Konkursy 04/2018

Fotoforum Award Menschen 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace w kilku kategoriach: życie codzienne, odpoczynek, portret, sport i ruch. Każdy uczestnik może nadesłać zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). W każdej kategorii ich ilość nie może przekraczać 4 sztuk. Opłata wstępna wynosi 20 euro, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 19 października 2018 roku.

adres: Fotoforum, Martin Breutman Ludwig-Wolker-Strasse 37D-48157 Münster, Niemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: award@fotoforum.de, strona organizatora konkursu http://www.fotoforum-award.de
————————————————————————————
Cheltenham International Salon of Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 2.04.2018

Konkurs ma charakter, można zgłaszać zdjęcia tylko poprzez stronę http://www.cheltenhamcameraclub.co.uk. Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „fotografia podróżnicza”, „kreacja”. W każdej kategorii można zgłosić tylko 4 prace, muszą one spełniać nast. warunki techniczne: format JPEG, rozdzielczość maksymalna 1400 x 1050 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Pojedyńczy plik nie może przekraczać 5 MB. Opłata za udział w konkursie wynosi 32 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP, PSA i RPS oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 6 września 2018 roku.

adres: Cheltenham Camera Club, Brian Swinyard, Wielka Brytania. Strona organizatora konkursu: http://www.cheltenhamcameraclub.co.uk. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: salon@cheltenhamcameraclub.co.uk
————————————————————————————
3rd Lion City International Salon 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 3.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny (cz-b), zdjęcia podróżnicze, natura, życie. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP. Opłata wstępna wynosi 25 USD. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 9 czerwca 2018 roku.

adres: The Photographic Society of Singapore, Goh Kok Leong Jack 30 Selegie Road, Selegie Arts Centre1 88351-Singapore. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: chairman@lcis.sg, strona organizatora: http://www.lcis.sg
————————————————————————————
Grand Press Photo 2018

data nadsyłania: 4.04.2018

więcej: www.polfoto.wordpress.com/2018/02/15/rusza-konkurs-grand-press-photo-2018/
————————————————————————————
XXXIX Konfrontacje Fotograficzne

data nadsyłania: 6.04.2018

Organizatorem konkursu jest Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne. Konkurs ma charakter otwarty, prace powinne być zgłaszane w formie autorskich zestawów, Iiczących 3 do 5 zdjęć każdy. Należy zachować format od 24×30 do 70×100 cm, oraz pamiętać że zdjęcia będą pokazywane w ramach aluminiowych 100 x 70cm. Organizatorzy nie wyznaczyli żadnego tematu przewodniego konkursu, ważne jest to aby zestaw nie był zbiorem przypadkowych zdjęć o różnej tematyce wykonanych różną techniką. Zestaw powinien stanowić jednolitą kompozycję na wybrany temat. Należy dążyć do zachowania jednego formatu wszystkich zdjęć w zestawie, o ile koncepcja autorska nie uzasadnia innego potraktowania. Ilość zestawów jest dowolna, zdjęcia należy nadsyłać nie oprawione, w płaskich sztywnych opakowaniach (jeśli muszą być oprawione to passe-partout o grubości max. 2,5 mm). Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, numer zestawu łamany przez kolejny numer zdjęcia w zestawie – zgodnie z kartą zgłoszenia, rok wykonania zdjęcia i ewentualnie tytuł. Do każdego zestawu należy dołączyć wypełnioną dokładnie kartę zgłoszenia, plan eksponowania zestawu i adres zwrotny autora.

DIa autorów najlepszych zestawów przewidziano następujące nagrody: I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 2000 zł, III miejsce – 1500 zł, oraz wyróżnienie w wysokości 1000 zł. Opłata za uczestnictwo wynosi 50 zł, którą należy przesłać na konto Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego nr : 51 8363 0004 0000 0101 2000 0001.

adres: Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. Chrobreo 4 (Mała Galeria), 66-400 Gorzów Wlkp.
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Portret 2018”

data nadsyłania: 6.04.2018

Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” im. prof. dr. Tadeusza Cypriana oraz Miejski Dom Kultury w Kole zapraszają do udziału XVI edycji konkursu fotograficznego „Portret 2017”. Na autorów czeka Grand Prix w kwocie 4000 złotych, przewidziano też nagrody po 2000, 1000 i 500 złotych.

