Konkursy 03/2019

4th Creative Art International Digital Salon 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 4.03.2019

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy fotografujący. Będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia w postaci cyfrowej. Fotografie zostaną ocenione w następujących kategoriach: prace monochromatyczne (temat dowolny), prace barwne (temat dowolny), natura, zdjęcia podróżnicze. Opłata za udział w konkursie wynosi: 12-18 USD, laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe.

Terminarz:
obrady jury: 17.03.2019
werdykt jury: 25.03.2019
wystawa: 2-05.06.2019
zwrot prac: 2.06.2019

adres: Creative ArtChinmoy Dutta RBM Tower Flat no 1BAD-386 Christian para. Kestopur Main Road, 700102 Kalkuta, Indie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: saloncreativeart@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.creativeartsalon.ora
————————————————————————————
18e Salon International de Photographie de Mayet (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 9.03.2019

Konkurs przebiega w dwóch: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”. Będą przyjmowane tylko powiększenia na papierze fotograficznym. Każdy autor może nadesłać do 4 prac w formacie do 30 x 40 cm, każde powinno posiadać: tytuł, adres autora, numeru zgodnego z kartą zgłoszenia. Zgłoszone fotogramy nie powinny być podklejone i oprawione. Opłata za uczestnictwo wynosi 174 euro. Laureaci otrzymają medale i nagrody FIAP oraz Federation Photographique de France (FPF).

Terminarz:
obrady jury: 17.03.2019
werdykt jury: 1.04.2019
wystawa: 27-12.05.2019
zwrot prac: 13.09.2019

adres: Photo Club Georges Melies MayetMarc Blachere 7 La Couperie Boite postale 30021 72360 Mayet, Francja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: georges.melies@orange.fr, strona organizatora konkursu: http://www.mairie-mayet.fr.cine-photo-club-georges-melies.html.
————————————————————————————
PHA International Photo Contest 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 10.03.2019

Na konkurs można zgłosić tylko zdjęcia cyfrowe. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery zdjęcia w następujących kategoriach: temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), temat „dowolny” (zdjęcia barwne), „natura”, zdjęcia podróżnicze, temat główny („ludzie”). Każda praca powinna być opisana i zawierać dane autora, kategorię i tytuł zdjęcia. Opłata wstępna wynosi 9 USD.

Terminarz:
obrady jury: 24.03.2019
werdykt jury: 31.03.2019
wystawa: 23-23.05.2019
zwrot prac: 23.04.2019

adres: Photo Hunters Association, Abhijit Banerjee 42, D.N.Chatterjee Road700058 Kalkuta, Indie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: mailforpha@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.photohunters.in
————————————————————————————
MNE PBK CIRCUIT 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 10.03.2019

Konkurs składa się z 3 salonów: Podgorica, Budva oraz Kotor. Ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, portret kobiety, akt. Opłata wstępna za udział w konkursie wynosi 30-40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 4.04.2019
werdykt jury: 10.04.2019
wystawa: 7-16.05.2019
zwrot prac: 10.06.2019

adres: Photo club Montenegro, Aleksandar Bogojevic, Belvederska 9181000 Podgorica, Montenegro. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: office@photoclubmontenegro.com, strona organizatora konkursu: http://www.photoclubmontenegro.com
————————————————————————————
Vision Zero International Salon 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 12.03.2019

Należy nadsyłać zdjęcia w następujących kategoriach: temat „dowolny”, „natura”, „podróże”. W każdej kategorii można zgłaszać maksymalnie 4 zdjęcia wykonane techniką cyfrową. Pliki cyfrowe należy przesłać uwzględniając następującą specyfikację: format: JPG, kolory w standardzie: RGB, rozdzielczość: 300 dpi. Każdy praca musi być dokładnie opisana z podaniem kraju, nazwiska, numeru zdjęcia. Laureaci otrzymają medale i dyplomy PSA, FIAP, nagrody rzeczowe, opłata za udział w konkursie wynosi 30-50 USD.

