
70th Midland Salon (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 14.07.2019

Na konkurs należy zgłosić cz-b lub barwne powiększenia oraz zdjęcia cyfrowe. Prace zostaną ocenione w kilku kategoriach m.in. „temat dowolny”, „natura”, „kreacja”. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
obrady jury: 21.07.2019
werdykt jury: 26.07.2019
wystawa: 24-31.08.2019
zwrot prac: 13.09.2019

adres: Midland Counties Photographic Federation, Judith Parry25 Wentworth Park Avenue Harborne Birmingham B17 9QU, Wielka Brytania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: chairman@midland-salon.com, strona organizatora konkursu: http://www.midland-salon.com
————————————————————————————
Shadow Magic – 2nd International Salon 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 14.07.2019

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane pliki cyfrowe w kilku kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „fotografia podróżnicza”. W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Laureaci otrzymają medale FIP (Federation of India Photography) i FIAP (złoty, srebrny, brązowy). Opłata za udział w konkursie wynosi 20-35 USD.

Terminarz:
obrady jury: 28.07.2019
werdykt jury: 11.08.2019
wystawa: 1-02.10.2019
zwrot prac: 1.10.2019

adres: Chandebaria Sun’s Shadow Society, Surajit Nayak, flat No G1, Sav Apartment, Chandiberia, Nr-Power House, Chandiberia, Opposite- Chitrakut Dham,700 102 Kalkuta, Indie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: csssociety2017@gmail.com, strona organizatora konkursu: csssocietv.com.
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Pokaż się”

data nadsyłania: 15.07.2019

Organizatorem konkursu jest Fundacja 2.8. z siedzibą w Opolu, odbywa się w ramach 9. Festiwalu Fotografii. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest „Czas utrwalony”.Można zgłaszać projekty gotowe, bądź na ukończeniu, prace należy wysyłać wraz z wypełnionym formularzem na adres mailowy: kontakt@dwaosiem.pl.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1500 zł. Wernisaż jednego wyróżnionego projektu odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu podczas otwarcia 9. Opolskiego Festiwalu Fotografii, 4 października 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu oraz opublikowanie wyników nastąpi na stronie http://www.offoto.pl do końca lipca.

http://www.offoto.pl
————————————————————————————
XI Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Kreatywne Zabrze”

data nadsyłania: 15.07.2019

Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty, jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu. Konkurs odbywa się pod hasłem „Black & White”, w dwóch kategoriach „Miasto Zabrze” obejmującej fotografie związane z Miastem Zabrze i drugiej „Open” – w której można zgłaszać fotografie o tematyce związanej z miastami Polski i świata. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 11 września 2019, o godz. 17.00 w Galeria MOK.

Będą przyjmowane powiększenia (odbitki) w formacie 21x30cm oraz ich wersje cyfrowe. Każdy z uczestników może zgłosić 3 prace, powinny one zostać na odwrocie opisane wg schematu: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail. Należy tez podać dane dodatkowe: parametry techniczne, własne uwagi, informacje na temat miejsca i terminu wykonania. Pliki na płycie powinny zostać podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy. Dłuższy bok zdjęcia cyfrowego powinien mieć minimum 2500 pikseli, do prac powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy.

adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, Zabrze (z dopiskiem – „Kreatywne Zabrze 2019”). Dodatkowe informacje: kontakt@mok.art.pl
————————————————————————————
International Salon New York (ISNY) 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.07.2019

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane pliki cyfrowe kilku kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”. W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Fotografie trzeba odpowiednio przygotować, wielkość dłuższego boku nie może być większa niż 1024 pikseli (profil sRGB lub AdobeRGB, wielkość pliku nie może przekraczać 1 MB). Opłata za udział w konkursie wynosi: 25 USD.

Terminarz:
obrady jury: 21.07.2019
werdykt jury: 3.08.2019
wystawa: 31-03.09.2019
zwrot prac: 3.09.2019

adres: New York Photo Association, Mohammad Ali Salim, 32-18 102nd Street East Elmhurst11369 New York, USA. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: newyorkphotoassociation@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.nyphotoassociation.org.
————————————————————————————
XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2019

data nadsyłania: 19.07.2019

Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Konkurs organizowany jest pod patronatem artystycznym ZPAF i adresowany jest do wszystkich fotografujących bez ograniczeń wiekowych. Tematem konkursu jest przedstawienie życia dziecka we współczesnym świecie. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 2 zdjęcia lub 1 zestaw Prace oraz karty zgłoszeniowe należy wysłać na adres: mkf@pacanow.eu.

