Konkursy 09/2018

XVII Konkurs fotograficzny „Ciekawie o antenach”

data nadsyłania: 28.09.2018

Konkurs organizuje firma Dipol, tematem są anteny, które stanowią fragment naszego krajobrazu.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, składającą się maksymalnie z 3 zdjęć.

Będą oceniane fotografie w wersji elektronicznej – pliki jpg .png .tiff o wymiarach minimalnych 1600 x 1200 pikseli. Zdjęcia należy wysłać na adres konkurs@dipol.com.pl.W temacie maila należy wpisać „Konkurs Fotograficzny DIPOLa”, a w treści listu: Tytuł ogólny lub tytuły poszczególnych zdjęć oraz dane autora.
————————————————————————————
Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Ach, Świętokrzyskie czaruje”

data nadsyłania: 28.09.2018

W tym roku obchodzimy jubileusz 20 -lecia istnienia Województwa Świętokrzyskiego. Z tej okazji Wojewódzki Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach i Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Ach Świętokrzyskie czaruje”. Konkurs ma na celu pokazanie, jak piękny, inspirujący i ciekawy pod względem turystycznym jest region.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 3 zdjęć nawiązujących do jego tytułu. Prace zostaną oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 18 lat i powyżej 18 roku życia. Fotografie w formacie jpg o wymiarach minimalnie 1200 x 1600 pikseli i maksymalnie w plikach nieprzekraczających 2 MB należy nadsyłać drogą e-mailową na adres artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Ach, świętokrzyskie czaruje”. W treści e-maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

adres: Wojewódzki Dom Kultury, ul. Ściegiennego 2, 25–033 Kielce. Dodatkowych informacji nt. konkursu udzielają pracownicy Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej WDK, nr tel.: 41 36 55 141 / 142; e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl
————————————————————————————
Polski Konkurs Fotografii Sportowej 2018

data nadsyłania: 29.09.2018 (od 1.09.2018)

Konkurs jest podzielony na część adresowaną do zawodowców i amatorską. W każdej można nadsyłać zdjęcia pojedyńcze i zestawy. Fotografie będą przyjmowane poprzez stronę http://www.pkfs.pl/, musza one być wykonane między 1 sierpnia 2017 a 31 lipca 2018. Każdy uczestnik może zgłosić pięć zdjęć pojedynczych, trzy zestawy składające się z od 3 do 9 prac. Pliki muszą spełniać pewne wymagania techniczne tj. dłuższy bok nie może być krótszy niż 3000 pikseli, fotografie należy zapisać jako JPG w RGB lub grayscale. Każde zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę składającą się z ośmiu znaków, które mogą stanowić dowolną kombinację liter i cyfr. Oprócz nazwy plik nie może zawierać żadnych danych identyfikujących. Każdy zgłoszony na konkurs zestaw musi być przesłany jako oddzielny folder z własną nazwą składającą się z ośmiu znaków mogącą stanowić dowolną kombinację liter i cyfr. Zdjęcia wchodzące do zestawu muszą mieć takie nazwy, aby jury nie miało wątpliwości co do ich kolejności.

Grand Prix dla zawodowca to 3000 złotych, zostaną też przyznane inne nagrody: fotografie pojedyncze: I miejsce – 1.000 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 300 zł, serie: I miejsce – 1.000 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 300 zł. Amatorzy mają szansę na nagrody rzeczowe.

http://www.pkfs.pl/
————————————————————————————
XIV Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne 2018

data nadsyłania: 30.09.2018

Konkurs jest organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Ma charakter otwarty i uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący. Prace zostaną ocenione w kilku kategoriach tematycznych: a) człowiek (kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie), b) architektura, c) natura (kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora). Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 6 prac. Będą przyjmowane powiększenia lub wydruki w formacie od 20×20 cm do 70x100cm, fotografie na nośnikach cyfrowych (np. płyty CD-R) nie zostaną dopuszczone do konkursu. Każde zdjęcie powinno nosić tytuł i być oznaczone godłem (np. FOTO1212) i nazwę kategorii. Do prac należy załączyć kartę zgłoszeniową oraz potwierdzenie wpłaty w wysokości 20 złotych.

