Konkursy 10/2018

13 eme French Digital Tour (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 22.10.2018

Konkurs składa się z 7 eme Salon International de Lege, 12 eme Salon International de St Aignan de Cramesnil, 5 eme Salon Unternational de St Martin de Crau, oraz 21 eme Salon International de Bagnols Marcoule. Można zgłaszać tylko zdjęcia cyfrowe. Zostaną one ocenione w czterech kategoriach: „temat dowolny – zdjęcia cz-b”, „temat dowolny – kolor”, „natura”. Maksymalna opłata za udział w konkursie wynosi 45 euro.

Terminarz:
posiedzenie jury: 25.11.2018
werdykt jury: 6.12.2018
wystawa: 22-13.01.2019
zwrot prac: 22.01.2018

adres: Declic Image Lege 44Barbier Gerard 27 bis Chemin du Pain Perdu85300 Challans, Francja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: contact@frenchdigitaltour.com, strona organizatora konkursu: http://www.frenchdiaitaltour.fr
————————————————————————————
Brooklyn (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 23.10.2018

Można zgłaszać zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: natura, reportaż, fotografia barwna (temat dowolny), cz-b (temat dowolny), podróże, fotografia uliczna. Opłata za udział w konkursie wynosi 35 USD.

Terminarz:
posiedzenie jury: 7.11.2018
werdykt jury: 10.11.2018
wystawa: 14-24.04.2019
zwrot prac: 31.12.2018

adres: Art BureauNikola Veljic 314 4th street11215 Brooklyn, USA. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres:info@nycexhibition.com, strona organizatora konkursu: http://www.nycexhibition.com
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Tajemnice Lasu”

data nadsyłania: 25.10.2018

Organizatorami konkursu są: Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Nadsyłane prace mogą przedstawiać zarówno florę, jak i faunę oraz wyjątkowe, bogate i różnorodne przyrodniczo krajobrazy naszych lasów. Najlepsze zdjęcia zostaną zamieszczone w kalendarzu pokonkursowym, którego prezentacja nastąpi podczas wręczenia nagród.

Konkurs ma charakter otwarty, każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 6 zdjęć. Prace będą przyjmowane wyłącznie w formie zapisu cyfrowego na płytach CD lub DVD, muszą one spełniac pewne warunki techniczne: długość krótszego boku – minimum 2250 pikseli, proporcja boków 3 : 4, formaty TIFF, JPG, tryb koloru: RGB 8 bitów na kanał, profil RGB> Nazwa pliku powinna zawierać godło autora i jednocyfrowy numer fotografii (również w przypadku przesłania tylko jednej pracy) oraz ewentualnie tytuł, wg wzoru: godło_numer lub numer i tytuł. Jury konkursu przyzna nagrodę za 1, 2, i 3 miejsce, zostaną one wręczone podczas wernisażu.

adres: Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego, ul. Ściegiennego 2, 25–033 Kielce (z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Tajemnice Lasu”).
————————————————————————————
XXVIII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2018

data nadsyłania: 31.10.2018

Konkurs odbywa się pod patronatem Fotoklubu RP, jego celem jest prezentacja aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, tematyka prac jest dowolna. Będą oceniane powiększenia w dowolnym formacie prac jest dowolny (krótszy bok min.20 cm., maksymalny format 70 cm x 100 cm). Każda praca powinna zawierać sygnaturę ( imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia). Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres organizatora. Należy też wnieść wpisowe w wysokości 30 zł (koszt wysyłki i katalogu ), które należy wpłacić na konto PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404.

Jury przyzna następujące nagrody: Grand Prix – 2100 zł, I nagroda – 1200 zł, II nagroda – 900 zł, III nagroda – 600 zł, oraz dwa wyróżnienia po 300 zł.

adres: Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary. Dodatkowe informacje udzielane sa drogą mailową (sekretariat@dkzary.pl) lub telefonicznie (68/374 24 13).
————————————————————————————
Nordic International Digital Circuit (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.10.2018

Konkurs przebiega w kilku miastach: Malmo (Szwecja), Oslo (Norwegia), Helsinki (Finlandia), Kopenhaga (Dania). Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w następujących kategoriach: temat dowolny (kolor), temat dowolny – zdjęcia cz-b. Opłata za udział w konkursie wynosi 45 euro.