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 2500 zł, II miejsce – 1500 zł, III miejsce – 1000 zł. Wręczenie nagród nastąpi 15 września. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 zł, płatna przelewem na konto: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, nazwa banku: NBS Solec Zdrój O/Pacanów, nr konta: 94 8517 0007 0040 0400 3001 0004

adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów.
————————————————————————————
IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Jarosławski kuferek” – 2019”

data nadsyłania: 19.07.2019

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, tematem konkursu jest kufer, skrzynia podróżna, walizka ( z ich różnorodnym przeznaczeniem, dawniej i dzisiaj) ukazany przy pełnej dowolności interpretacyjnej. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł, jej wręczenie nastąpi 22.08.2019r. podczas Jarmarku Jarosławskiego . Wernisaż wystawy pokonkursowej zaplanowany jest w MOK Jarosław 2 sierpnia.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do trzech powiększeń („odbitek”) w formacie 30×40 lub 30×45 cm wraz z nośnikiem z zapisem cyfrowym. Opłata wstępna jest wynosi: 10 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto: PBS PL 56 8642 1155 2015 1506 5519 0001.

adres: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Pl. A. Mickiewicza 6. Dodatkowe informacje: · Krzysztof Peszko – krzysztofp@mok-jar.pl , tel 16 300 00 25.
————————————————————————————
PABEL International Small Print & Digital Salon – 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 25.07.2019

Konkurs ma charakter otwarty, organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań artystycznych co do nadsyłanych zdjęć. Będą oceniane powiększenia i zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, podróże, natura, reportaż. Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe. Każda nadesłana praca musi zostać opisana (dane autora, adres, tytuł). W każdej kategorii można zgłaszać nie więcej niż 4 zdjęcia.

Terminarz:
obrady jury: 4.08.2019
werdykt jury: 10.08.2019
wystawa: 26-28.10.2019
zwrot prac: 31.10.2019

adres: Photographic Association of Belghoria, Sitaram Kataruka 12, Nritya Gopal Chatterjee Lane 700037 Kalkuta, Indie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: pabelsalon@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.pabel.in
————————————————————————————
Jodhpur International Circuit 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 25.07.2019

Konkurs składa się z kilku salonów: Jodhpur 2019, Ahmadabad 2019, oraz Udaipur 2019. Można zgłaszać zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, podróże, natura, podróże. Opłata za udział w konkursie wynosi 25-35 euro.

Terminarz:
obrady jury: 4.08.2019
werdykt jury: 14.08.2019
wystawa: 19-19.08.2019
zwrot prac: 7.10.2019

adres: Jodhana Photojournalist Society, Ramji Vyas Gulab Bhawan, Near Maniharon ki Haweli, Kabutron ka chowk, Jodhpur 342001 Jodhpur, Indie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: vyasramji@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.salon18.ipsiodhpur.com
————————————————————————————
Konkurs „Wieś nowoczesna – praca, ludzie, technika”

data nadsyłania: 28.07.2019

Konkurs organizowany jest w związku z obchodami 55. rocznicy powstania Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Jego celem jest pokazanie współczesnego, nowoczesnego polskiego rolnictwa, przemian zachodzących na obszarach wiejskich, a szczególnie: zmian w krajobrazie kulturowym, modernizacji pracy rolnika, zmian w jego życiu zawodowym i rodzinnym ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia od rolnictwa tradycyjnego do nowoczesnego.

Zdjęcia zostaną ocenione w następujących kategoriach tematycznych:
„Praca” – przemiany pracy na roli i w gospodarstwie, produkcja roślinna i zwierzęca, przedsiębiorczość.
„Ludzie” – portrety współczesnych członków społeczności wiejskiej, zmiana wizerunku mieszkańców wsi, funkcjonowanie w przestrzeni prywatnej i publicznej na co dzień i od święta, folklor.
„Technika” – maszyny, urządzenia, budownictwo, zmiany w pejzażu kulturowym wsi pod wpływem postępu techniki, modernizacja wsi.