Jury dokona selekcji prac na wystawę pokonkursową, przyzna Grand Prix, a w każdej kategorii wybierze zdobywców I, II i III miejsce. Główną nagrodą jest Nikon D3400, do zdobycia są studyjne lampy błyskowe, plecaki fotograficzne, dyski zewnętrzne,

Terminarz:
12 października 2018 – obrady jury w składzie: Igor Omulecki, Paweł Staszak, Kaja Werbanowska.
9 listopada 2018 – gala finałowa i wernisaż wystawy

adres: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn (z dopiskiem: „OMF 2018″).
————————————————————————————
Konkurs „Żywioł Folkloru” – V edycja

data nadsyłania: 30.09.2018

Do udziału w konkursie zaproszone są osoby biorące udział w 50. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Organizatorzy zachęcają uczestników, aby na fotografiach oddać klimat jubileuszu, a także w ogłoszonym w Zakopanem Roku Twórczości Rodzimej przyjrzeć się towarzyszącym Festiwalowi twórcom ludowym, kunsztowi ich pracy oraz pięknym artystycznym wyrobom.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: pierwsza przeznaczona jest dla akredytowanych podczas festiwalu dziennikarzy i fotoreporterów, natomiast w druga dla festiwalowej publiczności. Każdy uczestnik może zgłosić 5 prac w dowolnej technice fotograficznej.

W jury zasiadają m.in.: Bartłomiej Jurecki („Tygodnik Podhalański”) i Robert Urbański. W tym roku partnerem konkursu został Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a do grona jurorów dołączyła dr Klaudia Cymanow-Sosin – zastępca dyrektora Instytutu. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31 października 2018 roku.

Dodatkowe informacje: Szymon Zygma: e-mail: szymon.zygma@gmail.com, tel: 794 334 555.
————————————————————————————
XXIII Konkurs fotograficzny „Zabytkowa architektura wsi opolskiej” 2018

data nadsyłania: 30.09.2018

Celem konkursu jest m.in. propagowanie idei ochrony zabytków budownictwa wiejskiego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej. Tematyka tradycyjnie już związana jest z architekturą terenów wiejskich Opolszczyzny (z wyłączeniem obiektów Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu).

Zdjęcia oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież od 10 do 16 lat, osoby powyżej 16 roku życia. Można nadesłać nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 zdjęć (lub taką samą ilość zestawów tematycznych) wykonanych analogowo lub cyfrowo. Prace należy przesyłać jako powiększenia („odbitki”) lub wydruki na papierze fotograficznym wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i płytą zawierającą zdjęcia lub skany odbitek analogowych, zapisane w formacie .jpg wielkości min. 1200 x 1600 pikseli. Każda zgłoszona praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje o autorze: imię i nazwisko, adres, nazwę i miejsce fotografowanego obiektu, tytuł zdjęcia, czas jego powstania (opcjonalnie).

adres: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. W razie pytań odpowiedzi udzielą pracownicy Działu Architektury Ludowej, tel.: 77 457 23 49 oraz 77 474 30 21 wew. 121, 122, aleksandra.kosmicka@muzeumwsiopolskiej.pl; barbara.dubiel@muzeumwsiopolskiej.pl.
————————————————————————————
XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Wiktora Wołkowa „Podlasie w obiektywie”

data nadsyłania: 30.09.2018

więcej: www.polfoto.wordpress.com/2018/06/29/wystartowal-konkurs-podlasie-w-obiektywie-im-wiktora-wolkowa/
————————————————————————————
XXXVII Ogólnopolski Konkurs Literacko – Fotograficzno – Plastyczny „KONFRONTACJE ‚2018”

