Konkursy 01/2020

New Year Circuit 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.01.2020

Konkurs składa się z kilku salonów: Kula, Novi Sad, Aleksinac, Ruma, Vrbas. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), temat „dowolny” (kolor), natura. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 – 40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 28.01.2020
werdykt jury: 1.02.2020
wystawa: 15-30.03.2020
zwrot prac: 1.04.2020

adres: Photo Club Kula, Djordje Vukicevic Seljackih buna 3721000 Novi Sad, Serbia.Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: office@fkk.rs, strona organizatora konkursu: http://www.fkk.rs
————————————————————————————
Miracle Image – 6th Internatura, Ional Salon 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.01.2020

Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), temat „dowolny” (kolor), natura, podróże, reportaż. Opłata za udział w konkursie wynosi 10 – 38 USD.

Terminarz:
obrady jury: 12.01.2020
werdykt jury: 19.01.2020
wystawa: 28-29.03.2020
zwrot prac: 24.03.2020

adres: Photography Pathshala, Mohan Pandit 7.H.6 Seal Lane700015 Kalkuta, Indie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: photographypathshala99@gmail.com, strona organizatora konkursu: photographypathshala.org
————————————————————————————
Konkurs Fotograficzny „Nowy Sącz w obiektywie”

data nadsyłania: 6.01.2020

Celem konkursu jest promowanie Nowego Sącza, jego mieszkańców, podejmowanych inicjatyw i zachodzących w mieście zmian. Organizatorzy oczekują na prace ukazujące miasto w ciekawy i oryginalny sposób w 2019 roku. Zwycięskie zdjęcia zostaną włączone w wystawę „Tak było – Nowy Sacz 2019”.

Fotografie można zgłaszać w dwóch kategoriach: wydarzenia (Kategoria I), obraz miasta (Kategoria II). Będą przyjmowane maksymalnie 4 różne fotogramy (wydruki) w formacie nie mniejszym niż 297×210 mm i maksymalnym: 300 mm x 400 mm. Na odwrocie powinny one być opisane następująco: godło autora, kategoria, tytuł, zapis potwierdzający, iż zdjęcie zostało wykonane na terenie miasta Nowego Sącza w 2019 roku. Do prac powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem (pseudonimem) zawierająca kartkę z danymi autora. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 700 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł, oraz wyróżnienie w wysokości 200 zł.

adres: Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego, ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”). Wszelkich informacji o konkursie udzielane są pod nr. telefonu 18 443 83 02, 443 87 52 wew. 24, 27, lub mailowo promocja@sbp.nowysacz.pl.
————————————————————————————
Sony World Photography Awards 2020

data nadsyłania: 7.01.2020 (14.01.2020 – kat. Professional)

Sony World Photography Awards to jeden z najważniejszych konkursów fotograficznych na świecie. Są przyjmowane zdjęcia powstałe w okresie ostatnich 12 miesięcy w czterech działach: Professional, Open, Youth, oraz Student. W pierwszym jest kilka kategorii m.in. architektura, kreacja, odkrycia, środowisko, dokument, krajobraz, świat przyrody, portret, martwa natura, sport. Z kolei w drugim jest: architektura, kultura, kreacja, ruch, krajobraz, świat przyrody i dzika przyroda, portret, martwa natura, fotografia uliczna, podróże. Z kolei dział Youth przeznaczony jest dla młodych osób w wieku 12-19 lat, i jest konkursem comiesięcznym. Termin nadsyłania prac na Student competition został wyznaczony na 29 listopada 2019 roku.