Fotografie są przyjmowane poprzez specjalną stronę http://portret.kkffakt.pl/rejestracja/pl.php. Zdjecia powinny „..ukazywać portret człowieka w pełnej dowolności interpretacyjnej..”. Każdy może zgłosić do oceny maksymalnie trzy fotografie (w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekraczać 3 MB). Zdjęcie powinno być nazwane wg. wzoru: tytuł_nazwisko_imię (bez polskich znaków). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na wernisażu 19 maja 2018 r. Autorzy fotografii zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zobowiązują się do dostarczenia wydruków

adres: Miejski Dom Kultury w Kole, ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło. Dodatkowe informacje udzielane są mailowo pod adresem: portret@kkffakt.pl
————————————————————————————
Kuopio Photo International (konkurs pod patronatem FIAP, PSA)

data nadsyłania: 8.04.2018

Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe, opłata wstępna wynosi 30 euro. Można ją uiścić poprzez Paypal. Zdjęcia można nadsyłać poprzez stronę http://www.kuopiophotointernational.com/participate, zostana one ocenione w 3 kategoriach: Open/Fine-Art (temat „dowolny” – PID-C), B. Portrait (PID-C), C Humour (PID-C). Prace muszą spełniać pewne warunki techniczne: przestrzeń barw: sRGB, maksymalna rozdzielczość 1920×1080 pikseli, pliki nie mogą przekraczać 2 MB. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 11 czerwca 2018 roku.

adres: Kuopio Cameraclub, Mussalo Petteri, Finlandia. Strona organizatora konkursu: http://www.kuopiophotointernational.com. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: KuopioPhotoInternational@gmail.com
————————————————————————————
IX Concurs Internacional Sant Just (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 8.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno dla zawodowców, jak i osób związanych z fotografią amatorsko. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe, jury oceni nadesłane prace w następujacych kategoriach: „temat dowolny”, „fotografia barwna, cz-b”, oraz natura. Opłata za udział w konkursie wynosi: 25 euro. Dla autorów najlepszych prac przewidziano medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz wyróżnienia i dyplomy. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 1 czerwca 2018 roku.

adres: Agrupació Fotografica Sant Just, Antonio Vigo, Hiszpania. Strona organizatora konkursu: concurs.afsantjust.com. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: concursos@afsantjust.com
————————————————————————————
15 Festival International de La Gacilly (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 9.04.2018

Na konkurs oprócz zdjęć cyfrowych można nadsyłać także prace przetworzone cyfrowo które zarejestrowały motyw na tradycyjnym filmie. Każde zdjęcie będzie oceniane w 2 kategoriach: temat dowolny, „natura”. Opłata wstępna wynosi 10 lub 15 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
obrady jury: 15.04.2018
werdykt jury: 20.04.2018
wystawa: 2-30.09.2018
zwrot prac: 4.06.2018

adres: Club Photo de La Gacilly, Cambornac Michel, 16 rue des chardonnerets 56200 La Gacilly, Francja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: michel_cambornac@hotmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.clubphotolagacilly.com
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Baśniowy Świat” 2018 (4 edycja)

data nadsyłania: 10.04.2018

Konkurs adresowany jest młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, trzeba mieć skończone 12 lat. Prace będą przyjmowane w dwóch kategoriach: Fotografia (od 12-16 lat, oraz od 16 lat), Fotomontaż (wiek uczestnika min. 16 lat). Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, dłuższy bok powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli (300DPI, RGB). Fotomontaż musi składać się z wielu zdjęć własnego autorstwa, lub z fotografii i grafik do których autor pracy ma pełne prawa.

Każda zgłoszona praca musi być wg. wzoru: wiek uczestnika (A- od 12-16 lat, B – od 16 lat), kategoria (F – fotografia, M – fotomontaż), unikalny kod uczestnika od 5 do 10 znaków (nick), oraz nr kolejny pracy oddzielnie dla fotografii i grafiki. Prace można przesłać na e-mailem (konkurs.basniowy.swiat@gmail.com), lub poczta tradycyjną. Do prac powinna być załączona kartą z danymi uczestnika zawierająca dane autora, godło, datę urodzenia, oraz nazwa adres szkoły. Jury przyzna dyplomy i nagrody rzeczowe, ogłoszenie wyników nastąpi do końca kwietnia 2018 r. Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, dyplomów i wyróżnień odbędzie się w maju 2018 r. Wejherowskim Centrum Kultury / Filharmonia Kaszubska.

adres: Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, Juliusz Żełudkowski, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo (z dopiskiem konkurs „Baśniowy Świat”).
————————————————————————————
New York – Manhattan (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.04.2018

Konkurs przebiega w kilku kategoriach tematycznych: „moje miejsce”, „fotografia uliczna”, „natura”, „reportaż”, „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”. Do przesłanych zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia, w każdej kategorii może zgłosić maksymalnie 4 pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Każde zdjęcie powinno być opisane identycznie jak na karcie zgłoszenia, laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe.

