Konkursy 07/2017

Białystok Interphoto Grand Prix 2017

data nadsyłania: 1.07.2017

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów. Konkurs odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017 i ma charakter otwarty. Można zgłaszać ukończone lub będące na ukończeniu projekty fotograficzne, pojedyncze zdjęcia nie będą przyjmowane. Tematyka prac i technika wykonania mogą być dowolne.

Projekty należy nadsyłać poprzez stronę http://www.interphoto.pl, zgłoszenie musi zawierać :
a) wypełniony Formularz Zgłoszeniowy w języku angielskim, który znajduje się na stronie http://www.interphoto.pl,
b) zbiór fotografii (wg wytycznych ze strony http://www.interphoto.pl) tworzący jeden oddzielny projekt artystyczny spakowany w ZIP o nazwie nazwisko_imię nie większy niż 15 mb.

Najlepsze z nadesłanych projektów zaprezentowane będą podczas wystawy Grand Prix INTERPHOTO 2017 w Białymstoku we wrześniu 2017 podczas Festiwalu INTERPHOTO 2017. Posiedzenie jury oraz wybór finalistów nastąpi do 20.07.2017, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach do 1.08.2017. Z grona finalistów zostanie wybrany autor, który otrzyma Grand Prix, nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł oraz zaproszenie do indywidualnej wystawy podczas kolejnej edycji Festiwalu INTERPHOTO 2019.

adres: Stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów, ul. Warszawska 6/34, 15-063 Białystok
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie” 2017

data nadsyłania: 1.07.2017

Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, przedsięwzięcie jest związane z Jelenią Górą. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 1000 zł, II miejsca – 700 zł, III miejsca – 300 zł. Prace będą oceniane w 2 kategoriach: Jelenia Góra i Jeleniogórzanie oraz Portret jeleniogórzanki / jeleniogórzanina. Każdy autor może zgłosić do pięciu powiększeń-odbitek (w kategorii pierwszej dodatkowo zestaw wielozdjęciowy). Fotografie nie powinny przekraczać formatu 20×30 cm. Do zdjęć powinna być dołączona zaklejona koperta z kartą zgłoszenia oraz cyfrowa wersja zdjęć (na CD/ DVD – JPG, 300 dpi, dłuższy bok max. 2000 pikseli).

Terminarz:
ocena zdjęć: 1.08.2017
otwarcie wystawy i wręczenie nagród: 7.09.2017 (Galeria „Promocje” ODK – Zabobrze. 4, godz. 17)
zakończenie wystawy: 21.09.2017

adres: Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Al. Wojska Polskiego 37, 58-500 Jelenia Góra. Dodatkowych informacji udziela Jan Foremny tel. 664 903 875.
————————————————————————————
Circular Exhibition of Photography Tour Circuit 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.07.2017

Konkurs ma charakter otwarty i składa się z kilku salonów: Novi Sad, Kula, Aleksinac. Będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny (zdjęcia barwne), temat dowolny (zdjęcia cz-b), natura, „zdjęcia podróżnicze””kobieta”. Opłata za udział w konkursie wynosi 30-40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 29.07.2017
werdykt jury: 1.08.2017
wystawa: 15-26.09.2017
zwrot prac: 1.10.2017

adres: Photo Club Kula, Djordje Vukicevic Seljackih buna 3721000 Novi Sad, Serbia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: djordje@fkns.rs, strona organizatora: http://www.www.fkk.rs
————————————————————————————
Fotoforum Ružomberok (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.07.2017

Będą przyjmowane zdjęcia cyfrowe, oraz cz-b i barwne powiększenia w formacie 30 x 40. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 zdjęć w każdej kategorii (zestawy stanowiące całość traktowane będą jako jedna praca). Organizatorzy będą oceniali prace w kilku kategoriach: „krajobraz” (powiększenia, zdjęcia cyfrowe), temat „dowolny” (zdjęcia cyfrowe), fotografia „podróżnicza” (zdjęcia cyfrowe). Fotogramy powinny być na odwrocie opisane (imię, nazwisko i adres autora tytuł pracy). Do kompletu należy dołączyć kartę uczestnictwa. Opłata wstępna wynosi 15-20 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy odbędzie się 30.09.2017.