Terminarz:
posiedzenie jury: 11.11.2018
werdykt jury: 21.11.2018
wystawa: 9-10.02.2019
zwrot prac: 10.01.2019

adres: Nordic Society of PhotographyNils-Erik Jerlemar Langhallagatan 17SE-212 30 Malmo, Szwecja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres:nordic.circuit@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.nordic.photo
————————————————————————————
Konkurs „Tradycja w obiektywie” (5 edycja)

data nadsyłania: 31.10.2018

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, przedsięwzięcie przebiega w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe. Celem konkursu jest popularyzacja folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych, inspirowanych kulturą tradycyjną.

Każdy uczestnik może zgłosić dwa zdjęcia, fotografie należy przesłać na adres tradycjawobiektywie@gmail.com, w tytule maila należy wpisać „Konkurs fotograficzny”. Każda zgłaszana praca powinna mieć nazwę wg schematu: IMIE_NAZWISKO_TYTUŁ_NR. („NR” to liczba porządkowa – 1, 2, 3). Są akceptowane jedynie zdjęcia w formacie JPG, krótszy bok min 1200 pikseli. Wielkość pliku nie może przekraczać 15 MB.

Nagrody
• I miejsce: 1.100 zł oraz karnet na XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2018
• II miejsce: 500 zł oraz karnet na festiwal
• III miejsce: 400 zł oraz karnet na festiwal

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas festiwalu. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w ACK UMCS „Chatka Żaka”.

Dodatkowe informacje: Szymon Zygma: e-mail: szymon.zygma@gmail.com, tel: 794 334 555.
————————————————————————————
XLVI Trofeo Gipuzkoa Internacional (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.10.2018

Będą przyjmowane do oceny tylko zdjęcia cyfrowe, organizatorzy ustanowili trzy kategorie tematyczne: a. „dowolna – zdjęcia monochromatyczne”, b. „dowolna – zdjęcia barwne”, c. „industrial”. Można zgłaszać pliki (JPG lub TIF) w 2 rozdzielczościach, ilość prac nie może przekraczać 4 szt we każdej kategorii, opłata wstępna wynosi 30 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania.

Terminarz:
posiedzenie jury: 18.11.2018
werdykt jury: 14.12.2018
wystawa: 2-28.02.2019
zwrot prac: 1.04.2019

adres: Sociedad Fotograficade Gipuzkoa – Gipuzkoako ElkarteaInigo Barandiaran Martirena P.O. Box 08620080 Donostia-San Sebastian, Hiszpania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres:trofeogipuzkoa@sfg-ss.com, strona organizatora: http://www.trofeogipuzkoa.com.
————————————————————————————
Nagroda im. Krzysztofa Millera

data nadsyłania: 31.10.2018

więcej:www.polfoto.wordpress.com/2018/09/12/nagroda-im-krzysztofa-millera/
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Katowice w obiektywie” 2018

data nadsyłania: 31.10.2018

Tegoroczna edycja konkursu, którego organizatorem jest Urząd Miasta oraz okręg śląski ZPAF, odbywa się pod hasłem “Eko-Katowice”. Każdy uczestnik może zgłosić do oceny maksymalnie trzy pojedyncze zdjęcia. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja, składająca się z przedstawicieli ZPAF oraz Wydziału Promocji Urzędu Miasta, wybierze 30, które jako wyróżnione pojawią się na grudniowej wystawie Galerii Katowice oraz zostaną opublikowane na stronie: http://www.katowice.eu. Nagrodą główną jest publikacja w kalendarzu miejskim na 2019 rok. Jurorzy wskażą również trzy fotografie, których autorzy otrzymają nagrody specjalne – pieniężne za pierwsze (750 zł) i drugie (600 zł) miejsce oraz za trzecie miejsce – zaproszenie do udziału w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez ZPAF. Zdjęcia należy nadesłać na adres konkurs@katowice.eu, lub dostarczyć do organizatora. Do prac należy dołączyć 2-zdaniowy tekst opisujący przedstawione miejsce, postać lub wydarzenie.

adres: Urząd Miasta Katowice – Wydział Promocji, ul. Młyńska 4, 40–098 Katowice.
————————————————————————————
VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

data nadsyłania: 31.10.2018

Organizatorem konkursu jest Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski. Celem konkursu jest m.in.: popularyzacja twórczości fotograficznej lekarzy i studentów medycyny w środowisku medycznym i inspiracja rozwoju zdolności twórczych w następujących kategoriach: człowiek, natura, architektura i medycyna.

