Najbliższe wernisaże

Wszystkie wernisaże odbywają się w obowiązującym reżimie sanitarnym, przy maksymalnej obecności do 40 osób na sali.

Wernisaż: 30 maja 2020, godz. 18.00
REW
Michał Dyjuk, Kamil Figas, Justyna Górniak, Michał Majewski, Agata Read, Olga Sokal
adres: Galeria CENTRALA, przestrzeń twórcza dla fotografii, Pl. Cyryla Ratajskiego 6A, Poznań
————————————————————————————
Wernisaż: 26 czerwca 2020, godz. 18.00
Krzysztof Maniak – wybrane filmy, fotografie o obiekty z lat 2016–2020
adres: Galeria Bielska BWA, sala dolna, ul. 1 Maja 11, Bielsko Biała
————————————————————————————