adres: Fotoforum Ruzomberok, Karol Dzuriak Namestie S.N. Hyrosa 10SK-034 01 Ruzomberok, Słowacja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fotoforumrbk@gmail.com.
————————————————————————————
10th International Photographic Salon – Varna (konkurs pod patronatem PSA)

data nadsyłania: 4.07.2016

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy fotografujacy. Zdjęcia bedą oceniane w następujących kategoriach: powiększenia cz-b, barwne, „kreacja”, „ludzie”, „życie”. Każdy autor może przedstawić nie więcej jak 4 (cztery) prace w każdej kategorii. Zdjęcia muszą być w formacie JPG. Podstawa – nie mniej jak 3000 pikseli, rozdzielczość – 300 dpi, jakość – od 7 do 10. Maksymalny rozmiar pliku – 5 MB. Oceny prac dokonają powołane przez organizatorów Jury złożone z przedstawicieli związków twórczych, stowarzyszeń fotograficznych i doświadczonych autorów. Laureaci otrzymają medale PSA, oraz honorowe wyróżnienia. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie własne fotografie, do których dysponują pełnymi prawami autorskimi, prace nie mogą być przetwarzane komputerowo. Każde zdjęcie powinno być opatrzone tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia. Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie opłaty wstępnej w wysokości od 15 do 35 euro.

adres: Odessos Colour 2008 LTD, Ivan Germanov 28, Tsonyo Todorov Str. PO Box 46BG-9009 Varna. Bułgaria. Dodatkowe informacje są udzielane mailowo: info@fotosalonvarna.org, strona organizatora: fotosalonvarna.org
————————————————————————————
41st Taipei International Salon of Photography 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 5.07.2017

Można nadsyłać cyfrowe prezentacje multimedialne, które będą oceniane w 4 kategoriach: „temat dowolny”, „natura”, „zdjęcia podróżnicze”, „kreacja”. Opłata wstępna wynosi 20-40 USD. Otwarcie wystawy odbędzie się 12.08.2017.

adres: The Photographic Society of Taipei, P. O. Box 375510099 Taipei, Taiwan. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: photo.tpe@msa.hinet.net. Strona organizatora: http://www.photo.org.tw
————————————————————————————
2nd International Circular of Photography Grand M.S.M. Circular 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 9.07.2017

Będą przyjmowane zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: OpenC, NAT, Travel, OpenM. Opłata za udział w konkursie wynosi maksymalnie 40 euro. Otwarcie wystawy odbędzie się 26.08.2017.

adres: Foto Kino Klub Cacak, Vojislav Vojo Pesterac, Macedonia, http://www.exhibitions.photo. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: smscircuit@gmail.com
————————————————————————————
Vintage Photo Festival 2017

data nadsyłania: 10.07.2017

Organizatorem Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej Vintage Photo Festival jest Fundacja Farbiarnia. Przedsięwzięcie odbywa się po raz trzeci, autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne w kwocie 2500, 1500 i 1000 złotych oraz możliwość wystawy prac podczas festiwalu. Można zgłaszać zdjęcia wykonane metodą analogową tj. powiększenia z negatywu, diapozytywu, a także uzyskane w technikach szlachetnych m.in. dagerotypii, mokrej płycie kolodionowej, kalotypii, cyjanotypii, anthotypii, platynotypii, palladotypii. Będą też przyjmowane prace z aparatów otworkowych ale także wykonane na materiałach natychmiastowych. Można nadsyłać jedynie cykle (zestawy) składające się od siedmiu do dwunastu zdjęć.