Zdjęcia można zgłaszać w pięciu kategoriach tematycznych: Człowiek. Natura. Architektura. Ulica. Medycyna. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 6 zdjęć, w tym 1 cykl złożony maksymalnie z 3 prac. Będą przyjmowane wyłacznie powiększenia (odbitki), minimalna akceptowana wielkość fotogramu to 30 cm – krótszy bok. Autorzy zwycięskich fotografii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 listopada 2018, wernisaż z wręczeniem nagród odbędzie się 8 grudnia 2018.

Jury przyzna m.in. Grand Prix, I miejsce w każdej kategorii oddzielnie dla lekarzy i studentów, nagrodę specjalną Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej.

adres: Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin.
————————————————————————————
Konkurs fotografii mikroskopowej

data nadsyłania: 31.10.2018

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich, jego organizatorami są Polskie Towarzystwo Mikroskopii, firma PIK Instruments, oraz sklep Micro Shop. Należy zgłaszać prace wykonane za pomocą dowolnego mikroskopu, najlepsze zdjęcia znajdą się w kalendarzu Polskiego Towarzystwa Mikroskopii na 2019 rok.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – zdjęcie na okładkę kalendarza oraz zdjęcia dla każdego z 12 miesięcy. Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie http://www.konkurs.pik-instruments.pl, musza one spełniać pewne warunki techniczne: format jpg lub png, minimalna rozdzielczość: 640×480 pikseli. W ramach Konkursu wyłonionych zostanie trzynastu laureatów (12 w kategorii: „Zdjęcie miesiąca” i 1 w kategorii: „Zdjęcie okładkowe”). Otrzymają oni tablet marki Samsung Galaxy TAB E.

adres: PIK Instruments, ul. Okulickiego 7/9, 05-550 Piaseczno.
————————————————————————————
Wielkopolska Press Photo 2018

data nadsyłania: 31.10.2018

Konkurs jest adresowany do wielkopolskich fotoreporterów, fotografie mogą być wykonane w dowolnym regionie Polski lub świata. Pozostałe osoby mogą zgłosić swoje prace, ale tylko pod warunkiem że zdjęcia powstały w woj. wielkopolskim.

Będą przyjmowane prace wyłącznie w wersji cyfrowej poprzez stronę http://www.wbp.poznan.pl w pięciu kategoriach tematycznych: Wydarzenia, Człowiek i jego pasje, Życie codzienne, Sport, Przyroda i ekologia. Fotografie powinny być wykonane w IV kw 2017 oraz w całym 2018 roku. Muszą spełniać następujące warunki techniczne: rozdzielczość – 300 dpi, długość dłuższego boku – min 2600 pikseli. Dana prace może zostać zgłoszona do konkursu tylko raz i tylko do jednej kategorii. Zestawy powinny liczyć od 3 do 9 zdjęć.

Za zgłoszenie zdjęć do konkursu organizatorzy pobierają „wpisowe” – 30 złotych. Wpłaty należy dokonać na konto WBPiCAK: 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „press”). W konkursie przyznawana jest główna nagroda Grand Prix – 2 000. zł.za fotografię lub zestaw zdjęć o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, nie pozbawionej oryginalnej wizji autora, a wykonanej przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera. Zdjęcie do głównej nagrody Grand Prix zostanie wybrane spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs. Oprócz nagrody głównej przyznane zostanie po jednej nagrodzie w poszczególnych kategoriach tematycznych osobno za zdjęcia pojedyncze – 500 zł i osobno za zestaw – 1000 zł. W uzasadnionych przypadkach któraś z nagród może nie zostać przyznana.

adres: WBPiCAK, ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań. Dodatkowych informacji udziela Władysław Nielipiński pod nr. tel 61 6640867 (e-mail: foto@wbp.poznan.pl).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.