data nadsyłania: 30.09.2018

Organizatorem konkursu, który jest adresowany do wszystkich fotografujących powyżej 16. roku życia, jest Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury. Będą oceniane prace wykonane w ostatnich 2 latach, dotychczas nie nagradzane na innych konkursach i wystawach. Każdy może zgłosić do 6 prac w formacie minimum 30×40 cm, każda praca winna być oznaczona tytułem i godłem autora. Do prac należy dołączyć kopertę, opatrzoną godłem autora, zawierającą wewnątrz kartę zgłoszenia z danymi autora. Uczestnictwo w konkursie jest płatne i wynosi 30 złotych (konto LSTK w BGŻ S.A. w Lesznie nr 17 2030 0045 1110 0000 0022 6100).

adres: Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, 64-100 Leszno ul. Narutowicza 69. Komisarzem konkursu jest Roman Józefiak (e-mail: lstk@leszno.edu.pl, telefon: 691 765 091).
————————————————————————————
Miniature 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.09.2018

Każdy może nadesłać cz-b i barwne powiększenia w maksymalnym formacie 10 x 10 cm. Prace nie powinny być podklejone, oprawione itp. Każde zdjęcie powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres. Opłata wstępna wynosi 25 euro.

Terminarz:
obrady jury: 12.10.2018
werdykt jury: 15.10.2018
wystawa: 9-09.03.2018
zwrot prac: 9.03.2018

adres: Janez Puhar Photo Society Vasja Doberlet Seljakovo nas, 394000 Kranj, Slovenia. Dodatkowe info: e-mail: kraljic.vladimir@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.www.fotodrustvo-krani.si.
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Wakacje z Wikipedią”

data nadsyłania: 30.09.2018

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, zdjęcia posłużą m.in. do zilustrowania haseł w różnych wersjach językowych Wikipedii. Konkurs stanowi połączenie dwóch wcześniejszych akcji – Wiki Lubi Zabytki oraz Wiki Lubi Przyrodę, dzięki którym pozyskano łącznie ponad 100 000 fotografii przedstawiających zabytki i przyrodę Polski.
Zdjęcia muszą być wykonane w Polsce i załadowane do Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/). Mogą przedstawiać:

• zabytki i obszary zabytkowe – obiekty wpisane do rejestru zabytków, w tym budynki oraz parki;
• obiekty i obszary przyrodnicze – parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody;
• dzieła sztuki w miejscach publicznych – rzeźby, instalacje, murale.

Nagrody – najlepsza pojedyncza fotografia:
I miejsce – voucher o wartości 600 zł
II miejsce – voucher o wartości 300 zł
III miejsce – voucher o wartości 150 zł

Nagrody – najlepsza fotografia w każdej z trzech kategorii tematycznych:
I miejsce – voucher o wartości 500 zł
II miejsce – voucher o wartości 250 zł
III miejsce – voucher o wartości 100 zł

Dodatkowe informacje: Agnieszka Marszał (rzecznik@wikimedia.pl), tel. 48 790 290 766
————————————————————————————
Wojnicki Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.09.2018

Organizatorem konkursu jest Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne Fotum. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery barwne lub monochromatyczne zdjęcia w dwóch kategoriach: a) portret, b) kat. otwarta. Ta sama praca nie może być wysłana na więcej niż jedną kategorię. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 1920 pikseli (dłuższy bok) i 1080 pikseli (krótszy bok) i jest to rozmiar preferowany. Plik musi być zapisany w formacie JPEG, w kolorach RGB (nie CMYK), o rozdzielczości 300 dpi, z kompresją między 8 a 10. Na zdjęciu nie może znajdować się żaden podpis lub identyfikator. Fotografie będą przyjmowane przez stronę http://salon.fotum.org po uprzedniej rejestracji. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody m,in. medale (złoty, srebrny, brązowy) FIAP, PSA, FRP, IAAP, WTF Fotum.Opłata za udział w konkursie wynosi 15 euro, laureaci otrzymają medale i wyróżnienia FIAP.