Udział w Konkursie jest odpłatny i wynosi 40 złotych. Fotografie będą przyjmowane pocztą elektroniczną adres: konkurs@vintagephotofestival.com. Zgłoszenie powinno zawierać autorski projekt w postaci cyfrowej w formacie JPG/TIFF o łącznej wadze nie przekraczającej 5 MB. Wszystkie pliki winny być opisane według schematu: „nazwisko_imie_1.jpg”. Do zdjęć należy załączyć opis projektu (w opisie należy zawrzeć informację o technice w której zostały wykonane zdjęcia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej na konto 96 1750 0012 0000 0000 2336 4123. Uczestnicy zostana powiadomieni o wynikach do 31.07.2017.

Dodatkowe informacje: Fundacja Farbiarnia, ul. Pomorska 68a/6 85-051 Bydgoszcz, tel. 508 732 871, e-mail: konkurs@vintagephotofestival.com
————————————————————————————
The 7th Taichung International Exhibition Of Photography 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 14.07.2017

Konkurs odbywa się w kilku grupach tematycznych – „temat dowolny-kolor”, „natura”, „kreacja”, „miłość”. Każdy może nadesłać zdjęcia cyfrowe. Opłata wstępna wynosi od 25 do 40 USD, laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy). Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 8.09.2017.

adres: Photographic Society of Taichung Hao-Jan Lin 4F-3, No.198, Shizheng N. 1st Road, Xitun District40746 Taichung, Taiwan. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: pstc.salon@gmail.com. Strona organizatora: http://www.pstc.org.tw
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Fotoszopa. Krajobraz w spadku”

data nadsyłania: 16.07.2017

Tematem konkursu fotograficznego, organizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, jest krajobraz kulturowy wsi i miasteczek. Zdjęcia powinny przedstawiać elementy krajobrazu, które otrzymaliśmy w spadku, jak i te, które w spadku zostawimy następnym pokoleniom. Interesuje nas połączenie przyrody z doświadczeniem i tradycją człowieka. Przestrzeń, która nas otacza na co dzień, możliwość zatrzymania się i spojrzenia na to, co jest nam bliskie.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 zdjęcia, które nie były wcześniej nagradzane ani wyróżniane. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną prace w dwóch wersjach:

a) w mniejszym formacie jpg z logo autora (lub opisane imieniem i nazwiskiem autora), w rozdzielczości 72 dpi, na adres: fotokonkurs@muzeumkolbuszowa.pl
b) zdjęcia w formacie jpg lub tif; profil kolorystyczny sRGB, minimalne wymiary 2000 pikseli po dłuższym boku i rozdzielczość 300 dpi używając kuriera plików (np. http://www.wetransfer.com) i przesyłając na adres: fotokonkurs@muzeumkolbuszowa.pl

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowane 17 września podczas wystawy zorganizowanej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2017. Wernisaż odbędzie się w spichlerzu z Bidzin, a wystawę będzie można oglądać do końca października br.

adres: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 227 12 96.
————————————————————————————
Objective (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 16.07.2017

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Każdy uczestnik może nadesłać pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Organizatorzy ustanowili kilka kategorii tematycznych; „temat dowolny – prace cz-b”, „temat dowolny-kolor”, „portret”, „zdjęcia podróżnicze”. Opłata za udział w konkursie za pierwszą kategorię wynosi 30 euro, otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 22.09.2017.

adres: Lens NGO, Vigen Mnoyan Shiraz str 24-410088 Yerevan, Armenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: apricotphoto@gmail.com, strona organizatora: http://www.apricotphoto.com
————————————————————————————
6th South Devon Salon of International Photography 2017 (konkurs pod patronatem PSA)

data nadsyłania: 16.07.2017

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane pliki cyfrowe w 4 kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „kreacja”, „natura”. Opłata za udział w konkursie wynosi 13-18 funtów. Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe.

adres: Newton Abbot Photographic Club, Trevor Ashford 16, Caunters Close, Ipplepen TQ12 5TL Newton Abbot, Devon, Wielka Brytania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: naphotoclub@gmail.com. Strona organizatora http://www.newtonabbot-photoclub.org.uk
————————————————————————————
I Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Zatrzymaj muzykę w obrazie”

data nadsyłania: 18.07.2017

Konkurs, który jest organizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Strzyżowa, ma charakter otwarty i adresowany jest do profesjonalistów i amatorów.

Należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Można nadesłać wyłącznie jedno powiększenie (odbitkę) w formacie 30×40 cm. Nie dopuszcza się fotomontaży oraz prac będących efektem manipulacji komputerowych. Każde zdjęcie powinno zostać oznaczone na odwrocie godłem oraz tytułem, a także datą i miejscem jego wykonania. Do kompletu należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz elektroniczną wersją pracy (na płycie CD lub DVD w formacie JPG o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli w rozdzielczości 72 dpi lub większej). Koperta powinna być opisana godłem, takim samym jak fotografie.

Autorzy najlepszych prac otrzymają bony o wartości: I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 300 zł. Wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 sierpnia 2017 roku, wystawa będzie prezentowana do 25 września 2017 r. w budynku Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Strzyżowa.

adres: Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej, Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów (z dopiskiem „I ogólnopolski konkurs fotograficzny Zatrzymaj muzykę w obrazie”)
————————————————————————————
ACRUVIUM CIRCUIT 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 20.07.2017

Konkurs składa się z kilku salonów, będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny (zdjęcia barwne), temat dowolny (zdjęcia cz-b), „kobieta i mężczyzna”, „portret”. Opłata za udział w konkursie wynosi 30-40 euro. Otwarcie wystawy odbędzie się 10.09.2017.

adres: Photo Club CattaroVuko Punosevic Vidikovac bb85330 Kotor, Montenegro. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: office@photoclubcattaro.com, strona organizatora: http://www.www.photoclubcattaro.com
————————————————————————————
XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2017

data nadsyłania: 21.07.2017

Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Konkurs organizowany jest pod patronatem artystycznym ZPAF i adresowany jest do wszystkich fotografujących bez ograniczeń wiekowych. Tematem konkursu jest przedstawienie życia dziecka we współczesnym świecie. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 2 zdjęcia lub 1 zestaw w formie powiększeń cz-b lub barwnych w formacie minimalnym 24 x 30 cm (w innych przypadkach powinien być zachowany wymiar boku krótszego 24 cm). W zestawie maksymalna całkowita powierzchnia zestawu nie może być większa niż 70 cm x 100 cm, fotografie w zestawach winny być ponumerowane wg kolejności prezentacji.

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 2500 zł, II miejsce –  1500 zł, III miejsce – 1000 zł. Wręczenie nagród nastąpi 17 września. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 zł, płatna przelewem na konto: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, nazwa banku: NBS Solec Zdrój O/Pacanów, nr konta: 94 8517 0007 0040 0400 3001 0004

adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów (z dopiskiem: Wszystkie Dzieci Świata). Dodatkowe informacje udzielane są mailowo: foto@pacanów.eu.
————————————————————————————
Epson International Pano Awards 2017.

data nadsyłania: 23.07.2017

więcej: www.polfoto.wordpress.com/2017/05/22/epson-international-pano-awards-2017-pozostaly-dwa-miesiace-na-zgloszenie/
————————————————————————————
Third International Photo Salon „Start Photo Sofia 2017” (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.07.2017

Na konkurs należy zgłosić tylko cz-b lub barwne zdjęcia cyfrowe w dwóch kategoriach: temat dowolny-kolor, temat dowolny-cz-b. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 euro, otwarcie wystawy odbędzie się 1 września 2017.