Terminarz:
obrady jury: 31.03.2019
werdykt jury: 14.04.2019
wystawa: 18-19.05.2019
zwrot prac: 16.06.2019

adres: Vision Zero, Beauty Pandit138, Raja Rajendralal Mitra Ro Beliaghata700010 Kalkuta, Indie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: visionzero.info@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.visionzero.in
————————————————————————————
Cape Town International Digital Salon 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 16.03.2019

Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: fotografia czarno-biała, barwna, natura, reportaż, oraz „Scapes”, „Visual Art.”. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest płatny i wynosi do 35 USD. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
obrady jury: 31.03.2019
werdykt jury: 6.04.2019
wystawa: 2-19.06.2019
zwrot prac: 2.05.2019

adres: Photographic Society of South Africa, Roel van Oudheusden PO Box 50606065 Port Elizabeth, RPA. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: nicol@sportstrader.co.za, strona organizatora konkursu: http://www.ctps.co.za.
————————————————————————————
German International Photocup 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 17.03.2019

Konkurs składa się z kilku salonów i ma charakter otwarty. Będą przyjmowane do oceny tylko niepublikowane zdjęcia cyfrowe w nast. kategoriach: „temat dowolny”, „natura”, „podróże”. Opłata za udział w konkursie wynosi maks. 60 euro. Zdjęcia cyfrowe należy przesłać w plikach (format JPG, w rozdzielczości minimalnej 1400 x 1050 pikseli, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB). Będą one przyjmowane poprzez stronę http://www.germanphotocup.de lub drogą mailową info2016@germanphotocup.de. W każdej kategorii ilość zdjęć nie może przekraczać 4 szt.

Terminarz:
obrady jury: 24.03.2019
werdykt jury: 31.03.2019
wystawa: 3-24.05.2019
zwrot prac: 31.05.2019

adres: German International PhotocupNorbert Heil 5, Johannesstrasse70794 Filderstadt, Niemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@germanphotocup.de, strona organizatora konkursu: http://www.germanphotocup.de
————————————————————————————
9th Arctic Exhibition 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 17.03.2019

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace w nast. kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „podróże „. W każdej kategorii można nadesłać maksymalnie 4 pojedyńcze zdjęcia w formie cyfrowej. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 USD.

Terminarz:
obrady jury: 23.03.2019
werdykt jury: 27.03.2019
wystawa: 22-23.06.2019
zwrot prac: 7.06.2019

adres: Bodoe Photoclub Olav-Inge Alfheim P.B. 13328001 Bodo, Norwegia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: chairman@arcticexhibition.no, strona organizatora konkursu: http://www.arcticexhibition.no
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” – Koszalin 2019

data nadsyłania: 18.03.2019

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21, zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I – do 15 lat, kategoria II – od 16 do 21 lat. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 10 prac w formacie min. 15 x 21 cm, maks. 30 x 45 cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się max dwa zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie max 20 x 31 cm), każdy z nich traktowany będzie jako jedna praca. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. Dodatkowo, należy dołączyć płytę CD z plikami cyfrowymi (format plików: tiff, jpg) Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy oraz kategorię wiekową (drukowanymi literami).

Terminarz:
obrady i werdykt jury: kwiecień 2019
wernisaż i wręczenie nagród: 14.06.2019
zwrot prac: 1.09.2019

adres: Pałac Młodzieży, 75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Monika Kalkowska – tel. 94 3480502 i Katarzyna Śron – tel. 94 3480515 e-mail: foto@pm.koszalin.pl;
————————————————————————————
XXII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2019

data nadsyłania: 22.03.2019

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania. Można zgłaszać jedynie wydruki lub powiększenia (odbitki) w minimalnym formacie 21×30 cm. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Każde zdjęcie musi być opisane tj. na odwrotnej stronie należy podać: imię i nazwisko (lub godło), oraz tytuł. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia. Udział w konkursie jest płaty i wynosi 50 zł, kwotę tą należy wpłacić na konto nr. 23105011421000000501623847. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne: 2500, 1500 i 800 złotych, przewidziano trzy wyróżnienia po 400 zł.

adres: Regionalny Ośrodek Kultury ul. Ogińskiego 13a 42-200 Częstochowa (z dopiskiem „Cyberfoto”). Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz Sławomir Jodłowski (tel. 34 324-46-51).
————————————————————————————
The 20th Macao International Salon of Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 25.03.2019

Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w kilku kategoriach: „zdjęcia cz-b”, „zdjęcie barwne „, „natura”, „fotografia podróżnicza”. Opłata za udział w konkursie wynosi maksymalnie 22 euro.