Terminarz:
obrady jury: 14.10.2018
werdykt jury: 19.10.2018
wystawa: 15-31.12.2018
zwrot prac: 31.01.2019 CAT: 3.3

adres: Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne Fotum, Piotr Sygnarowicz, ul. Dluga 20, 32-830 Wojnicz. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: salon@fotum.org. Strona organizatora: http://www.salon.fotum.org ————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „MAGIA BESKIDÓW”

data nadsyłania: 30.09.2018

Organizatorem konkursu, który ma charakter otwarty, jest m.in. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu

Zdjęcia można zgłaszać w 2 kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież, oraz osoby pełnoletnie. Każdy uczestnik może nadesłać 3 prace wykonane w 2018 roku na terenie Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. Fotografie będą przyjmowane pocztą elektroniczną: fotokonkursbeskidy@onet.pl. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np.: Nowak Anna przysyła 3 fotografie zatytułowane: Nowak_A_01, Nowak_A_02 itd. Zdjęcia należy zapisac w formacie JPEG, minimalna rozdzielczość dłuższego boku nie może być mniejsza niż 1200 pikseli (maks. 1800 pikseli). Do prac należy załączyć zeskanowaną kartę zgłoszeniową.

Ocena prac przez Jury nastąpi do 14 października 2018 roku, a uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w trakcie zakończenia XLIV Rajdu Pięciu Wierchów Beskidzkich organizowanego przez Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu przy Bacówce PTTK na Krawcowym Wierchu w Beskidzie Żywieckim.
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne”

data nadsyłania: 30.09.2018 (zgłoszenie elektroniczne, pozostałe do 10.10.2018)

Konkurs jest organizowane przez Kieleckie Centrum Kultury i odbywa się pod patronatem Prezydenta Kielc. Zamierzeniem przedsięwzięcia jest zbór fotografii, aby stworzyć kalendarz promujący miasto (dlatego kadry muszą być pionowe, a proporcja boków w zgłaszanych fotografiach powinna wynosić 3:4). Kalendarz wydawany jest on w grudniu w nakładzie 1000 egzemplarzy. Dodatkowo, spośród wyróżnionych i nagrodzonych prac, zorganizowana zostanie wystawa składająca się z 24 zdjęć. Będą one prezentowane przez cały rok w przestrzeni miejskiej w kasetonach o wymiarach 2,5 x 3,2 m. Dla 12 laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości po 1000 zł.

Fotografie zostaną ocenione w czterech kategoriach tematycznych: Moda, Natura, Miasto, Kulinaria.. Każdy więc może zgłosić maksymalnie osiem prac, musza one mieć formę cyfrową i powinny być nagrane na płytę CD/DVD. Wcześniej trzeba je opisać i posegregować w foldery odpowiadające kategorii. Nazwa pliku powinna zawierać godło autora i jednocyfrowy numer fotografii (również w przypadku przesłania tylko jednej pracy) oraz ewentualnie tytuł, wg wzoru: godło_numer.tif lub godło_numer_tytuł.tif. Fotografie nie mogą być powiększane cyfrowo, akceptowane będą pliki w formacie tif lub jpg (tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB). Minimalna długość krótszego boku powinna wynosić 2250 pikseli. Prace konkursowe z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym można także wysyłać drogą elektroniczną poprzez ogólnodostępne transfery jak Wetransfer.com lub podobne z powiadomieniem na adres: zjp@kck.com.pl, nie należy przesyłać zdjęć drogą mailową.

adres: Kieleckie Centrum Kultury, Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, (z dopiskiem „Życie jest piękne”).
————————————————————————————
Konkurs Fotografii Teatralnej – IV edycja

data nadsyłania: 30.09.2018

Organizatorem konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, przedsięwzięcie jest adresowane zarówno do artystów-fotografików, absolwentów wyższych szkół artystycznych, jak i amatorów. Celem konkursu jest propagowanie sztuki fotografowania teatru oraz prezentacja fotografii nie tylko jako formy dokumentowania procesu pracy teatralnej, ale także jako autonomicznego dzieła konkretnych artystów.