adres: Bonchuk and Son Ltd, Bonchuk Andonov Str. Kostenski Vodopad 1A fl 9 ap 26 BG-1404 Sofia, Bułgaria. Dodatkowe informacje udzielane są drogą mailową: info@sofiastart-photo.com. Strona organizatora konkursu: http://www.sofiastart-photo.com
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny Europolu 2017

data nadsyłania: 31.07.2017

Organizatorem konkursu jest Europol, czyli Europejski Urząd Policji. Powstał w 1998 roku, wspiera organy ścigania poszczególnych państw członkowskich UE, gromadzi i analizuje dane dot. przestępstw oraz wspomaga działania wywiadu kryminalnego. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla amatorów i zawodowców pracujących dla organizacji zajmujących się egzekwowaniem prawa oraz czasopism o tematyce związanej z egzekwowaniem prawa w krajach Unii Europejskiej oraz krajach, z którymi Europol podpisał umowę o współpracy. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 5 prac. Będą przyjmowane zdjęcia w formie cyfrowej (format JPG, 300 dpi) pod adresem: http://www.europol.europa.eu. Do kompletu należy załączyć  zgoda osoby sportretowanej, zrzeczenie się praw autorskich przez fotografującego. Fotografie powinny odzwierciedlać jedną z czterech poniższych kategorii:

1. Czynimy Europę Bezpieczniejszą. Fotografie przedstawiające stróżów prawa UE w pracy, dzięki czemu Europa staje się bezpieczniejszym miejscem.

2. Przestępczość zorganizowana. Operacyjne migawki związane z walka z przestępczością zorganizowaną np. związana z narkotykami i handlem bronią, przemytem ludzi, podrabianiem produktów, cyberprzestępczością

3. Praktyka czyni mistrza. Manewry i ćwiczenia szkoleniowe

4. Dowolna. Fotografie związane z tematyka egzekwowania prawa w ujęciu abstrakcyjnym oraz w formie artystycznej.

Trzech laureatów zostanie nagrodzonych wycieczką do Hagi lub Amsterdamu, ponadto zwycięskie zdjęcia zostaną zamieszczone w kalendarzu Europolu.

adres: Europol, Corporate Communications, Raamweg 47, PO Box 90850 NL-2509 LW Haga.
————————————————————————————
IV.TransNatura International Nature Photo Competition

data nadsyłania: 31.07.2017

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Saint George VADON, jego celem jest ochrona przyrody okręgu Covasna (Siedmiogród – Rumunia) oraz Szeklerland (Węgry). Oczekuje się, że uczestnicy konkursu nadeślą zdjęcia przedstawiające rośliny lub zwierzęta w naturalnym środowisku.

Konkurs ma charakter otwarty, zdjęcia zostaną ocenione w dwóch kategoriach tematycznych: a – „Open”, b – „Forest`s life”. W każdej grupie można zgłosić cztery prace, należy jednak zaznaczyć, że organizatorzy będą odrzucali fotografie np. ptaków przy gniazdach oraz nietoperzy w schronieniach, wykonane z odległości mogącej powodować zaniepokojenie tych zwierząt. Nie należy nadsyłać fotografii ze zwierzętami domowymi i wykonanych w zoo, a także fotomontaży. Międzynarodowe jury przyzna Grand Prix w wysokości 1000 euro. W poszczególnych kategoriach zostanie też wybrany zdobywca pierwszego (600 euro), drugiego (400 euro) i trzeciego miejsca (200 euro).

Fotografie będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę http://vadon.ro. Należy je zapisać jako plik JPG, przy możliwie jak najmniejszym stopniu kompresji (rozdzielczość – 300 dpi, dłuższa krawędź 1920 pikseli, kolory w standardzie RGB). Rozmiar zdjęcia w pliku powinien być możliwie duży, jednak plik z pojedynczym zdjęciem nie powinien być większy niż 10 MB. Należy je odpowiednio nazwać ( wg wzoru: Kategoria Nazwisko_numer_tytuł np. A_SzaboIstvan_01_Soliture.jpg). Odbitki na wystawę pokonkursową będą wykonywane w formacie 70×90 cm. Za udział w konkursie należy wnieść opłatę w wysokości 10 lub 15 euro, organizatorzy preferują płatność poprzez PayPal (transnatura@vadon.ro).

Terminarz:
Ocena jury: 1 – 28 sierpnia 2017
Ogłoszenie wyników: 1 września 2017
Otwarcie wystawy: 29 września 2017

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres transnatura@vadon.ro.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s