Konkursy 07/2017

Konkurs fotograficzny „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie” 2017

data nadsyłania: 1.07.2017

Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, przedsięwzięcie jest związane z Jelenią Górą. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 1000 zł, II miejsca – 700 zł, III miejsca – 300 zł. Prace będą oceniane w 2 kategoriach: Jelenia Góra i Jeleniogórzanie oraz Portret jeleniogórzanki / jeleniogórzanina. Każdy autor może zgłosić do pięciu powiększeń-odbitek (w kategorii pierwszej dodatkowo zestaw wielozdjęciowy). Fotografie nie powinny przekraczać formatu 20×30 cm. Do zdjęć powinna być dołączona zaklejona koperta z kartą zgłoszenia oraz cyfrowa wersja zdjęć (na CD/ DVD – JPG, 300 dpi, dłuższy bok max. 2000 pikseli).

Terminarz:
ocena zdjęć: 1.08.2017
otwarcie wystawy i wręczenie nagród: 7.09.2017 (Galeria „Promocje” ODK – Zabobrze. 4, godz. 17)
zakończenie wystawy: 21.09.2017

adres: Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Al. Wojska Polskiego 37, 58-500 Jelenia Góra. Dodatkowych informacji udziela Jan Foremny tel. 664 903 875.
————————————————————————————
Circular Exhibition of Photography Tour Circuit 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.07.2017

Konkurs ma charakter otwarty i składa się z kilku salonów: Novi Sad, Kula, Aleksinac. Będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny (zdjęcia barwne), temat dowolny (zdjęcia cz-b), natura, „zdjęcia podróżnicze””kobieta”. Opłata za udział w konkursie wynosi 30-40 euro.

Terminarz:
obrady jury: 29.07.2017
werdykt jury: 1.08.2017
wystawa: 15-26.09.2017
zwrot prac: 1.10.2017

adres: Photo Club Kula, Djordje Vukicevic Seljackih buna 3721000 Novi Sad, Serbia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: djordje@fkns.rs, strona organizatora: http://www.www.fkk.rs
————————————————————————————
Fotoforum Ružomberok (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 1.07.2017

Będą przyjmowane zdjęcia cyfrowe, oraz cz-b i barwne powiększenia w formacie 30 x 40. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 zdjęć w każdej kategorii (zestawy stanowiące całość traktowane będą jako jedna praca). Organizatorzy będą oceniali prace w kilku kategoriach: „krajobraz” (powiększenia, zdjęcia cyfrowe), temat „dowolny” (zdjęcia cyfrowe), fotografia „podróżnicza” (zdjęcia cyfrowe). Fotogramy powinny być na odwrocie opisane (imię, nazwisko i adres autora tytuł pracy). Do kompletu należy dołączyć kartę uczestnictwa. Opłata wstępna wynosi 15-20 euro. Laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy), oraz dyplomy uznania. Otwarcie wystawy odbędzie się 30.09.2017.

adres: Fotoforum Ruzomberok, Karol Dzuriak Namestie S.N. Hyrosa 10SK-034 01 Ruzomberok, Słowacja. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fotoforumrbk@gmail.com.
————————————————————————————
10th International Photographic Salon – Varna (konkurs pod patronatem PSA)

data nadsyłania: 4.07.2016

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy fotografujacy. Zdjęcia bedą oceniane w następujących kategoriach: powiększenia cz-b, barwne, „kreacja”, „ludzie”, „życie”. Każdy autor może przedstawić nie więcej jak 4 (cztery) prace w każdej kategorii. Zdjęcia muszą być w formacie JPG. Podstawa – nie mniej jak 3000 pikseli, rozdzielczość – 300 dpi, jakość – od 7 do 10. Maksymalny rozmiar pliku – 5 MB. Oceny prac dokonają powołane przez organizatorów Jury złożone z przedstawicieli związków twórczych, stowarzyszeń fotograficznych i doświadczonych autorów. Laureaci otrzymają medale PSA, oraz honorowe wyróżnienia. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie własne fotografie, do których dysponują pełnymi prawami autorskimi, prace nie mogą być przetwarzane komputerowo. Każde zdjęcie powinno być opatrzone tytułem, zgodnie z kartą zgłoszenia. Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie opłaty wstępnej w wysokości od 15 do 35 euro.

adres: Odessos Colour 2008 LTD, Ivan Germanov 28, Tsonyo Todorov Str. PO Box 46BG-9009 Varna. Bułgaria. Dodatkowe informacje są udzielane mailowo: info@fotosalonvarna.org, strona organizatora: fotosalonvarna.org
————————————————————————————
41st Taipei International Salon of Photography 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 5.07.2017