Każdy może nadesłać maksymalnie 10 zdjęć cyfrowych w każdej kategorii tematycznej. Prace muszą spełniać następujące wymagania: rozdzielczoś 300 DPI i wielkość nie mniejsza niż 2000 pikseli na krótszym boku, plik nie może przekraczać 10 MB.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 sierpnia, wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 10.09.2019 r. na stronie internetowej Organizatora http://www.muzeum-szreniawa.pl. W każdej kategorii tematycznej przyznane zostaną po 3 nagrody pieniężne w wysokości:

I Nagroda – 3200,- zł
II Nagroda – 2000,- zł
III Nagroda – 1000,- zł

adres: Muzeum Narodowe Rolnictwa ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, z dopiskiem Fotokonkurs).
————————————————————————————
4th Sonar Bangla International Salon 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 28.07.2019

Będą przyjmowane do oceny powiększenia i zdjęcia cyfrowe. Można zgłosić po 4 prace w następujących kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „zdjęcia podróżnicze”, natura. Opłata za udział w konkursie wynosi od 10 do 16 USD.

Terminarz:
obrady jury: 4.08.2019
werdykt jury: 14.08.2019
wystawa: 31-03.09.2019
zwrot prac: 10.10.2019

adres: Soceity for Aperture of Howrah. Sujoy Debnath21 ‚I’ Road Belgachia, P.O.-Dasnagar P-74.3 Benaras Road,P.O.-Netajigar 711105 Howrah, Indie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: secretary@sonarbangla.net.in, strona organizatora konkursu: http://www.sonarbangla.net.in
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Winorośl z bliska”

data nadsyłania: 31.07.2019

Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne w Jaśle, oraz Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura”. Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane zdjęcia w formacie cyfrowym. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac, każde zgłoszenie powinno zawierać: zdjęcia w formacie cyfrowym, oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Fotografie można przesłać na adres kontakt@muzeumjaslo.pl, lub dostarczyć do organizatora.

Organizator przyzna nagrody za 1, 2, oraz 3 miejsce.

adres: Muzeum Regionalne w Jaśle, ul. Kadyiego 11, 38-200 Jasło.
————————————————————————————
Red Bull Illume 2019

data nadsyłania: 31.07.2019

Red Bull Illume jest jednym z największych konkursów fotograficznych i skupia się wokół zdjęć sportowych i przygodowych. W tym roku partnerem przedsięwzięcia jest firma Sony, SanDisk, COOPH, Skylum , ocena zdjęć zostanie dokonana w kilku kategoriach tematycznych: „Best of Instagram” (przyjmowanie zgłoszeń do 14 czerwca, należy w opisie opublikowanego na Instagramie zdjęcia dodać #rbi19submission oraz oznaczyć na zdjęciu profil @redbullillume), oraz Creative by Skylum, Emerging, Energy, Innovation by Sony, Lifestyle, Masterpiece, Moving Images, Playground, Raw, oraz Wings. Należy pamiętać, że prace muszą zostać wykonane po 31 marca 2016 r.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na stronie http://www.redbullillume.com. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac w każdej kategorii, organizatorzy nie pobierają żadnych opłat. Warto zaznaczyć, że wszystkie zdjęcia muszą spełniać pewne wymagania techniczne (format jpg, min. 8 mln. pikseli, maks. 15 MB). Jury wybierze 55 finałowych prac, spośród których wyłonionych zostanie 11 finalistów poszczególnych kategorii oraz jeden główny zwycięzca. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane podczas specjalnej serii wystaw fotograficznych odbywającej się w wielu miejscach na świecie. Do zdobycia są zestawy Sony A7 III wraz z obiektywem Sony FE 24-105 mm f/4, akcesoria COOPH, karty pamięci Extreme Pro, oprogramowanie Luminar 3, warsztaty fotograficzne.

http://www.redbullillume.com
————————————————————————————
Sunflower – International Photographic Competition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.07.2019

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery zdjęcia cyfrowe w następujących kategoriach: temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), temat „dowolny” (zdjęcia barwne), „natura”, „portret”, temat „życie”. Każde zdjęcie powinno być oznaczone według wzoru. Opłata wstępna wynosi od 20 do 45 euro.

Terminarz:
obrady jury: 11.08.2019
werdykt jury: 25.08.2019
wystawa: 11-13.10.2019
zwrot prac: 10.10.2019

adres: PhotoArt Magazine, Kristina Stejskalova Na Vrsku 271251 68 Sulice – Kamenice, Czechy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: photoart.salon@gmail.com, strona organizatora konkursu: sunflower.photosalon.cz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.