Prace można bezpłatnie zgłaszać na stronie http://www.users.worldphoto.org/user/login. W każdej kategorii zawodowcy (Professional) mogą nadesłać od pięciu do dziesięciu zdjęć. Jury wybierze laureata (fotograf roku), otrzyma on nagrody w wysokości 25 000 USD i sprzęt Sony. Dziesięciu zwycięzców w każdej kategorii otrzyma zaproszenie na ceremonię otwarcia wystawy w Somerset House w Londynie, sprzęt do przetwarzania obrazu Sony, publikację w książce Sony World Photography Awards. Z kolei zwyciezca w kat „Open” otrzyma tytuł Fotograf Roku i nagrodę w wysokości 5000 USD oraz sprzęt Sony. Laureatów poznamy 16 kwietnia.

https://www.worldphoto.org
————————————————————————————
8th MIROC Digital Circuit 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 9.01.2020

Konkurs składa się z kilku salonów: Exhibition Donji Milanovac 2020, 5th Miroc Exhibition Penza 2020, 5th Miroc Exhibition Edenvale 2020, 3rd Miroc Exhibition Bergen 2020. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat „dowolny” (kolor), temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), krajobraz górski, natura. Opłata za udział w konkursie wynosi 35 euro.

Terminarz:
obrady jury: 23.01.2020
werdykt jury: 2.02.2020
wystawa: 17-24.04.2020
zwrot prac: 10.04.2020

adres: Photo club Danube SerbiaBorislav Milovanovic 3. oktobar 91.2119210 Bor, Serbia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: photoclub.danube@gmail.com, strona organizatora konkursu: photoclub-danube.com
————————————————————————————
12th Holland International Image Circuit 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 12.01.2020

Konkurs składa się z kilku salonów: 18th Tribute to Colour 2020, 12th Image Salon Delft 2020, 12th Image Contest Wageningen 2020, 10th Rainbow Challenge Rijen 2020, 3rd EPic Photo Salon Epe 2020. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat „dowolny” (kolor), temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), podróże. Opłata za udział w konkursie wynosi 50 euro.

Terminarz:
obrady jury: 26.01.2020
werdykt jury: 12.02.2020
wystawa: 7-14.03.2020
zwrot prac: 30.03.2020

adres: Holland International Image Circuit, Mariska Lansbergen Middenweg 3251701 GE Heerhugowaard, Holandia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: met.lansbergen@versatel.nl, strona organizatora konkursu: http://www.hollandcircuit.nl
————————————————————————————
Maitland International Salon of Photography (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 13.01.2020

Konkurs ma charakter otwarty i przebiega w następujących kategoriach: temat fotografia czarno-biała, barwna, natura, zdjęcia podróżnicze. Można zgłaszać cz-b i barwne powiększenia, oraz zdjęcia cyfrowe. Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe. Fotogramy nie powinny być też podklejone, oprawione itp. Każdy powinien być opatrzony na odwrocie tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia oraz powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz jego adres. Ilość prac w każdej kategorii nie może przekraczać 4 sztuk, Zdjęcia cyfrowe należy odpowiednio nazwać i przesłać w plikach (format JPG, RGB), najdłuższy bok pracy nie powinien być większy niż 1024 pikseli. opłata za udział w konkursie wynosi 15-40 AUD.

Terminarz:
obrady jury: 26.01.2020
werdykt jury: 7.02.2020
wystawa: 10-16.02.2020
zwrot prac: 11.04.2020

adres: Maitland International Salon of Photography, Sharron Leppien, 2320 Maitland, Australia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: ian@bbsol.com, strona organizatora konkursu: matilandsalon.org
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt”

data nadsyłania: 15.01.2020

Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, przedsięwzięcie jest adresowane do studentów i uczniów. Tematem konkursu jest przedstawienie procesów zachodzących w środowisku geograficznym – procesów naturalnych oraz uwarunkowanych działalnością człowieka. Procesy mogą być przedstawione również jako formy i obiekty będące ich efektem.

Przewidziane są dwie kategorie tematyczne: a. procesy i formy naturalne (symbol kategorii – N), b. obiekty antropogeniczne (symbol kategorii – A). Każdy może przedstawić maksymalnie 5 fotografii łącznie w obydwu kategoriach. Prace powinny być przesłane w formie plików JPG (bez kompresji) lub tiff o wymiarze minimum 2000 pikseli (dłuższy bok) na adres wngul.konkurs.foto@wp.pl. Wraz z pracami należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Światowego Dnia Geografa w kwietniu 2019 roku, przewiduje się nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

adres: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Narutowicza 88, 90-139 Łódź.
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny „Leśne Fotografie” – edycja 2019

data nadsyłania: 15.01.2020

Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, celem przedsięwzięcia jest propagowanie sztuki fotografii pokazującej piękno pejzażu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków, urok grzybobrania lub wędrówek po lesie.