Terminarz:
obrady jury: 27.04.2018
werdykt jury: 10.05.2018
wystawa: 25-10.06.2018
zwrot prac: 25.05.2018

adres: Art Bureau, Nikola Veljic, 314 4th street, 11215 Brooklyn, USA.Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@nycexhibition.com, strona organizatora konkursu: http://www.nycexhibition.com
————————————————————————————
Sydney Harbour International (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Należy zgłosić zdjęcia w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „kreacja”, „dzika przyroda”. W każdej kategorii można nadesłać maksymalnie do 4 pojedyncze prace w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 11 czerwca 2018 roku.

adres: Photographic Exhibitions of Australia, Mr Len D.Brown, PO Box 226, Springwood NSW 2777, Australia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: director@sydney-harbour-international.org.au, strona organizatora konkursu: http://www.sydney-harbour-international.org.au
————————————————————————————
Lofoten Exhibition of Photographic Art 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.04.2018

Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace, każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 pojedynczych zdjęć w formie cyfrowej. Zdjęcia zostaną ocenione w 2 kategoriach: „kolor”, „cz-b”, do zdobycia jest tytuł „Best international author” oraz „Best norwegian author”. Nie będą przyjmowane prace na płytach CD, DVD itp. Należy je wgrać poprzez stronę Lofotenexhibition.no. Muszą one spełniać określone warunki techniczne: minimalna wielkość jednego z boków – 1920 pikseli, rozdzielczość 300 dpi. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 USD. Laureaci otrzymają m.in. medale i wyróżnienia FIAP, UPI, oraz Norsk Selskap For Fotografi. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 16 maja 2018 roku.

adres: Bodoe Photoclub, Olav Inge Altheim P.B. 1332N-8001 Bodoe, Norwegia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: chairman@arcticexhibition.no. Strona organizatora konkursu: http://www.lofotenexhibition.no
————————————————————————————
95th Scottish Salon of Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.04.2018

Organizatorzy ustanowili następujące kategorie: A. Powiększenia cz-b, B. Powiększenia barwne, C. Natura. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac. Format powiększeń: do 40 x 50 cm. Każde powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, numerem kolejnym w karcie zgłoszenia, oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora i jego adres. Opłata za udział w konkursie wynosi maksymalnie 34 euro. Otwarcie wystawy odbędzie się 2 czerwca 2018 roku.

adres: Scottish Photographic Federation, Mrs Libby Smith, 34, Braemar Crescent, ML8 4BH Carluke, Szkocja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:libby.neilsmith@btinternet.com. Strona organizatora konkursu: http://www.scottish-photographic-salon.org
————————————————————————————
Arbella’s 8th International Photography Competition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.04.2018

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery zdjęcia w kilku kategoriach: temat „dowolny”, „zdrowe życie „, „gry dla dzieci od przeszłości do przyszłości”. Każde zdjęcie powinno być opisane i zawierać dane autora, kategorię i tytuł zdjęcia. Organizatorzy nie przewidzieli opłaty za udział w konkursie. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 30 maja 2018 roku.

adres: Arbella Makarna Durum G da Sanayi ve Ticaret A.S., Mr Aylin Razaki, Yenimahalle Cumhuryet Bulvari 73.4, TR-33281 Kazanli – Mersin, Turcja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: durum@durum.com.tr, strona organizatora konkursu: http://www.arbella.tv
————————————————————————————
Europa 2018, XVII International Salon of Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 17.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty, można zgłaszać tylko prace w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Zdjęcia zostaną ocenione w 5 kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „krajobraz”, „kreacja”. Opłata za udział w konkursie wynosi 25 euro, otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 1 maja 2018 roku.

adres: Club Natacio Reus Ploms, J.M. Casanoves-Dolcet C. Roger de Belfort, 43-443202 REUS Tarragona, Hiszpania. Dodatkowe informacje są udzielane mailowo: europa@fotoartreus.cat, strona organizatora: http://www.fotoartreus.cat
————————————————————————————
Salon Daguerre (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 28.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty i przebiega w kilku kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „czerwony”, „światła nocy”. Do przesłanych zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia, w każdej kategorii może zgłosić maksymalnie 4 pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Każde zdjęcie powinno być opisane identycznie jak na karcie zgłoszenia, laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe. Opłata wstępna wynosi od 14 do 26 euro.