Można nadsyłać cyfrowe prezentacje multimedialne, które będą oceniane w 4 kategoriach: „temat dowolny”, „natura”, „zdjęcia podróżnicze”, „kreacja”. Opłata wstępna wynosi 20-40 USD. Otwarcie wystawy odbędzie się 12.08.2017.

adres: The Photographic Society of Taipei, P. O. Box 375510099 Taipei, Taiwan. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: photo.tpe@msa.hinet.net. Strona organizatora: http://www.photo.org.tw
————————————————————————————
2nd International Circular of Photography Grand M.S.M. Circular 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 9.07.2017

Będą przyjmowane zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: OpenC, NAT, Travel, OpenM. Opłata za udział w konkursie wynosi maksymalnie 40 euro. Otwarcie wystawy odbędzie się 26.08.2017.

adres: Foto Kino Klub Cacak, Vojislav Vojo Pesterac, Macedonia, http://www.exhibitions.photo. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: smscircuit@gmail.com
————————————————————————————
Vintage Photo Festival 2017

data nadsyłania: 10.07.2017

Organizatorem Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej Vintage Photo Festival jest Fundacja Farbiarnia. Przedsięwzięcie odbywa się po raz trzeci, autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne w kwocie 2500, 1500 i 1000 złotych oraz możliwość wystawy prac podczas festiwalu. Można zgłaszać zdjęcia wykonane metodą analogową tj. powiększenia z negatywu, diapozytywu, a także uzyskane w technikach szlachetnych m.in. dagerotypii, mokrej płycie kolodionowej, kalotypii, cyjanotypii, anthotypii, platynotypii, palladotypii. Będą też przyjmowane prace z aparatów otworkowych ale także wykonane na materiałach natychmiastowych. Można nadsyłać jedynie cykle (zestawy) składające się od siedmiu do dwunastu zdjęć.

Udział w Konkursie jest odpłatny i wynosi 40 złotych. Fotografie będą przyjmowane pocztą elektroniczną adres: konkurs@vintagephotofestival.com. Zgłoszenie powinno zawierać autorski projekt w postaci cyfrowej w formacie JPG/TIFF o łącznej wadze nie przekraczającej 5 MB. Wszystkie pliki winny być opisane według schematu: „nazwisko_imie_1.jpg”. Do zdjęć należy załączyć opis projektu (w opisie należy zawrzeć informację o technice w której zostały wykonane zdjęcia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej na konto 96 1750 0012 0000 0000 2336 4123. Uczestnicy zostana powiadomieni o wynikach do 31.07.2017.

Dodatkowe informacje: Fundacja Farbiarnia, ul. Pomorska 68a/6 85-051 Bydgoszcz, tel. 508 732 871, e-mail: konkurs@vintagephotofestival.com
————————————————————————————
The 7th Taichung International Exhibition Of Photography 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 14.07.2017

Konkurs odbywa się w kilku grupach tematycznych – „temat dowolny-kolor”, „natura”, „kreacja”, „miłość”. Każdy może nadesłać zdjęcia cyfrowe. Opłata wstępna wynosi od 25 do 40 USD, laureaci otrzymają medale FIAP (złoty, srebrny, brązowy). Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 8.09.2017.

adres: Photographic Society of Taichung Hao-Jan Lin 4F-3, No.198, Shizheng N. 1st Road, Xitun District40746 Taichung, Taiwan. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: pstc.salon@gmail.com. Strona organizatora: http://www.pstc.org.tw
————————————————————————————
Objective (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 16.07.2017

Konkurs ma charakter otwarty, będą przyjmowane tylko niepublikowane prace. Każdy uczestnik może nadesłać pojedyncze zdjęcia w formie cyfrowej (w formacie JPEG, tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil sRGB lub AdobeRGB). Organizatorzy ustanowili kilka kategorii tematycznych; „temat dowolny – prace cz-b”, „temat dowolny-kolor”, „portret”, „zdjęcia podróżnicze”. Opłata za udział w konkursie za pierwszą kategorię wynosi 30 euro, otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 22.09.2017.

adres: Lens NGO, Vigen Mnoyan Shiraz str 24-410088 Yerevan, Armenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: apricotphoto@gmail.com, strona organizatora: http://www.apricotphoto.com
————————————————————————————
6th South Devon Salon of International Photography 2017 (konkurs pod patronatem PSA)

data nadsyłania: 16.07.2017

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Będą przyjmowane pliki cyfrowe w 4 kategoriach: „temat dowolny-kolor”, „temat dowolny-cz-b”, „kreacja”, „natura”. Opłata za udział w konkursie wynosi 13-18 funtów. Laureaci otrzymają medale i dyplomy FIAP, oraz nagrody rzeczowe.