Będą przyjmowane prace wykonane pomiędzy 1 września 2017 a 31 sierpnia 2018 roku. Fotografie można zgłaszać w dwóch kategoriach: „Teatralne zdjęcie sezonu” i „Zestaw dokumentacyjny ze spektakli”. W pierwszej kategorii oceniane będą pojedyncze fotografie, ukazujące zarówno przedstawienia teatralne, pracę nad nim, jak i inne sceny związane z życiem teatralnym. W kategorii Zestaw dokumentacyjny z przedstawienia można zgłaszać zestawy (do 10 fotografii), dokumentujące pojedyncze spektakle, których pokaz premierowy odbył się w sezonie 2017/18.

Laureatów wskaże jury, które w pierwszym etapie wybierze spośród wszystkich nadesłanych zdjęć prace półfinalistów, a następnie finalistów i zwycięzców. W obu kategoriach za zdobycie I miejsca zostaną przyznane nagrody finansowe w wysokości 20 tys. zł każda. Prace zwycięzców i wyróżnionych uczestników będą prezentowane na wystawach konkursowych.

adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Fotografii Teatralnej”.
————————————————————————————
Wielki Wakacyjny Konkurs Fotograficzny OKO

data nadsyłania: 30.09.2018

Organizatorem konkursu jest firma Olympus Polska i magazyn podróżniczy „Kontynenty”. Tematem przedsięwzięcia jest fotografia podróżnicza, prace zostana ocenione sześciu kategorii: Europa, Azja, Afryka, Ameryki (Północna i Południowa), Australia i Oceania oraz Polska. Zdjęcia muszą spełniać pewne warunki techniczne: 300dpi i min. 2400 pikseli na krótszym boku, maksymalna wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB. Fotografie należy odpowiednio nazwać (KategoriaImięNazwisko.jpg, np. AzjaJanKowalski.jpg), oraz wysłać na adres: redakcja@magazynkontynenty.pl.

Jury przyzna pierwszą, drugą oraz trzecią nagrodę w każdej kategorii, a spośród najlepszych zdjęć wybierze jedno, które otrzyma nagrodę Grand Prix. Do zdobycia jest m.in. aparat fotograficzny E-M 10 III i dwa obiektywy EZ-M 14-42II R oraz EZ-M 40–150 R, statyw Gorilla, torba fotograficzna Lowepro, rejestrator dźwięku LS-P4 firmy Olympus, kupon o wartości 300 oraz 500 zł na zakup dowolnych butów z ofert firmy Keen, zestaw kosmetyków podróżnych firmy O3ZONE, publikacja nagrodzonego zdjęcia w magazynie „Kontynenty”

magazynkontynenty.pl
————————————————————————————
III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Jarosławski kuferek” – 2018”

data nadsyłania: 30.09.2018

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, tematem konkursu jest kufer, skrzynia podróżna, walizka ( z ich różnorodnym przeznaczeniem, dawniej i dzisiaj) ukazany przy pełnej dowolności interpretacyjnej.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do trzech prac fotograficznych w wersji wydruku w obowiązującym formacie 30×40 lub 30×45 cm wraz z nośnikiem z zapisem cyfrowym. Opłata wstępna jest wynosi: 10 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto: PBS PL 56 8642 1155 2015 1506 5519 0001.

adres: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Pl. A. Mickiewicza 6. Dodatkowe informacje: · Krzysztof Peszko – krzysztofp@mok-jar.pl , tel 16 300 00 25, Marzena Stęc – galeria.rynek6@interia.pl
————————————————————————————

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.