Terminarz:
obrady jury: 31.03.2019
werdykt jury: 5.04.2019
wystawa: 18-30.05.2019
zwrot prac: 15.06.2019

adres: The Photographic Society of Macao, Kin Hong Chao P.O. Box 876 Macau, Chiny. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: salon.psm.org@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.psm.org
————————————————————————————
Trierenberg Super Circuit 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 25.03.2019

Konkurs składa się z kilku salonów: Linz, Graz, Bregenz, Wien. Będą przyjmowane cz-b i barwne powiększenia oraz pliki cyfrowe (do 4 szt. w kategorii „natura” oraz „open”). Prace nie powinny być podklejone, oprawione itp. Każde zdjęcie powinno być opatrzone na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres. Pliki cyfrowe musza spełniać określone wygmagania techniczne. Zdjęcia należy opisać z podaniem danych autora (imię i nazwisko), tytułu pracy, numeru kolejnego. Opłata wstępna wynosi euro 40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 7.04.2019
werdykt jury: 19.04.2019
wystawa: 2-30.11.2019
zwrot prac: 23.06.2019

adres: Fotoforum Dr. Hinterobermaier KGChris Hinterobermaier Marschnergasse 204020 Linz, Austria. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: fotoforum@fotosalon.at, strona organizatora konkursu: http://www.photocontest.at
————————————————————————————
4th Exhibition Mystic 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 29.03.2019

Można zgłaszać zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: zdjęcia barwne (temat dowolny), zdjęcia cz-b (temat dowolny), natura, podróże, reportaż, temat „kontrast”. Opłata za udział w konkursie wynosi 20 euro

Terminarz:
obrady jury: 12.04.2019
werdykt jury: 22.04.2019
wystawa: 19-26.05.2019
zwrot prac: 26.06.2019

adres: Balkan International Photo club, Sladjana Aleksic Nikole Pasica 30.419210 Bor, Serbia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: balkaninternationalphoto@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.photobalkan.com
————————————————————————————
5th Swedish International Small Print Exhibition 2019 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.03.2019

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy fotografujący. Będą przyjmowane powiększenia (odbitki) cz-b, barwne w następujących kategoriach: temat dowolny (cz-b), temat dowolny (kolor). Opłata za udział w konkursie wynosi 19 euro.

Terminarz:
obrady jury: 6.04.2019
werdykt jury: 19.04.2019
wystawa: 16-23.08.2019
zwrot prac: 21.06.2019

adres: Malmo International Photo Society, Nils-Erik Jerlemar Langhallagatan 17SE-212 30 Malmo, Szwecja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: nejerlemar@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.swipa.dinstudio.se
————————————————————————————
Międzynarodowy konkurs fotograficzny IPA

data nadsyłania: 31.03.2019

Konkurs jest organizowany przez Komisję Społeczno-Kulturalną Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA (jest to organizacja pozarządowa zrzeszająca 358000 policjantów w 66 krajach). IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy.

Fotografie zostaną ocenione w dwóch kategoriach: temat „dowolny”, oraz „Praca policji”. Do zdobycia są nagrody w wysokości od 300 do 400 euro, werdykt jury zostanie ogłoszony 1 lipca 2019 r. Pokaz najlepszych prac odbędzie się podczas Światowego Kongresu IPA w Chorwacji 2019. Każdy może zgłosić do 5 zdjęć, prace wraz z oficjalnym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kikis03@cytanet.com.cy. Wielkość maila nie może być większa niż 10 MB.

adres: IPA, PO Box 390, Knickerbocker Station, Nowy Jork, USA.
————————————————————————————
iPhone Photography Awards 2019

data nadsyłania: 31.03.2019

Konkurs ma charakter otwarty, będą oceniane tylko fotografie wykonane za pomocą iPhona, iPada lub iPoda. Zdjęcia można nadsyłać w kilkunastu kategoriach: abstrakcja, zwierzęta, architektura, dzieci, krajobraz, styl życia, natura, wiadomości i wydarzenia, panorama, ludzie, portret, zestaw (seria 3 obrazów), martwa natura, zachód słońca, podróży, drzewa. Prace będą przyjmowane poprzez stronę http://www.ippawards.com Fotografie nie mogą być przerabiane w Photoshopie czy innych programach przeznaczonych na komputery, jury dopuszcza poprawki za pomocą aplikacji takich jak Hipstamatic czy CameraBag. Przesłane materiały muszą mieć oryginalny rozmiar (najkrótszy bok nie mniej niż 1000 pikseli). Zgłoszenie zdjęć wiąże się z uiszczeniem opłaty i zależy ona od ilości nadesłanych prac np. 3,50 USD (jedno zdjęcie), 9,50 (trzy), 15,50 (pięć) i 29,50 (dziesięć).

http://www.ippawards.com

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.