Konkurs ma formułę otwartą, ale jest adresowany tylko do amatorów. Każdy uczestnik może zgłosić co najwyżej trzy powiększenia (odbitki) wykonane w dowolnej technice w formacie 20 cm x 30 cm. Na odwrocie zdjęć należy wpisać: godło autora, tytuł pracy, rok i miejsce wykonania. Do prac należy załączyć kartę zgłoszeniową, podając: imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu kontaktowego, wykaz nadesłanych prac. Kartę zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury do 31 stycznia 2020 roku. Nagrodą główną jest trzydniowy pobyt dla dwóch osób w Bieszczadach na terenie jednego z nadleśnictw, ufundowany przez Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. Nagrodami są też dzieła bieszczadzkich twórców oraz albumy i wydawnictwa Lasów Państwowych

adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno (prace z dopiskiem „Leśne fotografie”). Uczestnicy mogą uzyskać dodatkowe informacje telefonicznie tel. (013) 43 73 911 lub za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: informacja@krosno.lasy.gov.pl
————————————————————————————
Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie”

data nadsyłania: 15.01.2020

Organizatorem konkursu jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego i jest on skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdy może nadsesłać maksymalnie trzy prace w formie cyfrowej. Będą one przyjmowane pod adresem socjologia@whus.pl. W tytule maila należy wpisać „Konkurs fotograficzny”, a w treści listu podać dane i potwierdzić akceptację warunków uczestnictwa w konkursie.

Jury wybierze najlepsze prace do 23 stycznia 2020 r, zwycięzcom zostanie przyznana nagroda rzeczowa. Wyróżnione prace zaprezentowane zostaną podczas wystawy pokonkursowej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

adres: Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Krakowska 17, 71-017 Szczecin.
————————————————————————————
5 Circuito Iberico (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 15.01.2020

Konkurs składa się z kilku salonów: XXXII Certamen Fotografico Internacional “El trabajo y los oficios”, V Salon Internacional 64 aniversario afG, V Salon Internacional de Berga “Tirabol 2020”, III Salon Fotografico Internacional De Antequera. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w następujących kategoriach: fotografia czarno-biała, barwna, podróże, reportaż. Opłata wstępna wynosi 40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 9.02.2020
werdykt jury: 17.02.2020
wystawa: 8-29.05.2020
zwrot prac: 29.05.2020

adres: Circuito Iberico de Fotografia, Alfredo Sotelo Matos C. Diego Ponce 21 2° D.29200 Antequera, Hiszpania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@circuitoiberico.es, strona organizatora konkursu: circuitoiberico.es.
————————————————————————————
Balkan Exhibition (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 16.01.2020

Konkurs składa się z kilku salonów: Bor – Serbia, , Limassol – Cyprus, Oradea – Romania, Resita – Romania. Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat „dowolny” (kolor), temat „dowolny” (zdjęcia cz-b), natura, podróże. Opłata za udział w konkursie wynosi 35 euro.

Terminarz:
obrady jury: 30.01.2020
werdykt jury: 9.02.2020
wystawa: 17-24.05.2020
zwrot prac: 16.04.2020

adres: Balkan International Photo Club, Sladjana Aleksic Nikole Pasica 30.419210 Bor, Serbia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: balkaninternationalphoto@gmail.com, strona organizatora konkursu: http://www.photobalkan.com
————————————————————————————
Salon Photo de Riedisheim (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 19.01.2020

Konkurs ma charakter otwarty i przebiega w nast. kategoriach: A – powiększenia czarno-białe, B – powiększenia barwne, C – fotografia uliczna, D – kobieta. Laureaci otrzymają medale i honorowe wyróżnienia FIAP. Opłata za udział w konkursie wynosi 32 euro.