Terminarz:
obrady jury: 6.05.2018
werdykt jury: 20.05.2018
wystawa: 6-06.06.2018
zwrot prac: 16.07.2018

adres: Photo-Club Paris Val de Bievre, 28 ter rue Gassendi, 75014 Paryż, Francja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: commissaire@salondaguerre.paris, strona organizatora konkursu: http://www.salondaguerre.paris
———————————————————————————–
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Takie jest życie, taki jest świat” 2018

data nadsyłania: 30.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący – profesjonaliści i amatorzy bez ograniczenia wiekowego. Pula nagród wynosi 2500 złotych, organizator nie pobiera żadnych opłat.

Każdy może nadesłać do 10 powiększeń (odbitek) wykonanych dowolną techniką w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm. Zestawy zdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem ich wyraźnego oznaczenia. Należy również dodatkowo dołączyć zdjęcia w postaci cyfrowej (pliki JPG, bmp lub tif na płycie CD lub DVD). Jest to niezbędne do wykonania folderu wystawy oraz do promocji konkursu. Każda praca powinna być na odwrocie opisana: tytuł, imię i nazwisko autora, dokładny adres, kontakt.

Na początku maja organizatorzy powołają jury, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i na wystawę, oraz o przyznaniu nagród i wyróżnień pieniężnych. O dokładnym terminie wystawy autorzy zostaną poinformowani.

adres: Karliński Ośrodek Kultury ul. Parkowa 1 78-230 Karlino. Dodatkowe informacje udzielane są tel/fax (+48) 94 3117784, e-mail: kokkarlino@op.pl,kokkarlino.foto@gmail.com
———————————————————————————–
24th Singapore Photo-Art International 2018 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.04.2018

Będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, w rozdzielczości minimalnej 1600 x 1200 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Organizatorzy ustanowili następujace kategorie tematyczne: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „natura”, „fotografia podróżnicza”, „kreacja”. Do przesłanych zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia i następujące informacje: tytuł imię i nazwisko autora, rok powstania zdjęcia, tytuł, adres korespondencyjny. Opłata wstępna wynosi od 30 do 40 USD.

Terminarz:
obrady jury: 1.05.2018
werdykt jury: 4.05.2018
wystawa: 4-06.05.2018
zwrot prac: 4.05.2018

adres: Photo-Art Association of Singapore, Hai Poh Lee, Blk 51, Lorong 6, Toa Payoh, #06-70, Singapore, 310051, Singapore. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: 2015salonpas1@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.photoart1965.org
————————————————————————————
XI Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej – „Dziecko” (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 30.04.2018

Tematem konkursu jest dziecko i jego świat ukazany przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej. Żadne ze zdjęć nie może naruszać godności dziecka i jego prawa do prywatności. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących.Technika prac dowolna, każdy uczestnik może przedstawić do konkursu także zestawy. Zdjęcia cyfrowe należy przesłać w plikach (format JPG 72 DPI); nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora i numer kolejny zdjęcia (np.: kowalski1, kowalski2 itp) wraz z kartą zgłoszenia (w nazwie pliku z kartą zgłoszenia powinno być tylko nazwisko autora). Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 2 czerwca 2018 roku.

adres: WBPiCAK 60-819 Poznań ul. Prusa 3. Bliższych informacji udziela Władysław Nielipiński (foto@wbp.poznan.pl). Strona organizatora konkursu: http://www.wbp.poznan.pl
————————————————————————————
Nikon Small World 2018

data nadsyłania: 30.04.2018

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach: foto i wideo, zdjęcia mogą być wykonane dowolnym mikroskopem, a także aparatem cyfrowym, lub analogowym a następnie zeskanowane. Jury oceni prace biorąc pod uwagę ich oryginalność, zawartość informacyjną, poziom techniczny, oraz efekt wizualny. Fotografie można zgłaszać poprzez stronę http://www.microscopyu.com/smallworld/registration/entrypage1.aspx. Wielkość pliku nie może przekraczać 100MB (min. 3MB), zdjęcia będą przyjmowane w formacie .jpeg, .tiff, .pict lub .psd. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym.