adres: Newton Abbot Photographic Club, Trevor Ashford 16, Caunters Close, Ipplepen TQ12 5TL Newton Abbot, Devon, Wielka Brytania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: naphotoclub@gmail.com. Strona organizatora http://www.newtonabbot-photoclub.org.uk
————————————————————————————
ACRUVIUM CIRCUIT 2017 (konkurs pod patronatem FIAP)

data nadsyłania: 20.07.2017

Konkurs składa się z kilku salonów, będą przyjmowane wyłącznie zdjęcia cyfrowe w kilku kategoriach: temat dowolny (zdjęcia barwne), temat dowolny (zdjęcia cz-b), „kobieta i mężczyzna”, „portret”. Opłata za udział w konkursie wynosi 30-40 euro. Otwarcie wystawy odbędzie się 10.09.2017.

adres: Photo Club CattaroVuko Punosevic Vidikovac bb85330 Kotor, Montenegro. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: office@photoclubcattaro.com, strona organizatora: http://www.www.photoclubcattaro.com
————————————————————————————
XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2017

data nadsyłania: 21.07.2017

Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Konkurs organizowany jest pod patronatem artystycznym ZPAF i adresowany jest do wszystkich fotografujących bez ograniczeń wiekowych. Tematem konkursu jest przedstawienie życia dziecka we współczesnym świecie. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 2 zdjęcia lub 1 zestaw w formie powiększeń cz-b lub barwnych w formacie minimalnym 24 x 30 cm (w innych przypadkach powinien być zachowany wymiar boku krótszego 24 cm). W zestawie maksymalna całkowita powierzchnia zestawu nie może być większa niż 70 cm x 100 cm, fotografie w zestawach winny być ponumerowane wg kolejności prezentacji.

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 2500 zł, II miejsce –  1500 zł, III miejsce – 1000 zł. Wręczenie nagród nastąpi 17 września. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 zł, płatna przelewem na konto: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, nazwa banku: NBS Solec Zdrój O/Pacanów, nr konta: 94 8517 0007 0040 0400 3001 0004

adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów (z dopiskiem: Wszystkie Dzieci Świata). Dodatkowe informacje udzielane są mailowo: foto@pacanów.eu.
————————————————————————————
Epson International Pano Awards 2017.

data nadsyłania: 23.07.2017

więcej: www.polfoto.wordpress.com/2017/05/22/epson-international-pano-awards-2017-pozostaly-dwa-miesiace-na-zgloszenie/
————————————————————————————
Konkurs fotograficzny Europolu 2017

data nadsyłania: 31.07.2017

Organizatorem konkursu jest Europol, czyli Europejski Urząd Policji. Powstał w 1998 roku, wspiera organy ścigania poszczególnych państw członkowskich UE, gromadzi i analizuje dane dot. przestępstw oraz wspomaga działania wywiadu kryminalnego. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla amatorów i zawodowców pracujących dla organizacji zajmujących się egzekwowaniem prawa oraz czasopism o tematyce związanej z egzekwowaniem prawa w krajach Unii Europejskiej oraz krajach, z którymi Europol podpisał umowę o współpracy. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 5 prac. Będą przyjmowane zdjęcia w formie cyfrowej (format JPG, 300 dpi) pod adresem: http://www.europol.europa.eu. Do kompletu należy załączyć  zgoda osoby sportretowanej, zrzeczenie się praw autorskich przez fotografującego. Fotografie powinny odzwierciedlać jedną z czterech poniższych kategorii:

1. Czynimy Europę Bezpieczniejszą. Fotografie przedstawiające stróżów prawa UE w pracy, dzięki czemu Europa staje się bezpieczniejszym miejscem.

2. Przestępczość zorganizowana. Operacyjne migawki związane z walka z przestępczością zorganizowaną np. związana z narkotykami i handlem bronią, przemytem ludzi, podrabianiem produktów, cyberprzestępczością

3. Praktyka czyni mistrza. Manewry i ćwiczenia szkoleniowe

4. Dowolna. Fotografie związane z tematyka egzekwowania prawa w ujęciu abstrakcyjnym oraz w formie artystycznej.

Trzech laureatów zostanie nagrodzonych wycieczką do Hagi lub Amsterdamu, ponadto zwycięskie zdjęcia zostaną zamieszczone w kalendarzu Europolu.

adres:: Europol, Corporate Communications, Raamweg 47, PO Box 90850 NL-2509 LW Haga.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s