Terminarz:
obrady jury: 2.02.2020
werdykt jury: 18.02.2020
wystawa: 14-22.03.2020
zwrot prac: 14.03.2020

adres: ASPRO-L’Aronde Louedec Jean-Yves 9, allee des Sequoias 68700 Cernay, Francja.Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: concours@spr-photo.fr, strona organizatora konkursu: spr-photo.fr
————————————————————————————
XII Szczeciński Konkurs Fotograficzny „Szczecin – kadry drugie”

data nadsyłania: 24.01.2020

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Klub Skolwin”, należy nadsyłać zdjęcia wykonane tylko w Szczecinie. Można zgłaszać maksymalnie 5 cyfrowych prac (format tiff, jpg z minimalną kompresją, BMP – tryb RGB, wielkość: krótszy bok minimum 3500 pikseli i minimum 250 dpi) na płycie CD/DVD. Każdy plik powinien być opisany w następujący sposób: imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, numer zdjęcia, nazwa i adres (lub, w przypadkach uzasadnionych – sam adres) przedstawionego na zdjęciu obiektu. Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszeniową.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowano na 29 lutego 2020r. Spośród nadesłanych prac jury wyłoni laureatów i przyzna następujące nagrody: 1 miejsce – 1000 zł, 2 miejsce – 700 zł, 3 miejsce – 400 zł, oraz 3 wyróżnienia po 200 zł. Przewiduje się także pokonkursową wystawę zdjęć oraz publikację katalogu z najlepszymi pracami. Dodatkową nagrodą specjalną dla 10 wskazanych przez jury konkursu laureatów będzie bezpłatny udział w trzydniowych warsztatach fotograficznych z jednym ze znanych doświadczonych fotografików. Warsztaty te odbędą się w dniach 6-8 marca 2020 roku w siedzibie organizatora konkursu.

adres: Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon 91 421 80 20.
————————————————————————————
NAPSL 40th Anniversary International (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 24.01.2020

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby nie związane profesjonalnie z fotografią. Należy zgłosić cz-b lub barwne powiększenia, oraz zdjęcia cyfrowe. Tematem przewodnim konkursu jest „natura”, ale prace będą przyjmowane w kategorii „zdjęcia podróżnicze”, „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”. Opłata za udział w konkursie wynosi od 35 do 45 USD.

Terminarz:
obrady jury: 6.02.2020
werdykt jury: 20.02.2020
wystawa: 30-30.07.2020
zwrot prac: 30.07.2020

adres: National Association of Photographers-Srilanka (NAPSL) Wimal Amaratunge 39.4, Hospital Road12100 Matugama, Sri Lanka. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: exhibition@napsl.com, strona organizatora konkursu: http://www.napsl.com
————————————————————————————
Bristol Salon 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 25.01.2020

Zdjęcia zostaną ocenione w następujących kategoriach fotografia czarno-biała, barwna, natura, podróże. Będą one przyjmowane na płycie CD/DVD (jako pliki JPG), lub przez stronę http://www.bristolphoto.org.uk. Każdy nadesłana praca musi być opisana zgodnie z instrukcją, laureaci otrzymają medale i honorowe wyróżnienia FIAP, PSA i RPS (Royal Photographic Society). Opłata za udział w konkursie wynosi od 12 do 27 funtów.

Terminarz:
obrady jury: 16.02.2020
werdykt jury: 22.02.2020
wystawa: 25-11.05.2020
zwrot prac: 2.05.2020

adres: Bristol Photographic Society, Pete Howell 44 Kenmore DriveBristol BS7 0TT, Anglia.Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: chairman@bristolsalon.co.uk, strona organizatora konkursu: http://www.bristolphoto.org.uk
————————————————————————————
13th Internatura, Ional Photography Exhibition „Mask 2020” (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 26.01.2020

Konkurs nawiązuje do tradycyjnego festiwalu karnawałowego w Cerkno (Słowenia) i jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Można zgłaszać cz-b i barwne zdjęcia cyfrowe w 3 kategorich. „temat „dowolny”, „ludzie”, „maska”. Ilość zdjęć w każdej kategorii nie może przekraczać 4 szt. Opłata wstępna wynosi 20 euro za kategorię. Laureaci otrzymają m.in.medale FIAP, medale FZS (Photographic Association of Slovenia).