Zdobywcy czołowych nagród i osoby wyróżnione otrzymają sprzęt Nikona: I miejsce 3000 USD, drugie – 2000 USD, trzecie – 1000 USD, czwarte – 800 USD, piąte – 600 USD, szóste – 400 USD, a od siódmego do dziesiątego po 250 dolarów.

http://www.microscopyu.com
————————————————————————————
XXXVIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski”.

data nadsyłania: 30.04.2018

Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich fotografujących miłośników gór. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 2500 zł, III miejsce – 1000 zł.

Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24 x 30 cm. Do powiększenia należy dołączyć wglądówki do celów poligraficznych (mogą być w formie elektronicznej). Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie godło autora oraz numer zgodny z zapisanym w karcie zgłoszenia (w przypadku zestawu – łamany przez numer zdjęcia w zestawie) a także rok wykonania zdjęcia oraz jego tytuł. Do nadesłanych prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie. Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić opłatę w wysokości 35 zł na konto MOK nr 76 1240 1574 1111 0000 0790 6732 i kopię dowodu wpłaty dołączyć do karty zgłoszenia.

adres: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ.
————————————————————————————
VI Międzynarodowy Konkurs Astrofotograficzny AstroCamera 2018

data nadsyłania: 30.04.2018

Organizatorem konkursu jest Centrum Hewelianum. W tegorocznej edycji konkursu wyznaczone zostały trzy kategorie: Obiekty Głębokiego Nieba, Obiekty Układu Słonecznego oraz Astrokrajobraz. Do pierwszej kategorii będą zaliczane zdjęcia mgławic, gromad gwiazd, galaktyk i innych tego typu obiektów. Do drugiej kategorii należą zdjęcia planet, Słońca, Księżyca, komet, tranzyty, zaćmienia obiektów astronomicznych, itp. Z kolei w ramach kategorii Astro-krajobraz można zgłaszać zdjęcia przedstawiające obiekty astronomiczne na tle ziemskiego krajobrazu.

Uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż pięć zdjęć, we wszystkich trzech kategoriach łącznie. Preferowana wielkość pliku (.jpg lub .tiff) na etapie nadsyłania prac to maksymalnie 100 Mb. Prace powinny być pozbawione podpisów, opisówi znaków wodnych. Po rozstrzygnięciu konkursu jego laureaci zostaną poproszeni o przesłanie stosownych danych do zeznania podatkowego, oraz plików .jpg lub .tiff o minimalnej rozdzielczości 3000 x 4500 pikseli (przy 300 dpi), zapisanych w formie pliku elektronicznego na płycie CD. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres astrocamera2014@hewelianum.pl , ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej połowie czerwca.

Jury przyzna następujące nagrody pieniężne: Kategoria I: 1 miejsce – 1500 zł, 2 miejsce – 1000 zł, 3 miejsce – 500 zł, Kategoria II: 1 miejsce – 700 zł, 2 miejsce – 500 zł, 3 miejsce – 300 zł, Kategoria III: 1 miejsce – 1000 zł, 2 miejsce – 600 zł, 3 miejsce – 300 zł. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja b.r.

adres: Centrum Hewelianum, Gradowa 6, 80-802 Gdańsk
————————————————————————————
XXIII Konkurs fotograficzny im. Włodzimierza Puchalskiego

data nadsyłania: 30.04.2018

Organizatorem konkursu jest redakcja czasopisma „Łowiec Polski”. Zdjęcia będą oceniane w następujących kategoriach: Piękno, Ruch oraz Sceny myśliwskie. W każdej, można zgłosić do 5 prac wyłącznie w formie elektronicznej. Tematem jest zwierzyna w naturalnym środowisku i sceny związane z łowiectwem. Wielkość jednego pliku nie powinna przekraczać 10MB (min. 2 MB), fotografie muszą być zapisane w formacie jpg. Zdjęcia należy przesyłać zdjęcia drogą elektroniczną na adres puchalski@lowiec.com wcześniej wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony http://www.lowiecpolski.pl. Nie zezwala się stosowania fotomontaży oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru zdjęcia. Dopuszczalna jest standardowa obróbka surowych plików celem nadania im właściwej kolorystyki, kontrastu i kadrowania.

Grand Prix wynosi 5000 zł, zostaną też przyznane nagrody za najlepsze zdjęcie w każdej z trzech kategorii i gratyfikacje pieniężne po 1000 zł. Uroczysta gala odbędzie się w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

http://www.lowiecpolski.pl

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s