Terminarz:
obrady jury: 1.02.2020
werdykt jury: 10.02.2020
wystawa: 21-21.03.2020
zwrot prac: 30.04.2020

adres: Photo Club Cerkno Anica Kofol Otalez 55282 Cerkno, Słovenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@fotoklub-cerkno.si, strona organizatora konkursu: https: ..www.fotoklub-cerkno.si.
————————————————————————————
4th BPS International Photography Competition & Exhibition 2020 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 31.01.2020

Konkurs ma charakter otwarty, zdjęcia można zgłaszać w kilku kategoriach: temat dowolny (zdjęcia cz-b), dowolny (kolor), natura, zdjęcia podróżnicze, Prace należy opisać z podaniem danych autora (imię i nazwisko), tytułu pracy, numeru kolejnego. Opłata za udział w konkursie wynosi 30 USD.

Terminarz:
obrady jury: 7.02.2020
werdykt jury: 10.02.2020
wystawa: 1-01.08.2020
zwrot prac: 1.08.2020

adres: Bangladesh Photographic Society, Tushar Yousuf Suite # 24, 5th Floor, 218 Elephant Road 1205 Dhaka, Bangladesz. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: info@bpscontest.com, strona organizatora konkursu: http://www.bpscontest.com
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Henryka Rogozińskiego „Taki Pejzaż”

data nadsyłania: 31.01.2020

Konkurs ma charakter otwarty, jego organizatorem jest Klub Fotografii Przyrodniczej i Artystycznej „Pryzmat” oraz Dom Kultury w Czarnej Białostockiej. Celem przedsięwzięcia jest m.in. „..upamiętnienie twórczości wybitnego fotografika Henryka Rogozińskiego pasjonata krajobrazu”…. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 800 zł, II miejsce – 600 zł, III miejsce – 300 zł.

Będą przyjmowane tylko zdjęcia cyfrowe, prace należy dostarczyć na płycie CD lub DVD, muszą one być zapisane w formacie jpg lub tiff. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie, lub jeden zestaw składający się z 3 zdjęć. Wielkość pliku nie może przekraczać 2,5 MB (300 dpi, dłuższy bok 3000 pikseli). W przesyłce powinno znaleźć się też oświadczenie i karta zgłoszenia oznaczoną tym samym godłem co plyta CD lub DVD. Uczestnictwo w Konkursie jest płatne i wynosi 20 złotych. Kwotę tą należy wpłacić na konto organizatora: PKO BP 89 1020 1332 0000 1102 0037 4322. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15 lutego 2020 roku, wręczenie nagród przewidziane jest podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.

adres: Dom Kultury, Kościelna 8, 16-029 Czarna Białostocka. Dodatkowe informacje dkczarnabial@gmail.com, akudlewski@gmail.com, tel. 85 7101 667, lub 692 948 803.
————————————————————————————
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Śladami Leona Wyczółkowskiego

data nadsyłania 31.01.2020

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, tematyka zdjęć musi być związana z twórczością Leona Wyczółkowskiego. W tym roku tematem przewodnim jest „Leon Wyczółkowski – łowca światła”.

Konkurs skierowany jest do osób, które nie zajmują się fotografią zawodowo – wiek nie ma znaczenia. Każdy może zgłosić do 5 prac o wymiarach od 15×21 do 30×40 cm. Zdjęcia będą oceniani w dwóch grupach wiekowych: do 16 lat, powyżej 16 lat. Wszystkie prace powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie zdjęcia ołówkiem. Należy też załączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://www.muzeum.bydgoszcz.pl.
W obu kategoriach wiekowych do zdobycia są nagrody w wysokości: 600, 500 i 400 złotych, przewidziano również po 3 wyróżnienia. Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum – http://www.muzeum.bydgoszcz.pl.

adres: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz (z dopiskiem: Konkurs)
————————————————————————————

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.